Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Określenie potrzeb informacyjno- promocyjnych dotyczących EFS w regionie oraz ocena skuteczności wykorzystywanych narzędzi w województwie Lubuskim Data:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Określenie potrzeb informacyjno- promocyjnych dotyczących EFS w regionie oraz ocena skuteczności wykorzystywanych narzędzi w województwie Lubuskim Data:"— Zapis prezentacji:

1 Określenie potrzeb informacyjno- promocyjnych dotyczących EFS w regionie oraz ocena skuteczności wykorzystywanych narzędzi w województwie Lubuskim Data: 1 7 grudnia 200 7 Przygotowana dla: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

2 Wstęp Warszawa, 17 grudnia 2007 r. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań opinii publicznej na potrzeby przygotowania kampanii promocyjno-informacyjnej skierowanej do społeczeństwa z terenu województwa lubuskiego, dotyczących Europejskiego Funduszu Społecznego. Wychodząc naprzeciw powyższej potrzebie badawczej mamy przyjemność przedstawić wyniki projektu badawczego diagnozującego wskazane obszary. Z poważaniem Grzegorz M. Kowalski

3 Cele Celem badań było określenie stopnia znajomości przez społeczeństwo z terenu województwa lubuskiego tematyki w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego oraz rozpoznanie potrzeb informacyjnych społeczeństwa, na podstawie których określone zostaną grupy odbiorców kampanii promocyjno- informacyjnej. W ramach tak zdefiniowanego celu generalnego wyróżniono szczegółowe cele poznawcze: określenie stopnia znajomości przez społeczeństwo z terenu województwa lubuskiego tematyki w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in. rodzajów projektów zatwierdzonych do realizacji w latach 2000- 2006 określenie dotychczasowych sposobów pozyskiwania przez społeczeństwo informacji o funduszach europejskich i projektach realizowanych przy wykorzystaniu środków z funduszy europejskich określenie preferowanych przez społeczeństwo sposobów dotarcia z informacją nt. projektów i zakładanych efektów ich realizacji oraz celów udziału Unii Europejskiej; ocena niestandardowych kanałów komunikacji np. wydarzenia specjalne, konkursy. rola Samorządu Wojewódzkiego jako animatora rozwoju województwa, wizerunek Samorządu Wojewódzkiego, w szczególności Urzędu Marszałkowskiego oraz jego roli w kontekście funduszy strukturalnych.

4 Metodologia badania jakościowego Badanie jakościowe Opis próby: zrealizowano 4 FGI i 6 IDI 2 FGI z obywatelami/mieszkańcami: >1FGI: aktualni beneficjenci z Województwa Lubuskiego - z uwzględnieniem grup bezrobotnych, biernych i aktywnych zawodowo >1FGI: potencjalni beneficjenci, mieszkańcy Województwa Lubuskiego- z uwzględnieniem grup bezrobotnych, biernych i aktywnych zawodowo 1 FGI z przedsiębiorcami – właściciele firm z terenu Województwa Lubuskiego 1FGI z dziennikarzami prasy lokalnej (Gazeta Lubuska, Gazeta Wyborcza) IDI: z samorządowcami (przedstawiciele samorządów z terenu województwa lubuskiego: Brzeźnica, Brody Żarskie, Świebodzin, Zbąszynek, Lubrza, Deszczno) Timing: listopad 2007r. Lokalizacja: Zielona Góra (4 FGI) i 6 IDI (na terenie województwa)

5 Metodologia badania ilościowego W ramach realizacji powyższych celów założono projekt badawczy uwzględniający trzy zasadnicze źródła poznawcze umożliwiające zagregowanie uzyskanych informacji i ekstrapolację na całą populację z terenu Województwa Lubuskiego z uwzględnieniem grup obywateli, przedsiębiorców oraz samorządów – kluczowych beneficjentów działań Samorządu Wojewódzkiego: obywatele - mieszkańcy Województwa Lubuskiego 400 wywiadów telefonicznych (CATI) na reprezentatywnej próbie przedsiębiorcy – właściciele firm z terenu Województwa Lubuskiego 200 wywiadów telefonicznych (CATI) na reprezentatywnej próbie - 50 wywiadów w firmach mikro - 100 wywiadów w firmach małych - 50 wywiadów w firmach średnich

6 Postrzeganie województwa Lubuskiego i Zielonej Góry

7 Postrzeganie województwa lubuskiego i Zielonej Góry Region według badanych stopniowo, acz nierównomiernie się rozwija Jest Nowa Sól, Gorzów. Tam przemysł wchodzi cały czas. Powstają nowe miejsca pracy Teraz jest więcej inwestycji i będzie lepiej Zielona Góra przeżywa jednak zastój: Niewielka ilość inwestycji Brak połączeń z metropoliami Brak zasobów społecznych i kulturowych Migracje zarobkowe do dużych miast i za granicę Nadal trudny rynek pracy, oferowana praca jest: Nisko opłacana Niezgodna z kwalifikacjami Nie rozwijająca Niezgodna ze standardami kodeksu pracy Nie odpowiadająca wzrastającym oczekiwaniom i aspiracjom pracowników A Zielona Góra to jakiś koniec świata, jesteśmy na dzikim zachodzie Marketów mamy dużo i na tym to się właściwie kończy. Wszystko idzie do innych miast, a nas omija Jeśli chodzi o pracę do dobrą to jest nadal ciężko. Ludzie na za granice jadą Jeśli chodzi o zarobki to nie mamy się co porównywać do Warszawy, jest dużo niżej. Ciężko jest znaleźć pracę w zawodzie. Chyba tylko w Warszawie nie ma takiego problemu. I tu trzeba się często przebranżawiać Moja koleżanka była na stażu i pracodawca jej powiedział, że zatrudni ją, ale pod warunkiem, że przez najbliższe trzy lata nie zajdzie w ciąże

