Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kursy walutowe i parytet stóp procentowych. Popyt na dewizy, dochodowość aktywów finansowych i międzynarodowe przepływy finansowe; Równowaga na rynku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kursy walutowe i parytet stóp procentowych. Popyt na dewizy, dochodowość aktywów finansowych i międzynarodowe przepływy finansowe; Równowaga na rynku."— Zapis prezentacji:

1 Kursy walutowe i parytet stóp procentowych

2 Popyt na dewizy, dochodowość aktywów finansowych i międzynarodowe przepływy finansowe; Równowaga na rynku dewizowym i zabezpieczony (pokryty) parytet stóp procentowych; Oczekiwania kursowe i niezabezpieczony (niepokryty) parytet stóp procentowych; Pieniądz i kurs walutowy w krótkim okresie. Zagraniczna polityka pieniężna i kurs walutowy; Przestrzelenia kursu walutowego: model Dornbusha

3 Popyt na dewizy Popyt na dewizy jest określony tymi samymi czynnikami co popyt na aktywa finansowe (stopę zwrotu, ryzyko, płynność) 1+r = 1/e (1+r*) E T równanie uproszczone: r - r* = (E T - E) / E r = r* + (E T – E) / e

4 przewidywana zmiana kursu walutowego (e o ) r = r* + (E 0 – E) / E r = r* + E o / E jeśli np.: r < r* + E o / E opłaca się kupować depozyty zagraniczne działanie rynku prowadzi do: E T = E 0

5 Interpretacja graficzna

6 Rynek pieniężny M d /P = L(r, Y) MS1MS1 r1r1 r M L(Y 1 ) L(Y 2 ) MS2MS2 r2r2

7 Pieniądz i kurs walutowy w krótkim okresie:

8 Oczekiwania zmian kursu walutowego i dochodowość aktywów zagranicznych

9 Zasób pieniądza w kraju i zagranicą a kurs walutowy:

10 Model Dornbusha: W długim okresie ceny i płace w pełni elastyczne; w krótkim okresie ceny na rynku dóbr i usług reagują z opóźnieniem; rynki finansowe dostosowują się natychmiast.

11 Rynki finansowe i oczekiwania: parytet stóp procentowych: r = r* + E 0 / E ; kurs walutowy zapewnia równowagę w długim okresie; w krótkim okresie kurs e różni się od kursu równowagi długookresowej w następstwie nieelastycznych cen; kiedy kurs E< E (kurs długookresowej równowagi) wówczas oczekuje się deprecjacji i vice versa; jeśli r < r* wówczas oczekuje się aprecjacji

12 E1E1 M 1 /P 1 r1r1 1 1 2 2 r2r2 E2E2 M 2 /P 1 2 2 r2r2 dostosowania w krótkim okresie dostosowania w długim okresie E2E2 M 2 /P 1 3 E3E3 3 r1r1 M 2 /P 2

13 M t r t P t E t E1E1 E2E2 E3E3 P1P1 P2P2 M1M1 M2M2


Pobierz ppt "Kursy walutowe i parytet stóp procentowych. Popyt na dewizy, dochodowość aktywów finansowych i międzynarodowe przepływy finansowe; Równowaga na rynku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google