Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze:Strukturalne i Spójności w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze:Strukturalne i Spójności w Polsce"— Zapis prezentacji:

1 Fundusze:Strukturalne i Spójności w Polsce
Prezentacja Komisji Europejskiej Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej dla władz regionalnych

2 PL Wizyta w regionach

3 Fundusze: Strukturalne i Spójności w Polsce
PL Fundusze: Strukturalne i Spójności w Polsce Celem naszej misji jest pomoc ludziom w Polsce w osiągnięciu jak największych korzyści z wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności

4 Zasady działania – Fundusze Strukturalne to nie PHARE
PL Zasady działania – Fundusze Strukturalne to nie PHARE zasady PHARE: zcentralizowany roczne memoranda finansowe wstępna kontrola przetargów i kontraktów czasami 100% finansowania, czasami współ-finansowanie Fundusze Strukturalne odpowiedzialność za zamówienia publiczne i kontrolę finansową po stronie państwa członkowskiego udział regionów w zarządzaniu programem programowanie wieloletnie kontrola ex-post przez Komisje oraz Trybunał Obrachunkowy współ-finansowanie różnice

5 Zasady działania Funduszy Strukturalnych
PL Zasady działania Funduszy Strukturalnych zasady Partnerstwo Programowanie Koncentracja Dodatkowość kontekst

6 Zasady działania – Partnerstwo
PL Zasady działania – Partnerstwo zasady Państwo Członkowskie + Komisja Władze centralne + władze regionalne Administracja + partnerzy społeczni & organizacje pozarządowe krajowy/lokalny wkład w finansowanie i zarządzanie Partnerstwo Programowanie Koncentracja Dodatkowość

7 Zasady działania – programowanie
PL Zasady działania – programowanie zasady Programowanie wieloletnie oparte na Perspektywie Finansowej 1 stycznia ? Narodowy Plan Rozwoju NPR : ustanawia narodowe priorytety PWW: oparty na priorytetach NPR Programy Operacyjne : sektorowe i regionalne Uzupełnienia Programów i porozumienia w zakresie wdrażania: szczegóły zarządzania i wdrażania Partnerstwo Programowanie Koncentracja Dodatkowość

8 Zasady działania – programowanie
PL Zasady działania – programowanie Koncentracja na planowaniu średnioterminowym opartym na strategii Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Koszt przygotowania przyszłych projektów jest kwalifikowalny nawet w stosunku do projektów, które będą wdrażane po 2006 r. Partnerstwo Programowanie Koncentracja Dodatkowość

9 Zasady działania – koncentracja
PL Zasady działania – koncentracja zasady koncentracja na ograniczonej liczbie priorytetów cztery kluczowe priorytety w PWW: rozwój przedsiębiorstw, zasoby ludzkie infrastruktura rozwój regionalny Minimalna liczba programów (6 + PT) 1 Regionalny Program, nie 16 na lata Analiza gospodarcza i uzasadnienie projektów Partnerstwo Programowanie Koncentracja Dodatkowość

10 Zasady działania - Dodatkowość
PL Zasady działania - Dodatkowość zasady Fundusze UE muszą być dodatkowe w stosunku do wcześniejszych wydatków krajowych Dodatkowość jest określana dla wszystkich programów łącznie i przedstawiana przez władze rządu krajowego. Zadanie to nie wchodzi w zakres kompetencji władz krajowych Partnerstwo Programowanie Koncentracja Dodatkowość

11 Podstawy wdrażania Rola Komisji Rola władz krajowych
PL Podstawy wdrażania Praktyka Rola Komisji Rola władz krajowych Role władz regionalnych

12 Podstawy wdrażania Rola Komisji
PL Podstawy wdrażania Rola Komisji Praktyka ustanawia przepisy wykonawcze do Rozporządzeń Rady negocjuje i uzgadnia programy zatwierdza projekty Funduszu Spójności i duże (ponad € 50 mil.) projekty z EFRR transferuje płatności zaliczkowe (16% pomocy z UE) i refunduje wydatki poniesione weryfikuje poprawność procedur Komisja władze krajowe władze regionalne Commission National Regional