8 Postrzeganie województwa lubuskiego Postrzeganie rynku pracy w Zielonej Górze i jej okolicach pokrywa się z ogólnopolskimi trendami Mniejsze bezrobocie ( i spadek osób, które deklarują, że nie można znaleźć żadnej pracy) Niska satysfakcja z dostępnej pracy, wzrasta ilość osób, które deklarują, że wprawdzie można znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią My jesteśmy w UE. Chcemy dążyć do tego, żeby mieć więcej pieniędzy, żeby żyło się lepiej, żeby nasze dzieci nie miały takich problemów jak my przechodzimy albo nasi rodzice już przechodzili. Żeby iść do przodu, a nie się cofać albo stać w miejscu Chodzi teraz o rozwój. Każdy chciałby mieć lepiej

9 Postrzeganie Unii Europejskiej

10 Postrzeganie UE Unia Europejska postrzegana jest pozytywnie Wzbudza wiele nadzieje, większość kojarzy UE z: Rozwojem – skokiem cywilizacyjnym Niwelowaniem różnic cywilizacyjnych Pomocą dla zwykłych ludzi Chodzi o rozwój. Chodzi o wyrównanie – żeby Polska zrównała się z innymi krajami UE Im chodzi o niwelowanie różnic. Ludziom lepiej się żyje. Lepiej funkcjonuje i mają to poczucie bezpieczeństwa Oni chcą – żeby w różnych krajach poziom życia był satysfakcjonujący dla jak największej grupy ludzi. Czyli – jest rozwój Trochę humanitaryzmu w tym jest. Tu chodzi o to Unii, żeby pomóc nie tylko państwu, ale i ludziom Żeby kraje się rozwijały. Rozwój ludzi to rozwój państwa To jest wyrównywanie różnic pomiędzy krajami. Żeby wyrównać poziom. Z rozwojem i wyrównywaniem poziomów pomiędzy różnymi krajami Z nakładami finansowymi na różne dziedziny życia, z różnymi funduszami

11 Postrzeganie UE Spodziewanym efektem działań UE jest poprawa standardów i zwiększenie zasobów Dobrobyt Podniesienie jakości życia i pracy Wyrównanie szans Wzrost możliwości i kreatywności Oni w Unii są zwolennikami takiego solidaryzmu społecznego. Że jak oni coś mają to chcą żeby innym też było dobrze. Może mają taką filozofie życiową? Dobrobyt – jak byśmy nie byli w UE to byśmy byli na pewno biedniejszym państwem niż teraz Jest więcej pomysłów oraz swoboda, możliwość wyboru – można przekraczać granice Chodzi o to żeby ludzie się kształcili i zdobywali jakieś nowe umiejętności, dzięki właśnie tym różnym pomocom z UE Obecnie mieszkańcy dostrzegają głównie inwestycje w infrastrukturę Drogi Oczyszczalnie Wodociągi Efekty są wymierne, wiele rzeczy zrobiono. Tu nie ma wątpliwości. To widać Piętnaście lat temu tu nic nie było. Nie mieliśmy obwodnic, oczyszczalni ścieków Najbardziej widać tą infrastrukturę drogową. Przeciętny mieszkaniec tylko to zauważy

12 Postrzeganie UE Na poziomie samorządów dostrzegane są także pierwsze efekty realizacji projektów miękkich realizowanych w ramach EFS Myślę, że u ludzi stopniowo zaczyna się zmieniać świadomość. Dostrzegają, że możemy zrobić coś więcej dla naszego społeczeństwa. Dla naszego bloku, dla naszych dzieci, bo ktoś może nam w tym pomóc. My damy złotówkę a ktoś nam dołoży pięć złotych do tego. To są takie małe rzeczy, ale one wiele zmieniają i nawet są efektywne. My zatrudniliśmy gońca z środków z tego funduszu i on rozwoził korespondencje do mieszkańców Robiliśmy kursy językowe, na strażników granicznych szkoliliśmy. I to są efekty. Jeszcze mieliśmy tu u nas w gminie stażystów w ramach EFS. Zaczynamy realizować program kształcenia przez mieszkańców wsi, żeby też skorzystali. I nasi niedoszli maturzyści będą mogli zrobić maturę A my ostatnio z tych środków zrobiliśmy obchody 750 – lecia wsi Jabłonów. Zrobiliśmy modelarnie dla dzieci. I robimy projekt szkoła równych szans Występuje jednak przekonanie – szczególnie wśród mieszkańców - że Polska i Polacy nie wykorzystują w pełni wszystkich możliwości wynikających z członkostwa w UE Nie w pełni korzystamy z tego, że jesteśmy w UE. O Unii mówi się u nas tak jak o kimś obcym. A to przecież nie jest tak – my i oni. Nie w pełni korzystamy z tego, że jesteśmy w UE. Tak jakbyśmy byli, stali gdzieś z boku. My jesteśmy tej Unii słabym ogniwem

