Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcje programów operacyjnych na nowy okres programowania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcje programów operacyjnych na nowy okres programowania"— Zapis prezentacji:

1 Koncepcje programów operacyjnych na nowy okres programowania 2007-2013
Dorota Skwarek Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

2 Główne zmiany w polityce spójności w latach 2007-2013
polityka spójności narzędziem wdrażania Strategii Lizbońskiej decentralizacja zarządzania monofunduszowość finansowanie krzyżowe (crosss-financing) podniesiony poziom maksymalnego dofinansowania środkami UE

3 Dokumenty programowe 2005 2005 - - 2008 2008
Zintegrowany Pakiet Wytycznych Zintegrowany Pakiet Wytycznych Rada Europejska Komisja Europejska Polityka Spójości Wsp ó lna Polityka Rolna Wsp ó lna Polityka Rybacka Strategiczne Strategiczne Strategiczne Strategiczne Wytyczne Wytyczne Wytyczne UE dla Wytyczne UE dla Wsp Wsp ó ó lnoty lnoty Polityki Rozwoju Polityki Rozwoju (SWW) (SWW) Obszar Obszar ó ó w Wiejskich w Wiejskich Rzeczpospolita Polska Strategia Rozwoju Kraju 2007 - 2015 Krajowy Program Reform Narodowa Narodowa Narodowa Strategia Narodowa Strategia Narodowy Plan Krajowy Program Reform Narodowy Plan Strategia Strategia Rozwoju Obszar Rozwoju Obszar ó ó w w Strategiczny dla Strategiczny dla 2005 2005 - - 2008 2008 Spójności (NSRO) Sp ó jno ? ci (NSRO) Wiejskich Wiejskich Rybo Rybo łówstwa ? ó wstwa

4 Dokumenty na poziomie krajowym
STRATEGIA ROZWOJU KRAJU Narodowa Strategia Spójności (NSS) Programy Celu 1a Projekty PO Rozwój Obszarów Wiejskich Krajowy Plan Strategiczny Rozw. Obsz. Wiejskich Rybołówstwo Krajowy Plan Rozwoju Sektora Rybołówstwa Rozporządzenia ogólne dot. funduszy strukturalnych Zintegrowany Pakiet Wytycznych Strategiczne Wytyczne UE dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytety i działania finansowane wyłącznie z krajowych środków publicznych Strategiczne Wytyczne dla Rozwoju Sektora Rybołówstwa Strategiczne Wytyczne Wspólnoty Strategia Rozwoju Regionalnego Województwa Strategie sektorowe Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego (?) PO Kapitał Ludzki PO Infrastruktura i Środowisko PO Konkurencyjna Gospodarka 16 RPO PO Pomoc Techniczna PO Rozwój Polski Wschodniej Dokumenty na poziomie krajowym PL UE Programy operacyjne europejskiej współpracy terytorialnej

5 Narodowa Strategia Spójności 2007-2013
Programy Operacyjne Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego PO Kapitał ludzki Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego PO Konkurencyjna gospodarka Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora usług PO Infrastruktura i środowisko Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych PO Rozwój Polski Wschodniej Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej, i przestrzennej PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej Rozwój obszarów wiejskich PO Pomoc Techniczna

6 Narodowa Strategia Spójności 2007-2013
Podział środków UE na programy operacyjne Program operacyjny Wielkość alokacji (mln EUR) Regionalne Programy Operacyjne 15 985,5 PO Infrastruktura i środowisko 21 275,2 PO Kapitał ludzki 8 125,9 PO Konkurencyjna gospodarka 7 004,9 PO Rozwoju Polski Wschodniej 2 161,6 PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej 576,0 PO Pomoc techniczna 216,7

7 PO Kapitał Ludzki – cele programu
Cel ogólny: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Cel 1: Dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy Cel 2: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Cel 3: Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa oraz powiązanie ich z rynkiem pracy Cel 4: Wsparcie dla budowy sprawnego i partnerskiego państwa

8 Priorytety Programu Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna
Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Priorytet III. Wysoka jakość edukacji Priorytet IV. Dobre państwo Priorytet V. Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia społeczeństwa Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz integracji społecznej Priorytet VII. Regionalne kadry gospodarki Priorytet VIII. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet IX. Aktywizacja obszarów wiejskich Priorytet X. Pomoc techniczna

9 Struktura programu Narodowa Strategia Spójności PO Kapitał Ludzki
Priorytety I, II, III ,IV, V wdrażane centralnie projekty systemowe Priorytety VI, VII, VIII, IX, X(?) wdrażane regionalnie projekty regionalne, lokalne Działania Działania

10 Struktura zarządzania
Instytucja Zarządzająca (MRR) Instytucje Pośredniczące Priorytet I, II, IV MPiPS Priorytet III MEN Priorytet IV MSWiA Priorytet V Min. Zdrowia Priorytety VI, VII, VIII, IX samorządy województw Instytucje Wdrażające Beneficjenci

11 Finansowanie Programu
PO Kapitał Ludzki % Priorytet I ,19% Priorytet II 7,25% Priorytety zarządzane centralnie Priorytet III ,17% Priorytet IV ,05% Priorytet V ,14% Priorytet VI ,48% Priorytet VII ,13% Priorytety regionalne Priorytet VIII ,09% Priorytet IX ,5% ??? Priorytet X ,00%

12 Departament Rozwoju Regionalnego Tel. (81) 44 16 759
Dziękuję za uwagę Departament Rozwoju Regionalnego Tel. (81)


Pobierz ppt "Koncepcje programów operacyjnych na nowy okres programowania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google