13 Podstawy wdrażania Rola władz krajowych
PL Podstawy wdrażania Rola władz krajowych przygotowanie planów narodowych,strategii Funduszu Spójności i programów przygotowanie i przyjęcie Uzupełnień do Programów zarządzanie programami wybór projektów w ramach programów sektorowych i Funduszu Spójności zapewnienie informacji i promocji Funduszy Struktralnych zgodnie z regulacjami Komisji Praktyka Komisja władze krajowe władze regionalne

14 Podstawy wdrażania Rola władz regionalnych
PL Podstawy wdrażania Rola władz regionalnych Praktyka opracowanie strategii rozwoju regionu identyfikacja projektów wybór projektów w ramach ZPORR opracowywanie wniosków o płatności promowanie projektów nominowanie członków do krajowego komitetu monitorującego i komitetów regionalnych dla ZPORR Komisja władze krajowe władze regionalne

15 Podstawowe zasady Zgodność z politykami wspólnotowymi
Warunki Zgodność z politykami wspólnotowymi Zasady kwalifikowalności Reguły dopuszczalności pomocy państwa Zamówienia publiczne:krajowe procedury przetargowe w zgodzie z polityką UE

16 Podstawowe zasady Polityki wspólnotowe
Warunki Wymogi prawne np. W zakresie ochrony środowiska ocena wpływu na środowisko Natura 2000 równość szans Polityki wspólnotowe: np. Strategia Lizbońska, konkurencja, społeczeństwo informacyjne etc. Polityki WE Kwalifikowalność Pomoc Państwa Zamówienia publiczna

17 Podstawowe zasady Kwalifikowalność
PL Podstawowe zasady Kwalifikowalność Warunki Zdefiniowana w rozporządzeniach Określona w programie Przepisy krajowe mogą być surowsze Państwo Członkowskie decyduje o szczegółowych zasadach kwalifikowalności wydatków Polityki WE Kwalifikowalność Pomoc Państwa Zamówienia publiczna

18 Podstawowe Zasady Pomoc Państwa
PL Podstawowe Zasady Pomoc Państwa Warunki Pomoc państwa to każda pomoc, która może zniekształcić rynek Schematy pomocy muszą być notyfikowane do DG ds. Konkurencji (nie do DG ds. Polityki Regionalnej) Końcowi beneficjenci i władze regionalne sprawdzają projekty pod kątem pomocy państwa i informują o tym instytucje zarządzające Stwierdziwszy przypadek pomocy państwa władze państwa a nie końcowi beneficjenci informują DG ds. Konkurencji Polityki WE Kwalifikowalność Pomoc Państwa Zamówienia publiczna

19 Podstawowe Zasady Zamówienia Publiczne
PL Podstawowe Zasady Zamówienia Publiczne Warunki Regulowane przez nowe prawo krajowe w zakresie zamówień publicznych zgodne z polityką UE WSZYSTKIE wydatki dokonywane przez beneficjenta końcowego są przedmiotem zamówień publicznych Najbardziej sporna kwestia w zakresie FS i FS Polityki WE Kwalifikowalność Pomoc Państwa Zamówienia publiczna

20 Problemy, które mogą się pojawić
PL Problemy, które mogą się pojawić Problemy Ocena wpływu na środowisko Zamówienia publiczne Zapewnienie współfinansowania Prefinansowanie:system krajowy Zasada N+2

21 PL Zasada N+2 Jeśli zobowiązanie finansowe zostało dokonane na 2004 rok, to wszystkie środki z tego zobowiązania muszą być wydane do końca 2006 roku Zobowiązania z 2006 muszą być wydane do końca 2008 roku Zasadę N+2 stosuje się na poziomie programów i Funduszy a nie w ramach indywidualnych projektów

22 Problemy KOMISJA PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE DG ds. Polityki Regionalnej
PL KOMISJA PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE Problemy IZ sprawdza z Komisją w razie potrzeby DG ds. Polityki Regionalnej Instytucja Zarządzająca pytania Instytucje wdrażające odpowiedzi pytania BK: władze regionalne i lokalne


Pobierz ppt "Fundusze:Strukturalne i Spójności w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google