13 Postrzeganie EFS

14 Europejski Fundusz Społeczny jest postrzegany jest pozytywnie. Odbierany jest - szczególnie przez dziennikarzy - jako: >najlepiej dostosowany do zmian na rynku pracy (spadek bezrobocie, większa podaż pracy, wzrost aktywności zawodowej) >optymalnie zaspokajający nowe potrzeby Polaków i wzrost ich aspiracji Dziesięć lat temu potrzebne były drogi, oczyszczalnie ścieków, a teraz są potrzebne projekty, które umożliwiają przekwalifikowanie się. Akurat ten fundusz jest najbardziej wrażliwy na zmiany Pracodawcy w mniejszym stopniu doceniają rolę i znaczenie EFS Dla nich nadal priorytetowe są jednak inwestycje w infrastrukturę, które przynoszą szybki, przewidywalny zysk Ja to bym chciał do firmy nowy sprzęt kupić. Zastanawiałem się nad nowymi komputerami Pienia z Unii to należy wykorzystać najbardziej efektywnie, na inwestycje Dla organizacji EFS to jest szansa, często być albo nie być. Przedsiębiorstwo ma inny cel, bo żyje z czegoś innego. Przedsiębiorcy nie zastanawiają się nad szkoleniem. Ten rynek pracy się zmienia ale nie tak, żeby on się zastanawiał nad zrobieniem czegoś dodatkowego dla pracowników My jako dziennikarze możemy powiedzieć tak: nasi przedsiębiorcy nie korzystają z tych projektów tak jak z innych nowoczesnych sposobów pozyskiwania kapitału. Oni się boją sięgać gdzieś dalej. On woli kupić maszynę bo to jest konkret A efekt takiego szkolenia przychodzi później. I jeszcze może temu pracodawcy uciec Pracodawcy mają krótką perspektywę. Natomiast do tego EFS trzeba mieć perspektywę dłuższą

15 Cele EFS Badani mieszkańcy woj. Lubuskiego – a w szczególności beneficjenci - mają dużą wiedzę na temat celów, którymi kieruje się EFS Postrzegane cele EFS przybliżają wartości UE i czynią ją mniej anonimową My skorzystaliśmy z tego i to na prawdę działa, ta Unia działa Głównym celem EFS jest przede wszystkim rozwój społeczeństwa: Inwestowanie w kapitał ludzki: aktywizacja zawodowa, przekwalifikowanie Pomoc wykluczonym Pomoc dla ludzi. Pomoc z UE Jest to pomoc dla ludzi nie potrafiących znaleźć się w danym środowisku Żeby ludziom pomóc się przebranżowić. Żeby pomóc ludziom wrócić na rynek pracy albo wejść, zacząć pracę Żeby pomagać osobom najbardziej potrzebującym, którzy mają najtrudniejszą sytuacje na rynku pracy Żeby można było zdobyć doświadczenie. Ja po studiach doświadczenia nie miałam i to mnie głównie dyskwalifikowało na rozmowach o pracę Żeby rozszerzyć horyzonty. Nabyć nowych doświadczeń Żeby ludzie zaczęli myśleć innymi kategoriami. Na przykład kursy przedsiębiorczości. Żeby założyć własny biznes Żeby poszerzyć rynek pracy, żeby gospodarka się rozwijała

16 Korzyści z EFS Beneficjenci EFS dostrzegają liczne korzyści/zalety: Aktywizacja np. wykluczonych, matek Wzrost poczucia wartości: nowa, atrakcyjna autoprezentacja Nowe doświadczenia, umiejętności Bezpieczeństwo Jak bym nie miała możliwości skorzystania z tego stażu to siedziałabym w domu i byłabym, że tak powiem odizolowana społecznie. A korzystając z tego mam kontakt z ludźmi i nabywam nowe doświadczenia Ja coś robię i nie czuje się niepotrzebna No i człowiek jest z ludźmi. Dowiaduje się o nowej pracy. Bo wiadomo. Ludzie mówią gdzie jest praca. Poczta pantoflowa działa. Możliwości nowe – zdobywanie doświadczenia zawodowego, jest co wpisać do CV Ma się tą praktykę – a bez niej nie było nie byłoby czego wpisać do CV Taki staż to było załatanie dziury w życiu To był kontakt z ludźmi. Zupełnie coś nowego. Można było nauczyć się czegoś nowego Można było się przekwalifikować, nabyć nowe doświadczenia Ja teraz jestem w ciąży. I są takie programy pozwalające wrócić kobietom na rynek pracy po porodzie I jest taki, który jest przeznaczony dla pań, które siedzą w domu. Albo pracują jako gospodynie domowe, żeby one weszły na rynek pracy Ja studiowałam poza Zieloną Górą i w pewnym stopniu straciłam kontakt jeśli chodzi o nasz tutaj rynek pracy. A chciałam wrócić do Zielonej Góry i ten staż mi dał taka możliwość

