Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcje programów operacyjnych na nowy okres programowania 2007-2013 Dorota Skwarek Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcje programów operacyjnych na nowy okres programowania 2007-2013 Dorota Skwarek Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa."— Zapis prezentacji:

1 Koncepcje programów operacyjnych na nowy okres programowania Dorota Skwarek Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

2 Główne zmiany w polityce spójności w latach polityka spójności narzędziem wdrażania Strategii Lizbońskiej decentralizacja zarządzania monofunduszowość finansowanie krzyżowe (crosss-financing) podniesiony poziom maksymalnego dofinansowania środkami UE

3 Dokumenty programowe Zintegrowany Pakiet Wytycznych Rada Europejska Komisja Europejska Krajowy Program Reform Krajowy Program Reform Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Narodowa Strategia Spójno?ci (NSRO) Narodowa Strategia Spójności (NSRO) Strategiczne Wytyczne UE dla Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich Strategiczne Wytyczne UE dla Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich Narodowa Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Narodowa Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Narodowy Plan Strategiczny dla Rybo?ówstwa Narodowy Plan Strategiczny dla Rybo łówstwa Polityka SpójościWspólna Polityka Rolna Wspólna Polityka Rybacka Rzeczpospolita Polska Strategia Rozwoju Kraju

4 STRATEGIA ROZWOJU KRAJU Narodowa Strategia Spójności (NSS) Programy Celu 1a Projekty PO Rozwój Obszarów Wiejskich Krajowy Plan Strategiczny Rozw. Obsz. Wiejskich PO Rybołówstwo Krajowy Plan Rozwoju Sektora Rybołówstwa Rozporządzenia ogólne dot. funduszy strukturalnych Zintegrowany Pakiet Wytycznych Strategiczne Wytyczne UE dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytety i działania finansowane wyłącznie z krajowych środków publicznych Strategiczne Wytyczne dla Rozwoju Sektora Rybołówstwa Strategiczne Wytyczne Wspólnoty Strategia Rozwoju Regionalnego Województwa Strategie sektorowe Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego (?) PO Kapitał Ludzki Projekty PO Infrastruktura i Środowisko Projekty PO Konkurencyjna Gospodarka Projekty 16 RPO Projekty PO Pomoc Techniczna Projekty PO Rozwój Polski Wschodniej Projekty Dokumenty na poziomie krajowym PL UE Programy operacyjne europejskiej współpracy terytorialnej Projekty

5 Narodowa Strategia Spójności Programy Operacyjne Programy Operacyjne Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora usług Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej, i przestrzennej Rozwój obszarów wiejskich 16 Regionalnych Programów Operacyjnych PO Rozwój Polski Wschodniej PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Infrastruktura i środowisko PO Kapitał ludzki PO Konkurencyjna gospodarka PO Pomoc Techniczna

6 Narodowa Strategia Spójności Podział środków UE na programy operacyjne Program operacyjny Wielkość alokacji (mln EUR) Regionalne Programy Operacyjne15 985,5 PO Infrastruktura i środowisko21 275,2 PO Kapitał ludzki8 125,9 PO Konkurencyjna gospodarka7 004,9 PO Rozwoju Polski Wschodniej2 161,6 PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej576,0 PO Pomoc techniczna216,7

7 PO Kapitał Ludzki – cele programu Cel ogólny: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Cel 1: Dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy Cel 2: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Cel 3: Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa oraz powiązanie ich z rynkiem pracy Cel 4: Wsparcie dla budowy sprawnego i partnerskiego państwa

8 Priorytety Programu Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Priorytet III. Wysoka jakość edukacji Priorytet IV. Dobre państwo Priorytet V. Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia społeczeństwa Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz integracji społecznej Priorytet VII. Regionalne kadry gospodarki Priorytet VIII. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet IX. Aktywizacja obszarów wiejskich Priorytet X. Pomoc techniczna

9 Struktura programu Narodowa Strategia Spójności PO Kapitał Ludzki Priorytety I, II, III,IV, V wdrażane centralnie projekty systemowe Priorytety VI, VII, VIII, IX, X(?) wdrażane regionalnie projekty regionalne, lokalne Działania

10 Struktura zarządzania Instytucja Zarządzająca (MRR) Instytucje Pośredniczące Priorytet I, II, IV MPiPS Priorytet V Min. Zdrowia Priorytet III MEN Priorytet IV MSWiA Priorytety VI, VII, VIII, IX samorządy województw Instytucje Wdrażające Beneficjenci

11 Finansowanie Programu PO Kapitał Ludzki 100% Priorytet I 4,19% Priorytet II 7,25% Priorytet III 12,17% Priorytet IV 4,05% Priorytet V 1,14% Priorytet VI 36,48% Priorytet VII 17,13% Priorytet IX 0,5% Priorytet VIII 13,09% Priorytet X 4,00% Priorytety zarządzane centralnie Priorytety regionalne ???

12 Dziękuję za uwagę Departament Rozwoju Regionalnego Tel. (81)


Pobierz ppt "Koncepcje programów operacyjnych na nowy okres programowania 2007-2013 Dorota Skwarek Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google