Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tomasz Schimanek Konsultacje październik-grudzień 2005 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tomasz Schimanek Konsultacje październik-grudzień 2005 r."— Zapis prezentacji:

1 Tomasz Schimanek Konsultacje październik-grudzień 2005 r.

2 Kontekst Programu Mocne strony SPO Kwestie do dyskusji 2 Konsultacje SPO SO

3 Kontekst Programu 3 Konsultacje SPO SO

4 Sektorowy Program Operacyjny Społeczeństwo Obywatelskie jest jednym z kilkudziesięciu programów, które mają w okresie 2007 – 2013 realizować europejską politykę spójności. Jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny – jeden z funduszy strukturalnych UE. Kontekst 4 Konsultacje SPO SO

5 Kontekst Unijna polityka spójności: -wzrost gospodarczy, -spójność społeczno-gospodarcza, -zatrudnienie. Podstawowe instrumenty realizacji polityki spójności to fundusze strukturalne i fundusz spójności. 5 Konsultacje SPO SO

6 Kontekst Bezpośrednim adresatem pomocy w ramach funduszy strukturalnych i funduszu spójności jest rząd kraju członkowskiego. Pomoc strukturalna realizowana jest na dwóch podstawowych poziomach: krajowym i regionalnym. 6 Konsultacje SPO SO

7 Kontekst Fundusze strukturalne działają w oparciu o sformalizowane i rozbudowane mechanizmy określone w rozporządzeniach. Podstawą tych mechanizmów jest skomplikowany proces programowania w wymiarze siedmioletnim dotyczący rozwoju gospodarczego i społecznego kraju i regionów. Każdy kraj członkowski musi stosować się do reguł określonych przez Unię. 7 Konsultacje SPO SO

8 Kontekst Dodatkową komplikacją obecnego okresu programowania na lata 2007-2013 Jest proces modyfikacji dotychczasowych celów i mechanizmów, który jeszcze się nie zakończył. Kolejna trudność to brak rozstrzygnięć dotyczących budżetu UE na lata 2007-2013. Innym czynnikiem wpływającym na proces programowania jest zmiana rządu w Polsce. 8 Konsultacje SPO SO

9 Kontekst Ostateczny kształt SPO SO zależy od wynegocjowanych z Komisją Europejską fundamentów programowych zawartych w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia opartych z kolei na Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007- 2013. Narodowy Plan Rozwoju natomiast powinien wynikać z wielu strategii sektorowych. 9 Konsultacje SPO SO

10 Kontekst Wniosek: SPO SO jest wypadkową pomiędzy potrzebami i możliwościami społeczeństwa a uwarunkowaniami zewnętrznymi czyli pomiędzy długofalową perspektywą unijno- rządowo-regionalną a krótkoterminową perspektywą obywatelsko-lokalną. 10 Konsultacje SPO SO

11 Mocne strony SPO 11 Konsultacje SPO SO

12 Mocne strony + Wartości i zasady zawarte w NPR, + Istnienie SPO SO i Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, + Odpowiedź na główne problemy: -niską aktywność społeczno-gospodarczą, -słabość potencjału organizacji pozarządowych, -niski poziom zaangażowania obywateli w życiu publicznym. 12 Konsultacje SPO SO

13 Mocne strony + Różnorodność obszarów działań: -edukacja obywatelska, -dialog społeczny, -wzmocnienie infrastruktury, -przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, -ekonomia społeczna, -społeczna odpowiedzialność przedsiębiorców, -.... + Dostrzeganie poziomu lokalnego, 13 Konsultacje SPO SO

14 Mocne strony + Dostrzeganie/włączanie różnych podmiotów, + Możliwość grantów globalnych i regrantingu, + Spójność i kompleksowość celów, priorytetów i działań, + Zwrócenie uwagi na wyrównywanie dysproporcji rozwojowych, + Udział partnerów społecznych w tworzeniu SPO SO. 14 Konsultacje SPO SO

15 Kwestie do dyskusji 15 Konsultacje SPO SO

16 Kwestie do dyskusji Wskaźniki na poziomie produktów, rezultatów i oddziaływania, Możliwość wzmocnienia potencjału finansowego i usług finansowych, Legislacja, Uspójnienie z: - PO Wykształcenie i kompetencje, - PO Zatrudnienie i integracja społeczna, - PO Administracja sprawna i służebna, 16 Konsultacje SPO SO

17 Kwestie do dyskusji Rozstrzygnięcie kwestii związanych z pomocą publiczną i konkurencyjnością, Weryfikacja typów projektów, Doprecyzowanie kryteriów dostępu. 17 Konsultacje SPO SO

18 Kwestie do dyskusji Dziękuję za uwagę 18 Konsultacje SPO SO


Pobierz ppt "Tomasz Schimanek Konsultacje październik-grudzień 2005 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google