17 Korzyści z EFS Dziennikarze mają znacząco większe oczekiwania w stosunku do EFS Przekonani są, że EFS może przyczynić się znacząca do: Reorientacji priorytetów i celów życiowych mieszkańców Wzrostu kulturowych i społecznych zasobów Budowa atrakcyjnej tożsamości lokalnej Na zachodzie ludzie żyją w takim mieście jak nasze i nie tęsknią do jakiś wielkich miast Będzie się ludziom bardziej chciało Ludzie, którzy tu mieszkają, którzy tu żyją i częstą mają takie beznadziejne nastawienie do życia, i oni może oni poczuli by się bardziej u siebie i bardziej wygodniej. U nas jest przeświadczenie, że dobra praca to w korporacji. A może żyć w pracy w małym stowarzyszeniu i być zadowolonym

18 Korzyści z EFS Przedstawiciele samorządów i pracodawcy narzekali na skomplikowane procedury przy pozyskiwaniu i rozliczaniu środków z EFS Te procedury są trudne, i co tu dużo mówić czasochłonne Cześć dostrzegała atuty skomplikowanych Wzrost zasobów kompetencji pracowników Transparentność Terminowość Jak się przez taką procedurę przejdzie to wiedzę się nabywa. Ludzie inaczej myślą To uczy przestrzegania pewnych standardów i procedur Jak już się rozliczy taki projekt to ta wiedza zostaje. Inaczej już te kadry myślą

19 Struktura próby N=400 mężczyźni kobiety PłećPłeć WiekWiek 45-54 lat. 35-44 lat Ponad 55 lat 15-24 lat 25-34 lat. wielkość miejscowości wykształceniewykształcenie wyższe średnie podstawowe zawodowe miasta > 50 tys. miasta 20-50 tys. wsie miasta < 20 tys.

20 Znajomość EFS Gdzie zetkną się Pan(i) z informacjami o Europejskim Funduszu Społecznym? Podstawa: znający EFS N=216 Proszę powiedzieć czy kiedykolwiek słyszał(a) Pan(i) o Europejskim Funduszu Społecznym? Podstawa: N=400 Tak 54 Nie 44 Nie wiem 2 telewizja ogólnopolska prasa lokalna prasa ogólnopolska telewizja lokalna radio internet ktoś mi powiedział tablice informacyjne w lub przy urzędach ulotki tablice informacyjne przy drogach inne miejsce Bardziej znany to jest Europejski Fundusz Rozwoje Regionalnego. Ten Europejski Fundusz Społeczny to był to tej pory z boku. Mało to do tej pory było rozreklamowane Teraz od kilku miesięcy dopiero jest kampania telewizyjna i billboardy o kobietach, które po urodzeniu dziecka nie podlegają wykluczeniu społecznemu. Była taka reklama, że kobiety z dziećmi są lepszymi pracownikami niż kobiety, które dzieci nie mają

21 N=400 Cala próba Czym zajmuje się Europejski Fundusz Społeczny? Zakres działalności EFS N=216 Znający EFS N=184 Nie znający EFS współpracuje z Urzędami Pracy organizuje szkolenia i seminaria podnoszące kwalifikacje dla osób zajmujących się pomocą społeczną dofinansowuje ośrodki sportowe / inwestycje sportowe dofinansowuje inwestycje związane z ochroną środowiska dofinansowuje instytucje kulturalne wspomaga rozwój turystyki w regionie dofinansowuje inwestycje budowlane dofinansowuje remonty \ konserwacje obiektów zabytkowych \ kościołów dofinansowuje zakup sprzętu do szpitali i przychodni inne nie wiem \ trudno powiedzieć

22 N=400 Cala próba Kto Pan(i) zdaniem rozdziela pieniądze na inwestycje w województwie Lubuskim w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego? Kto decyduje o rozdziale środków w ramach EFS? N=216 Znający EFS N=184 Nie znający EFS wojewoda \ urząd wojewódzki marszałek województwa sejmik wojewódzki prezydent \ burmistrz miasta samorząd miejski władze gminy władze powiatu rząd sejm \ senat prezydent państwa inne nie wiem \ trudno powiedzieć

23 Informowanie o EFS Jak Pan(i) ocenia obecny poziom informowania społeczeństwa o wydatkach/ nakładach/ inwestycjach w Pana/Pani województwie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego? N=194 N=61N=99 Tak 99 Nie 1 A tak w ogóle, czy społeczeństwo powinno być informowana o wydatkach/inwestycjach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego? A w jaki sposób najchętniej chciał(a)by Pan(i) być informowany(a) o wydatkach/ inwestycjach w Pana/Pani województwie w ramach EFS? Proszę wskazać maksymalnie trzy sposoby. prasa lokalna telewizja lokalna radio telewizja ogólnopolska ulotki prasa ogólnopolska internet spotkania / zebrania tablice informacyjne w lub przy urzędach listownie plakaty / ogłoszenia tablice informacyjne przy drogach organizowanie festynów \ koncertów telefonicznie konkursy inny sposób Podstawa: zainteresowani informacją o EFS N=395 W prasie regionalnej powinno być więcej, od czasu do czasu Więcej informacji w telewizji regionalnej W telewizji regionalnej powinni więcej mówić – bo ja teraz nie jestem w stanie powiedzieć ile EFS ma przygotowanych kursów, ile rzeczy odbywa się miesięcznie W Internecie powinno też być więcej W radiu – ale konkretnie: kiedy i dla kogo coś jest Ja bym dowiadywała się o EFS w Urzędzie Pracy A ja ze strony internetowej bym skorzystała

