Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PL Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA Fundusze:Strukturalne i Spójności w Polsce Prezentacja Komisji Europejskiej Dyrekcji Generalnej ds. Polityki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PL Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA Fundusze:Strukturalne i Spójności w Polsce Prezentacja Komisji Europejskiej Dyrekcji Generalnej ds. Polityki."— Zapis prezentacji:

1 PL Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA Fundusze:Strukturalne i Spójności w Polsce Prezentacja Komisji Europejskiej Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej dla władz regionalnych

2 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA PL 2 Wizyta w regionach

3 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA PL 3 Fundusze: Strukturalne i Spójności w Polsce Celem naszej misji jest pomoc ludziom w Polsce w osiągnięciu jak największych korzyści z wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności

4 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA PL 4 Zasady działania – Fundusze Strukturalne to nie PHARE PHARE: zcentralizowany roczne memoranda finansowe wstępna kontrola przetargów i kontraktów czasami 100% finansowania, czasami współ-finansowanie Fundusze Strukturalne odpowiedzialność za zamówienia publiczne i kontrolę finansową po stronie państwa członkowskiego udział regionów w zarządzaniu programem programowanie wieloletnie kontrola ex-post przez Komisje oraz Trybunał Obrachunkowy współ-finansowanie różnice zasady

5 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA PL 5 Zasady działania Funduszy Strukturalnych Partnerstwo Programowanie Koncentracja Dodatkowość zasady kontekst

6 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA PL 6 Zasady działania – Partnerstwo Państwo Członkowskie + Komisja Władze centralne + władze regionalne Administracja + partnerzy społeczni & organizacje pozarządowe krajowy/lokalny wkład w finansowanie i zarządzanie zasady Partnerstwo Programowanie Koncentracja Dodatkowość Partnerstwo Programowanie Koncentracja Dodatkowość

7 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA PL 7 Zasady działania – programowanie Programowanie wieloletnie oparte na Perspektywie Finansowej 1 stycznia ? Narodowy Plan Rozwoju NPR : ustanawia narodowe priorytety PWW: oparty na priorytetach NPR Programy Operacyjne : sektorowe i regionalne Uzupełnienia Programów i porozumienia w zakresie wdrażania: szczegóły zarządzania i wdrażania zasady Partnerstwo Programowanie Koncentracja DodatkowośćPartnerstwo Programowanie Koncentracja Dodatkowość

8 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA PL 8 Zasady działania – programowanie Koncentracja na planowaniu średnioterminowym opartym na strategii Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Koszt przygotowania przyszłych projektów jest kwalifikowalny nawet w stosunku do projektów, które będą wdrażane po 2006 r. Partnerstwo Programowanie Koncentracja DodatkowośćPartnerstwo Programowanie Koncentracja Dodatkowość

9 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA PL 9 Zasady działania – koncentracja koncentracja na ograniczonej liczbie priorytetów cztery kluczowe priorytety w PWW: rozwój przedsiębiorstw, zasoby ludzkie infrastruktura rozwój regionalny Minimalna liczba programów (6 + PT) 1 Regionalny Program, nie 16 na lata Analiza gospodarcza i uzasadnienie projektów zasady Partnerstwo Programowanie Koncentracja DodatkowośćPartnerstwo Programowanie Koncentracja Dodatkowość

10 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA PL 10 Zasady działania - Dodatkowość Fundusze UE muszą być dodatkowe w stosunku do wcześniejszych wydatków krajowych Dodatkowość jest określana dla wszystkich programów łącznie i przedstawiana przez władze rządu krajowego. Zadanie to nie wchodzi w zakres kompetencji władz krajowych zasady Partnerstwo Programowanie Koncentracja DodatkowośćPartnerstwo Programowanie Koncentracja Dodatkowość

11 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA PL 11 Podstawy wdrażania Rola Komisji Rola władz krajowych Role władz regionalnych Praktyka

12 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA PL 12 Podstawy wdrażania Rola Komisji ustanawia przepisy wykonawcze do Rozporządzeń Rady negocjuje i uzgadnia programy zatwierdza projekty Funduszu Spójności i duże (ponad 50 mil.) projekty z EFRR transferuje płatności zaliczkowe (16% pomocy z UE) i refunduje wydatki poniesione weryfikuje poprawność procedur Praktyka Komisja władze krajowe władze regionalne

