Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek walutowy 130810-1165 Kursy i systemy walutowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek walutowy 130810-1165 Kursy i systemy walutowe."— Zapis prezentacji:

1 Rynek walutowy Kursy i systemy walutowe

2 Rynek walutowy Plan wykładu Pojęcie kursu walutowego Systemy kursowe Rodzaje kursu walutowego Równowaga na rynku walutowym

3 Rynek walutowy Kurs walutowy Cena jednej waluty wyrażona w drugiej Kwotowanie bezpośrednie – cena waluty obcej wyrażona w walucie krajowej Kwotowanie pośrednie- cena waluty krajowej wyrażona w walucie obcej

4 Rynek walutowy Systemy kursowe Kurs płynny (sterowany) Crawling band- kurs pełzający Crawling peg -kurs pełzający Fixed band -kurs pełzający Kurs sztywny Izba walutowa Unia walutowa

5 Rynek walutowy Kurs płynny Kurs danej waluty może swobodnie wahać się względem kursu innych walut Kurs walutowy wyznaczany jest przez wielkość popytu i podaży na daną walutę Kurs płynny sterowany- interwencje banku centralnego Przykład: większość walut wiodących, EUR, USD, GBP, JPY, CHF

6 Rynek walutowy Crawling band Kurs może się wahać w ustalonym przedziale wokół centralnego parytetu, przedział jest dostosowywany okresowo o z góry ustalony procent Przykład: CLP (Chile), COP (Kolumbia), VEB (Wenezuela)

7 Rynek walutowy Fixed band Kurs może się wahać w obrębie stałego przedziału wokół parytetu centralnego Przykład: ERM/ERM II Stabilizacja KW krajów kandydujacych do strefy euro Szeroki przedział +/-15%, wąski przedział +/-2,25%

8 Rynek walutowy Crawling peg Kurs jest ustalony na poziomie parytetu centralnego, parytet jest dostosowywany okresowo o z góry ustalony procent Przykład: RMB (Chiny)

9 Rynek walutowy Kurs sztywny (hard peg) Kurs jest usztywniony względem innej waluty, koszyka walut lub innej wielkości np. złota Przykład: RMB (Chiny)- do 2005 – kurs oparty na USD

10 Rynek walutowy System izby walutowej Kurs jest usztywniony względem waluty obcej na stałym poziomie Krajowa baza monetarna w 100% pokryta rezerwami waluty wiodącej Przykłady: LTL (Litwa), EEK (Estonia)– względem EUR HKD (Hong Kong), BMD (Bermudy) – względem USD

11 Rynek walutowy Unia walutowa Dwa lub więcej państw używających tej samej waluty Unilateralna i multilateralna unia walutowa Unilateralna- euroizacja, dolaryzacja Multilateralna- EMU

12 Rynek walutowy Klasyfikacja de iure i de facto Kurs płynny- w większości krajów wysoko rozwiniętych Kurs usztywniony względem EUR- 40 krajów Kurs usztywniony względem USD- 70 krajów

13 Rynek walutowy Zalety i wady kursów płynnych ułatwione dostosowania bilansu płatniczego + ułatwione dostosowania po szokach + zmienność warunków w handlu zagranicznym oraz inwestycjach – fear of floating –

14 Rynek walutowy Zalety i wady kursów płynnych Stabilność warunków w handlu zagranicznym oraz inwestycjach + Możliwość importu stabilności monetarnej + Duże ryzyko ataków spekulacyjnych – Ograniczenia dla krajowej polityki gospodarczej – Konieczność utrzymywania dużych rezerw –

15 Rynek walutowy No single currency regime is right for all countries or at all times. J.A. Frankel

16 Rynek walutowy Niemożliwa triada celów

17 Rynek walutowy Przykłady wyboru systemu kursowego Estonia Argentyna Chiny

18 Rynek walutowy Estonia Izba walutowa względem DEM, od 1999 względem EUR Przesłanki wprowadzenia IW: Inflacja do 300% początkiem lat 90- tych Mała otwarta gospodarka Cel- przystąpienie do EU a potem do strefy euro