24 Informowanie o z EFS Większość badanych uważa, że nie wypracowano optymalnego sposobu informowania o EFS Ja wiem, że w ramach EFS w urzędzie pracy jest program Kapitał Ludzki. Ale jakie w ramach jego będą podejmowane działania. Ja bym chciał to wiedzieć. W gazetach o tym powinni pisać Postulowano: Przekazywanie informacji o ilości beneficjentów i wydatkowanych środkach Informowanie o efektach, sukcesach we wdrażaniu programów finansowanych przez EFS Pokazywanie osób, które skorzystały z programów finansowanych przez EFS Pokazać przykłady trzeba. Na przykład taką stara osobę jak ja i powiedziedzieć…ona mogła, a ty? Najlepszy sposób mówienia o EFS jest mówienie – kto na tym zyskał i co Powinni pokazywać ile osób skorzystało Powinni też mówić co konkretnie, co można zyskać Może powinni pokazać takiego człowiek przed kursem i po. Że ma potem chęci i motywacje Pokazanie kogoś to najbardziej efektywna forma oddziaływania – ktoś dostał ileś tam gotówki i otworzył pensjonat

25 Informowanie o z EFS Dziennikarze podkreślali potrzebę zmiany języka i stylu komunikacji >Powszechnie postulowano o przystępny, mniej hermetyczny język urzędników Ten język urzędników jest zbyt fachowy, my też z tym mamy straszny problem Bo jak ktoś ma pomysł zorganizowania jakiegoś klubiku na wsi lub sklepiku to on nawet o to się nawet nie porozumie. To powinno być łatwym językiem mówione, bo to nie może, że nam oni mówią nam, że tego nie można łatwiej powiedzieć. A to jest taki niezrozumiały slang Ja ostatnio byłem na konferencji i takim trudnym językiem mówili >Zwracano uwagę na konieczność większej dowolności w przygotowywaniu informacji o EFS Ja przygotowywałem, opracowywałem materiały o EFS. I dostałem adnotacje, żebym niczego nie zmieniał, bo urzędnicy są przewrażliwieni. Żeby nie przeinaczać. A przecież są zamienniki >Oczekiwano zatrudnienia bardziej otwartych pracowników – którzy potrafiliby porozumieć się z osobami o różnych kompetencjach społecznych i kulturowych stworzenia bardziej przystępnej/przyjaznej strony internetowej dla potencjalnych beneficjentów

26 Informowanie o z EFS Przedstawiciele samorządów zwracają uwagę, że nie mogą efektywnie informować mieszkańców o EFS, gdyż mają Zbyt mało środków finansowych Nieliczne kadry Niedostatecznie przygotowanych pracowników >Najlepiej byłoby żebyśmy do ludzi wychodzili, tłumaczyli im, zapraszali do współpracy. Ale u nas w urzędzie tylu nas nie ma. Nie mamy takiej obsady. Tylko dwanaście osób jest >Zadań jest dużo, a ludzi mało

27 Urząd Pracy jako postrzegany partnera EFS

28 Urząd Pracy Urząd pracy - który jest postrzegany jako główny partner EFS – ma mało atrakcyjny wizerunek Nie jest dostosowany do zmieniającego się rynku pracy Nie jest łączony z rozwojem zawodowym i nowoczesnością Kojarzy się głownie z: Bezrobociem/bezrobotnymi Mało atrakcyjnymi ofertami (głównie dla pracowników fizycznych) Biedą/wykluczeniem lub małą aktywnością Kolejkami Urząd pracy kojarzy się z bezrobociem Mi urząd pracy kojarzy się z zawodami fizycznym: ślusarz, tynkarz. I to nie są oferty dla takich osób, które skończyły studia. Nie po to skończyłam studia żeby zostać teraz bufetową. Dużo ludzi widzę w urzędzie pracy stojących. Długa kolejka, takich ludzi tam widzę wykluczonych społecznie. Nie pachną ci ludzie. Nie są koniecznie trzeźwi. Zaniedbani albo takich wyciągających kasę co jeżdżą Mercedesem Tam są bezrobotni, którzy chcą być bezrobotnymi, bo tego chcą. I nie chcą nic zmieniać nic w swoim życiu. Oni są bezrobotnymi z własnej woli po prostu. Oni od nikogo nie chcą pomocy, nawet od Europejskiego Funduszu Społecznego. To jest ostatnia deska warunku. Chodzi się tam jak już niczego nie można znaleźć. Ja bym nie poszła do urzędu pracy, bo mi się wydaje, że tam nie ma atrakcyjnych ofert

