Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Umowa Partnerstwa 2014-2020 a najważniejsze cele rozwojowe Województwa Pomorskiego w perspektywie do 2020 roku Konferencja Konsultacyjna Umowy Partnerstwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Umowa Partnerstwa 2014-2020 a najważniejsze cele rozwojowe Województwa Pomorskiego w perspektywie do 2020 roku Konferencja Konsultacyjna Umowy Partnerstwa."— Zapis prezentacji:

1 Umowa Partnerstwa a najważniejsze cele rozwojowe Województwa Pomorskiego w perspektywie do 2020 roku Konferencja Konsultacyjna Umowy Partnerstwa Gdańsk, 12 sierpnia 2013 r. Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego

2 Nowa filozofia rozwoju do 2020 Konieczność zbudowania samodzielnej i trwałej zdolności do prowadzenia działań rozwojowych Niezbędne jest większe zaangażowanie krajowych źródeł finansowych – centralnych, regionalnych i lokalnych Potrzeba realizacji nowego typu przedsięwzięć rozwojowych – wielowątkowych, partnerskich, tworzących przewagę konkurencyjną Obostrzenia związane ze środkami UE oraz istotne zmniejszenie strumienia interwencji UE po 2020 Wyzwania: 1.Selektywność tematyczna 2.Współpraca podmiotów na różnych poziomach zarządzania 3.Trwałość efektów

3 NOWOCZESNA GOSPODARKA AKTYWNI MIESZKAŃCY ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ 1.Wysoka efektywność przedsiębiorstw 1.Wysoki poziom zatrudnienia 1.Sprawny system transportowy 2.Konkurencyjne szkolnictwo wyższe 2.Wysoki poziom kapitału społecznego 2.Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna 3.Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna 3.Efektywny system edukacji3.Dobry stan środowiska 4.Lepszy dostęp do usług zdrowotnych Miara sukcesu: dynamika wzrostu PKB per capia w latach wyższa od średniej dla Polski i od średniej dla UE Miara sukcesu: wskaźnik zatrudnienia w roku 2020 wyższy niż średnia dla Polski i nie mniejszy niż 90% średniej dla UE Miara sukcesu: dynamika spadku energochłonności gospodarki, w tym energochłonności transportu, w latach szybsza niż średnio w Polsce Cele strategiczne i operacyjne SRWP 2020

4 Regionalne programy strategiczne (w zakresie) Wysoka efektywność przedsiębiorstw Konkurencyjne szkolnictwo wyższe Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna Wysoki poziom zatrudnienia Efektywny system edukacji Wysoki poziom kapitału społecznego Sprawny system transportowy Lepszy dostęp do usług zdrowotnych Dobry stan środowiska Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna atrakcyjności turystycznej i kulturalnej transportu aktywności zawodowej i społecznej rozwoju gospodarczego energetyki i środowiska ochrony zdrowia Cele SRWP 2020RPS w zakresie

5 RPS Rozwój gospodarczy RPS Atrakcyjność turystyczna i kulturalna RPS Aktywność zawodowa i społeczna RPS Ochrona zdrowia RPS Transport RPS Energetyka i środowisko RPORPO

6 Priorytety Wkład UE (%)Wkład UE (Mn EUR) EFRREFSOg ó łem 1. Komercjalizacja wiedzy ,6 2. Przedsiębiorstwa 8692,8 3. Zatrudnienie ,1 4. Edukacja ,1 5. Kształcenie zawodowe 5458,0 6. Integracja 20580,0 7. Konwersja ,2 8. Zdrowie 7581,2 9. Mobilność ,3 10. Energia ,7 11. Środowisko ,0 12. Pomoc techniczna 15460,0 RAZEM ,0 Priorytety i alokacje zarysu projektu RPO WP

7 Krok w kierunku wzmocnienia decentralizacji zarządzania funduszami UE Potencjał UP i kontraktu terytorialnego w zakresie koordynacji zarządzania środkami publicznymi na różnych szczeblach systemu Spójność i koordynacja podejmowanych działań rozwojowych wynikające z dwufunduszowości RPO Próba wzmocnienia koordynacji i komplementarności pomiędzy funduszami Polityki Spójności a Funduszami – Rolnym i Rybnym Ryzyko pomylenia koordynacji z uniformizacją i ujednolicaniem – przeregulowanie zawartości RPO Umowa Partnerstwa - spostrzeżenia ogólne

8 Umowa Partnerstwa – zagadnienia do dyskusji (1) 1.Ujednolicanie podejścia – zamknięcie drogi dla różnych potrzeb, usztywnienie systemu 2.Poziom i źródła udział środków budżetu państwa dla zapewnienia wkładu krajowego w części RPO finansowanej z EFS 3.Ujednolicenie podziału alokacji w regionach na cele tematyczne 4.Większe od wymaganych poziomy koncentracji środków na wybranych obszarach tematycznych 5.Przesądzenia o tematycznych obszarach zastosowania zwrotnych form wsparcia

9 Umowa Partnerstwa - zagadnienia do dyskusji (2) 6.Zasady finansowania rozwoju infrastruktury badawczo- rozwojowej 7.Alokacja w zakresie gospodarki wodnej (zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław oraz projekty w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w miastach) 8.Przypisanie wsparcia działań miękkich w obszarze szkolnictwa wyższego wyłącznie do poziomu krajowego 9.Ograniczenie możliwości systemowego wsparcia sektora pozarządowego 10.Wykorzystanie możliwości jakie daje Wspólna Polityka Rolna i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

10 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Umowa Partnerstwa 2014-2020 a najważniejsze cele rozwojowe Województwa Pomorskiego w perspektywie do 2020 roku Konferencja Konsultacyjna Umowy Partnerstwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google