13 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA PL 13 Podstawy wdrażania Rola władz krajowych przygotowanie planów narodowych,strategii Funduszu Spójności i programów przygotowanie i przyjęcie Uzupełnień do Programów zarządzanie programami wybór projektów w ramach programów sektorowych i Funduszu Spójności zapewnienie informacji i promocji Funduszy Struktralnych zgodnie z regulacjami Komisji Praktyka Komisja władze krajowe władze regionalne

14 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA PL 14 Podstawy wdrażania Rola władz regionalnych opracowanie strategii rozwoju regionu identyfikacja projektów wybór projektów w ramach ZPORR opracowywanie wniosków o płatności promowanie projektów nominowanie członków do krajowego komitetu monitorującego i komitetów regionalnych dla ZPORR Praktyka Komisja władze krajowe władze regionalne

15 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA PL 15 Podstawowe zasady Zgodność z politykami wspólnotowymi Zasady kwalifikowalności Reguły dopuszczalności pomocy państwa Zamówienia publiczne:krajowe procedury przetargowe w zgodzie z polityką UE Warunki

16 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA PL 16 Podstawowe zasady Polityki wspólnotowe Wymogi prawne np. W zakresie ochrony środowiska ocena wpływu na środowisko Natura 2000 równość szans Polityki wspólnotowe: np. Strategia Lizbońska, konkurencja, społeczeństwo informacyjne etc. Warunki Polityki WE Kwalifikowalność Pomoc Państwa Zamówienia publiczna Polityki WE Kwalifikowalność Pomoc Państwa Zamówienia publiczna

17 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA PL 17 Podstawowe zasady Kwalifikowalność Zdefiniowana w rozporządzeniach Określona w programie Przepisy krajowe mogą być surowsze Państwo Członkowskie decyduje o szczegółowych zasadach kwalifikowalności wydatków Warunki Polityki WE Kwalifikowalność Pomoc Państwa Zamówienia publiczna Polityki WE Kwalifikowalność Pomoc Państwa Zamówienia publiczna

18 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA PL 18 Podstawowe Zasady Pomoc Państwa Pomoc państwa to każda pomoc, która może zniekształcić rynek Schematy pomocy muszą być notyfikowane do DG ds. Konkurencji (nie do DG ds. Polityki Regionalnej) Końcowi beneficjenci i władze regionalne sprawdzają projekty pod kątem pomocy państwa i informują o tym instytucje zarządzające Stwierdziwszy przypadek pomocy państwa władze państwa a nie końcowi beneficjenci informują DG ds. Konkurencji Warunki Polityki WE Kwalifikowalność Pomoc Państwa Zamówienia publiczna Polityki WE Kwalifikowalność Pomoc Państwa Zamówienia publiczna

19 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA PL 19 Podstawowe Zasady Zamówienia Publiczne Regulowane przez nowe prawo krajowe w zakresie zamówień publicznych zgodne z polityką UE WSZYSTKIE wydatki dokonywane przez beneficjenta końcowego są przedmiotem zamówień publicznych Najbardziej sporna kwestia w zakresie FS i FS Warunki Polityki WE Kwalifikowalność Pomoc Państwa Zamówienia publiczna Polityki WE Kwalifikowalność Pomoc Państwa Zamówienia publiczna

20 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA PL 20 Problemy, które mogą się pojawić Ocena wpływu na środowisko Zamówienia publiczne Zapewnienie współfinansowania Prefinansowanie:system krajowy Zasada N+2 Problemy

21 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA PL 21 Zasada N+2 Jeśli zobowiązanie finansowe zostało dokonane na 2004 rok, to wszystkie środki z tego zobowiązania muszą być wydane do końca 2006 roku Zobowiązania z 2006 muszą być wydane do końca 2008 roku Zasadę N+2 stosuje się na poziomie programów i Funduszy a nie w ramach indywidualnych projektów

22 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA PL 22 DG ds. Polityki Regionalnej Instytucja Zarządzająca Instytucje wdrażające BK: władze regionalne i lokalne IZ sprawdza z Komisją w razie potrzeby pytania odpowiedzi pytania PAŃSTWO CZŁONKOWSKIEKOMISJA Problemy


Pobierz ppt "PL Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA Fundusze:Strukturalne i Spójności w Polsce Prezentacja Komisji Europejskiej Dyrekcji Generalnej ds. Polityki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google