19 Rynek walutowy Estonia- CPI Źródło: Estonian Central Bank

20 Rynek walutowy Argentyna Izba walutowa KW usztywnione względem USD Przesłanki wprowadzenia IW: Hiperinflacja do lat 90-tych Znaczące nierównowagi makroekonomiczne

21 Rynek walutowy Argentyna Skutki: Stabilizacja monetarna Załamanie przez zewnętrzne szoki, pod koniec lat 90-tych Przewartościowane peso Upłynnienie kursu 2002

22 Rynek walutowy Chiny kurs sztywny względem USD Strategia proeksportowa zamiana waluty wiodącej z USD na koszyk walut oraz crawling peg Przesłanki zmian: RMB przewartościowane znacząca globalna nierównowaga

23 Rynek walutowy Chiny Rewaluacja RMB Stopniowe upłynnianie kursu Znoszenie ograniczeń przepływu kapitału

24 Rynek walutowy Rodzaje kursu walutowego Kurs nominalny- cena jednej waluty wyrażona w drugiej Kurs realny – cena towarów jednego kraju wyrażona w cenie towarów drugiego kraju = Stosunek krajowych cen do cen zagranicznych

25 Rynek walutowy Rodzaje kursu walutowego Bilateralny- cena jednej waluty wyrażona w drugiej Efektywny- kurs ważony udziałem poszczególnych partnerów handlowych w ogóle handlu zagranicznego

26 Rynek walutowy Równowaga na rynku walutowym Stan równowagi zostaje osiągnięty gdy popyt na daną walutę równoważy podaż Aprecjacja / deprecjacja Rewaluacja / dewaluacja

27 Rynek walutowy Aprecjacja i deprecjacja

28 Rynek walutowy Popyt i podaż na rynku walutowym Firmy handlowe Inwestorzy zagraniczni Banki centralne

29 Rynek walutowy Francuski inwestor nabywa japońskie akcje

30 Rynek walutowy Amerykańska firma kupuje towary z EU

31 Rynek walutowy Czynniki KW w krótkim okresie Fundamenty Trendy Wydarzenia

32 Rynek walutowy Fundamenty Wzrost gospodarczy Stopy procentowe Ceny

33 Rynek walutowy Wzrost gospodarczy

34 Rynek walutowy Stopa procentowa

35 Rynek walutowy Parytet stóp procentowych Rynek walutowy znajduje się w równowadze jeśli depozyty we wszystkich walutach dają taką samą stopę zwrotu i USD =i EUR + (ER e EUR -E e USD )/E USD/EUR

36 Rynek walutowy Parytet stóp procentowych Przykład i USD =10%, i EUR = 6% Oczekiwana roczna 8% deprecjacja USD oczekiwana stopa zwrotu z depozytów w EUR jest o 4% wyższa niż w USD większy popyt na EUR nierównowaga zmiany KW

37 Rynek walutowy Parytet stóp procentowych Jeśli i USD > i EUR aprecjacja USD Jeśli i USD < i EUR deprecjacja USD

38 Rynek walutowy Ceny

39 Rynek walutowy Trendy Tendencje do inflacji Stan finansów publicznych Oczekiwania Przykład: aprecjacja PLN po wprowadzeniu celu inflacyjnego w polityce pieniężnej

40 Rynek walutowy Wydarzenia Polityka gospodarcza Nagłe decyzje Psychologia rynku Przykład: deprecjacja HUF po zmianie systemu kursowego w 2008 r. oraz wszystkich walut regionu

41 Rynek walutowy Podsumowanie Niemożliwa triada celów Nie istnieje system kursowy który byłby odpowiedni dla wszystkich krajów lub dla tego samego kraju przez cały czas

42 Rynek walutowy Podsumowanie Krótkookresowe czynniki KW Wielkości fundamentalne Trendy Wydarzenia

43 Rynek walutowy Literatura P. Krugman, M.Obstfeld, International economics: theory and policy. Part II, Pearson, Addison Wesley, Boston 2009, A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2004, J. Frankel, No single currency regime is right for all countries or at all times, Essays in International Finance, 1999.


Pobierz ppt "Rynek walutowy 130810-1165 Kursy i systemy walutowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google