29 Urząd Pracy Pracownicy Urzędu Pracy postrzegani są negatywnie. Odbierani są powszechnie jako: Niekompetentni Mało kreatywni Niedoinformowani Mało otwarci Tam nie ma tej kreatywności, tej otwartości. Współczuje ludziom, którzy myślą, że dostaną w urzędzie pracy jakąś pracę. W urzędzie pracy są panie co wszystko robią z łaską. Tam się nie chce chodzić, bo jest to odsyłanie. Ma się wrażenie, ze ta pani tam siedzi za karę. I ma taką minę jakby to jej pieniądze były rozdzielane Ci urzędnicy są niedoinformowani, odsyłaniem Nie wychylają się te panie z urzędu pracy. Nie informują Urząd Pracy i korzystanie z jego usług wywołuje negatywne emocje Zażenowanie Poczucie degradacji/deklasacji Wstyd Ja sobie nie wyobrażam szukać kontaktu z EFS w urzędzie pracy. Bo w urzędzie pracy to ja bym się czuła niekoniecznie normalnie Jak miałam iść do urzędu pracy to czułam się źle. To po prostu było żenujące

30 Urząd Pracy vs. EFS EFS jest postrzegany w opozycji do Urzędów Pracy Wyobrażone biuro EFS i jego pracownicy postrzegane są zdecydowanie bardziej pozytywnie: Biuro: nowoczesne Pracownicy: otwarci, kompetentni, doinformowani Klienci: ambitni, nastawieni na zmiany w życiu zawodowym > Biuro EFS wydaje mi się ładniejsze. Tam przychodzą ludzie, którzy chcą cos zmienić. Tacy, którzy czegoś chcą. Którzy chcą tej pomocy i ją potrafią docenić > Biuro EFS i ten fundusz pracuje dla ludzi, którzy chcą cos zmienić w swoim życiu

31 Mieszkańcy województwa Lubuskiego o Urzędzie Marszałkowskim

32 Opinie o Urzędzie Marszałkowskim województwa Lubuskiego Podstawa: N=400 Cala próba Odczytam Panu(i) teraz stwierdzenia dotyczące Urzędu Marszałkowskiego województwa Lubuskiego. Proszę powiedzieć na ile się Pan(i) z nimi zgadza. Zdecydowanie zgadzam się Zdecydowanie + raczej zgadzam się rolą UM jest reprezentowanie województwa i dbanie o sprawy jego mieszkańców UM spełnia ważną funkcje na terenie województwa UM jest bardzo ważną instytucją, kieruje województwem, rozdziela środki z funduszy UE Nie wiem dokładnie, czym zajmuje się UM Nigdy nie zetknąłem się z informacjami o UM, trudno znaleźć jakieś informacje na ten temat Działanie UM pokrywa się z Urzędem Wojewódzkim - w zasadzie jest to ta sama instytucja UM to sprawna i dobrze kierowana instytucja UM to niewydolna i źle zarządzana instytucja

33 Podsumowanie

34 Mieszkańcy województwa Lubuskiego - podsumowanie W województwie lubuskim występują bariery rozwojowe podobne do występujących w pozostałych regionach oddalonych od dużych metropolii Niewielka ilość inwestycji Brak połączeń z innymi regionami i ośrodkami cywilizacyjnymi Ograniczone zasoby społeczne i kulturowe Migracje zarobkowe do dużych miast i za granicę Trudny rynek pracy, oferowana praca jest: nisko opłacana niezgodna z kwalifikacjami nie rozwijająca niezgodna ze standardami kodeksu pracy nie odpowiadająca wzrastającym oczekiwaniom i aspiracjom pracowników

35 Mieszkańcy województwa Lubuskiego - podsumowanie Mieszkańcy woj. lubuskiego podobnie jak pozostali Polacy: mają rozbudzone oczekiwania – chcą żyć i pracować jak mieszkańcy starej Europy nie są usatysfakcjonowani warunkami życia i pracy w Polsce - wzrasta ilość osób, które deklarują, że wprawdzie można znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią biorą pod uwagę możliwość wyjazdu do pracy za granicą Europejski Fundusz Społeczny jest/może być odpowiedzią na: nowe, rozbudzone oczekiwania Polaków obecne, pozytywne trendy na rynku pracy w Polsce potrzebę przekwalifikowania się przed wyjazdem do pracy za granicę ambicje elit lokalnych: stworzenie nowej atrakcyjnej lokalnej tożsamości: która nie ma kompleksu metropolii

36 Mieszkańcy województwa Lubuskiego - podsumowanie 54% mieszkańców Lubuskiego słyszało o EFS Informacje o EFS czerpali głównie z telewizji ogólnopolskiej (60%) oraz z pracy lokalnej i ogólnopolskiej (po 42%) >Tablice informacyjne w/przy urzędach jako źródło wiedzy o EFS jest dobrze wykorzystane - 28% mieszkańców wskazuje na urzędy Mieszkańcy poprawnie identyfikują zakres działań w ramach EFS. Mieszkańcy – a w szczególności beneficjenci – posiadają wiedzę o celach EFS

