Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania na rzecz transferu polskich doświadczeń do Ukrainy w zakresie budowy Regionalnej Strategii Innowacji Dr inż. Michał Klepka Krajowy Punkt Kontaktowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania na rzecz transferu polskich doświadczeń do Ukrainy w zakresie budowy Regionalnej Strategii Innowacji Dr inż. Michał Klepka Krajowy Punkt Kontaktowy."— Zapis prezentacji:

1 Działania na rzecz transferu polskich doświadczeń do Ukrainy w zakresie budowy Regionalnej Strategii Innowacji Dr inż. Michał Klepka Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Kielce r.

2 Rys historyczny Maj 2004 – Forum Polska – Ukraina razem w programach badawczych

3 Rys historyczny Październik 2004 Lviv Investment Fair & Forum

4 Rys historyczny Listopad 2004 Projekt finansowany przez MSZ Współpraca na rzecz rozwoju ukraińskiej gospodarki poprzez regiony Strona internetowa

5 Rys historyczny Maj 2005 – Forum Nauka – Innowacje – Rozwój regionalny

6 Rys historyczny Lipiec - grudzień 2005 Projekt finansowany przez MSZBudowanie przyjaznych warunków dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw Ukrainy poprzez mechanizmy regionalne. Celem projektu było: budowanie przyjaznych warunków dla innowacyjnych przedsiębiorstw oraz podniesienie świadomości adresatów projektu w zakresie celów i możliwości przygotowania oraz wdrożenia Regionalnych Strategii Innowacji i mechanizmów Szóstego Programu Ramowego UE na Ukrainie, ujednolicenie podejścia i metodyki do mierzenia poziomu innowacyjności w Polsce i Ukrainie.

7 Rys historyczny Lipiec - grudzień 2005 Warsztaty Lwów Kijów Donieck Ałuszta Eksperci Szczecin Poznań Kielce Warszawa Rzeszów Łódź Lublin Gliwice Białystok

8 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Lipiec Projekt: Letnia szkoła strategicznego zarządzania regionem Beneficjenci: administracja rządowa i samorządowa w regionach: Lwów, Zakarpacie, Wołyń, Winnica, Chersoń Termin realizacji: wrzesień – grudzień 2006r. Przewidziane działania w projekcie: 1.Przygotowanie programu szkoleniowego w zakresie 2.Przygotowanie materiałów dydaktycznych 3.Przeprowadzenie szkolenia w regionach 4.Uruchomienie procesów tworzenia regionalnych strategii innowacji

9 Norweski Mechanizm Finansowy Wrzesień - listopad Projekt: Budowa systemu współpracy instytucjonalnej regionów polskich i ukraińskich w zakresie wspierania innowacyjności Beneficjenci: Polska: administracja samorządowa, instytucje otoczenia biznesu, przedsiębiorstwa w województwach: świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie. Ukraina: administracja rządowa i samorządowa w regionach: Lwów, Zakarpacie, Wołyń, Winnica. Słowacja? Termin realizacji: czerwiec (lipiec) 2007 – czerwiec 2009.

10 Norweski Mechanizm Finansowy Priorytety Norweskiego Mechanizmu Finansowego: - Ochrona środowiska / inwestycje twarde / - Promowanie zrównoważonego rozwoju - Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego - Rozwój zasobów ludzkich - Opieka zdrowotna i nad dzieckiem - Badania naukowe - Wdrażanie przepisów z Schengen - Ochrona środowiska /działania miękkie / - Polityka regionalna i działania transgraniczne

11 Zakres projektów 1.Tworzenie i wdrażanie programów współpracy transgranicznej mających na celu poprawę funkcjonowania administracji samorządowej oraz pobudzanie inicjatyw społecznych, inicjatyw służących ochronie zdrowia oraz rozwoju przedsiębiorczości w regionach. 2.Transfer wiedzy z regionów lepiej do słabiej rozwiniętych. 3.Szkolenia dla pracowników administracji rządowej i samorządowej w krajach EOG, mających na celu podwyższenie kwalifikacji zawodowych. 4.Współpraca w zakresie transgranicznej turystyki ekologicznej w rozwijających się regionach. Norweski Mechanizm Finansowy

12 Przewidziane działania w projekcie: Działanie 1 Analiza potencjału innowacyjnego 4 regionów ukraińskich Działanie 2 Strategia współpracy trans-granicznej w obszarze innowacji. Działanie 3 Opracowanie regionalnych strategii innowacji w regionach partnerskich na Ukrainie metodą Unii Europejskiej Budowa systemu współpracy instytucjonalnej regionów polskich i ukraińskich w zakresie wspierania innowacyjności

13 Przewidziane działania w projekcie: Działanie 5 Transfer wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy regionami PL i UA przy wsparciu ekspertów z krajów EOG Poddziałanie 1: Konferencje i warsztaty tematyczne Poddziałanie 2: Staże dla przedstawicieli instytucji z Ukrainy w polskich urzędach i instytucjach wspierających przedsiębiorczość i innowacje Poddziałanie 3: Wizyty studialne Działanie 6 Monitoring i ewaluacja projektu oraz postępu współpracy Budowa systemu współpracy instytucjonalnej regionów polskich i ukraińskich w zakresie wspierania innowacyjności

14 Aspekty techniczne i organizacyjne inicjatywy: 1.Partnerstwo: stworzenie konsorcjum wykonawców: partner z każdego województwa (operator regionalny) + partnerzy z Ukrainy + partner z EOG (Norwegia) 2. Dofinansowanie projektu: –Wariant % –Wariant 2 – 60% –Wkład ze strony Urzędów Marszałkowskich –Wieloletnie Plany Inwestycyjne –Przewodnik Jak wdrożyć Norweski Mechanizm Finansowy w regionie 3. Koordynacja projektu – instytucja centralna (IPPT PAN) 4. Wartość projektu ok. 2 mln Euro Budowa systemu współpracy instytucjonalnej regionów polskich i ukraińskich w zakresie wspierania innowacyjności

15 Alokacja Norweskiego Mechanizmu Finansowego: 38 mln 210 tys. euro Szczegółowe informacje o Norweskim Mechanizmie Finansowym: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego tel Szczegółowe informacje o inicjatywie Dr inż. Michał Klepka Tel Budowa systemu współpracy instytucjonalnej regionów polskich i ukraińskich w zakresie wspierania innowacyjności

16 Dziękuje za uwagę Michał Klepka


Pobierz ppt "Działania na rzecz transferu polskich doświadczeń do Ukrainy w zakresie budowy Regionalnej Strategii Innowacji Dr inż. Michał Klepka Krajowy Punkt Kontaktowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google