37 Mieszkańcy województwa Lubuskiego - podsumowanie Głównym postrzeganym celem działania EFS jest przede wszystkim rozwój społeczeństwa Beneficjenci dostrzegają liczne korzyści, których dostarczył im EFS aktywizacja np. wykluczonych, matek, długotrwałych bezrobotnych wzrost poczucia wartości i przydatności: nowa, atrakcyjna autoprezentacja nowe doświadczenia, umiejętności bezpieczeństwo ekonomiczne EFS czyni Unię Europejską bardziej bliską i mniej anonimową

38 Mieszkańcy województwa Lubuskiego - podsumowanie Wiedza społeczna o decydentach rozdziału środków w ramach EFS jest niska jedynie 13% poprawnie wskazuje na Urząd Marszałkowski >Respondenci mylą kompetencje Urzędu Marszałkowskiego z Urzędem Wojewódzkim – aż 26% respondentów uważa, że to wojewoda decyduje o rozdziale środków w ramach EFS aż 32% respondentów nic nie wie na temat kto decyduje o rozdziale środków Poziom informowania społeczeństwa o rozdziale środków jest niewystarczający tylko 29% mieszkańców uważa poziom informowania o działaniach za wystarczający prawie wszyscy (99%) mieszkańcy uważają, że należy informować społeczeństwo o wydatkach/inwestycjach w ramach EFS >przekaz powinien przeprowadzony głównie przez lokalne media: prasę (58%) i telewizję (48%), oraz, ale już w mniejszym stopniu, poprzez radio (25%) i telewizje ogólnopolską (23%) >na festyny, koncerty czy też konkursy jako atrakcyjne źródło wiedzy o EFS wskazało tylko 1-3% mieszkańców – mieszkańcy województwa Lubuskiego silniej preferują tradycyjne formy komunikacji

39 Mieszkańcy województwa Lubuskiego - podsumowanie Większość badanych uważa, że nie wypracowano dotychczas optymalnego sposobu informowania o EFS Najbardziej efektywnym sposobem informowania o EFS jest według badanych: Przekazywanie informacji o ilości beneficjentów i wydatkowanych środkach Informowanie o efektach, sukcesach we wdrażaniu programów finansowanych przez EFS Pokazywanie osób, które odniosły sukces, a wcześniej skorzystały z programów finansowanych przez EFS Konieczna jest też zmiana języka. Dziennikarze z Gazety Lubuskiej i GW uważają, że sposób informowania o EFS jest zbyt hermetyczny

40 Mieszkańcy województwa Lubuskiego - podsumowanie Wysoki poziom znajomości zadań Urzędu Marszałkowskiego. Jego rolą jest: reprezentowanie województwa i dbanie o sprawy mieszkańców (76% - odp. zdecydowanie + raczej zgadzam się) kierowanie województwem, rozdzielanie środków z funduszy UE (70% - odp. zdecydowanie + raczej zgadzam się) Niska wyróżnialność Urzędu Marszałkowskiego na tle Urzędu Wojewódzkiego: prawie połowa respondentów uważa, że te dwie instytucje zajmują się tym samym (48% - odp. zdecydowanie + raczej zgadzam się) ponadto, mieszkańcy nie wiedzą czym dokładnie zajmuje się Urząd Marszałkowski (53%) lub też nie zetknęli się z informacjami o tej instytucji (48%)

41 Przedsiębiorcy województwa Lubuskiego o EFS

42 Kontekst - trendy Rozbudzone aspiracje Polaków i presja na wzrost prac zmusza do poszukiwania innych źródeł wzrostu niż tania siła robocza Przedsiębiorcy z lokalnych rynków nie potrafili jednak dotychczas zdefiniować alternatywnych źródeł wzrostu Nadal myślą w krótkiej perspektywie i stawiają na pewne, przewidywalne zyski Inwestują przede wszystkim w środki trwałe tj. maszyny i infrastrukturę Bardziej stawiają na pozyskiwanie pieniędzy z UE na środki trwałe niż na rozwój kapitału ludzkiego tj. kompetencji swoich pracowników Ponad to, wśród pracodawców istnieje obawa, że wykształcony (także w ramach współpracy z EFS) pracownik ma: większe wymagania płacowe i socjalne może zmienić pracodawcę

43 Struktura próby N=200 Wielkość firm średnie małe mikro

44 Tak 71 Nie 26 N=400 Cala próba N=50 Firmy Mikro Znajomość EFS Gdzie zetkną się Pan(i) z informacjami o Europejskim Funduszu Społecznym? Proszę powiedzieć czy kiedykolwiek słyszał(a) Pan(i) o Europejskim Funduszu Społecznym? N=100 Firmy Małe N=50 Firmy Średnie Nie wiem 2 Tak 66 Nie 34 Tak 71 Nie 25 Nie wiem 4 Tak 78 Nie 22 Podstawa: znający EFS prasa ogólnopolska internet prasa lokalna telewizja ogólnopolska radio ulotki tablice informacyjne w lub przy urzędach ktoś mi powiedział telewizja lokalna tablice informacyjne przy drogach inne miejsce N=143 Cala próba

45 Czym zajmuje się Europejski Fundusz Społeczny? Zakres działalności EFS współpracuje z Urzędami Pracy organizuje szkolenia i seminaria podnoszące kwalifikacje dla osób zajmujących się pomocą społeczną dofinansowuje instytucje kulturalne dofinansowuje ośrodki sportowe / inwestycje sportowe dofinansowuje inwestycje związane z ochroną środowiska dofinansowuje inwestycje budowlane wspomaga rozwój turystyki w regionie dofinansowuje zakup sprzętu do szpitali i przychodni dofinansowuje remonty \ konserwacje obiektów zabytkowych \ kościołów inne nie wiem \ trudno powiedzieć N=400 Cala próba N=50 Firmy Mikro N=100 Firmy Małe N=50 Firmy Średnie

46 Kto decyduje o rozdziale środków w ramach EFS? N=400 Cala próba N=50 Firmy Mikro N=100 Firmy Małe N=50 Firmy Średnie marszałek województwa wojewoda \ urząd wojewódzki sejmik wojewódzki prezydent \ burmistrz miasta samorząd miejski rząd władze gminy sejm \ senat władze powiatu prezydent państwa inne nie wiem \ trudno powiedzieć

47 Informowanie o EFS Jak Pan(i) ocenia obecny poziom informowania społeczeństwa o wydatkach/ inwestycjach, w Pana/Pani województwie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego? Tak 99 Nie 1 A tak w ogóle, czy społeczeństwo powinno być informowana o wydatkach/ inwestycjach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego? A w jaki sposób najchętniej chciał(a)by Pan(i) być informowany(a) o wydatkach/ inwestycjach w Pana/Pani województwie w ramach EFS? Proszę wskazać maksymalnie trzy sposoby. Podstawa: zainteresowani informacją o EFS N=197 N=200 N=50N=100N=50 prasa lokalna telewizja lokalna internet radio ulotki prasa ogólnopolska telewizja ogólnopolska szkolenia / spotkania tablice informacyjne w lub przy urzędach tablice informacyjne przy drogach e-mail organizowanie festynów \ koncertów konkursy inny sposób

48 Tak 20 Nie 80 N=400 Cala próba N=50 Firmy Mikro Korzystanie z programów wspieranych z EFS N=100 Firmy Małe N=50 Firmy Średnie Tak 11 Nie 89 Tak 19 Nie 81 Tak 30 Nie 70 Czy Pana(i) firma skorzystała z jakiegoś programu wspieranego z Europejskiego Funduszu Społecznego? Tak 39 Nie 42 N=400 Cala próba N=50 Firmy Mikro N=100 Firmy Małe N=50 Firmy Średnie Trudno powiedzieć 19 Tak 28 Nie 60 Trudno powiedzieć 12 Tak 43 Nie 34 Trudno powiedzieć 23 Tak 43 Nie 39 Trudno powiedzieć 18 Czy Pana(i) firma zamierza skorzystać z jakiegoś programu wspieranego z Europejskiego Funduszu Społecznego?

49 Opinie o funduszach z Unii Europejskiej Odczytam Panu(i) teraz stwierdzenia dotyczące funduszy z Unii Europejskiej. Proszę powiedzieć na ile się Pan(i) z nimi zgadza. Zdecydowanie zgadzam się Zdecydowanie + raczej zgadzam się N=400 Cala próba N=50 Firmy Mikro N=100 Firmy Małe N=50 Firmy Średnie Informacja o funduszach UE powinna być dostępna w ramach bezpłatnej infolinii Wszystkie informacje o funduszach powinny być w jednym miejscu Firmy powinny otrzymywać broszury informujące o funduszach UE Powinien być specjalny urząd wspierający firmy w czasie ubiegania się o dotacje Powinno być więcej informacji o funduszach w Internecie Sposób składania wniosków jest bardzo skomplikowany Chętnie wziąłbym udział w szkoleniu dotyczącym możliwości korzystania z funduszy UE Urzędnicy sami nie znają się na funduszach, co powoduje jeszcze większe zamieszanie

50 Przedsiębiorcy województwa Lubuskiego o Urzędzie Marszałkowskim

51 Opinie o Urzędzie Marszałkowskim województwa Lubuskiego Odczytam Panu(i) teraz stwierdzenia dotyczące Urzędu Marszałkowskiego województwa Lubuskiego. Proszę powiedzieć na ile się Pan(i) z nimi zgadza. Zdecydowanie zgadzam się Zdecydowanie + raczej zgadzam się rolą UM jest reprezentowanie województwa i dbanie o sprawy jego mieszkańców UM spełnia ważną funkcje na terenie województwa UM jest bardzo ważną instytucją, kieruje województwem, rozdziela środki z funduszy UE Nigdy nie zetknąłem się z informacjami o UM, trudno znaleźć jakieś informacje na ten temat Nie wiem dokładnie, czym zajmuje się UM Działanie UM pokrywa się z Urzędem Wojewódzkim - w zasadzie jest to ta sama instytucja UM to sprawna i dobrze kierowana instytucja UM to niewydolna i źle zarządzana instytucja N=400 Cala próba N=50 Firmy Mikro N=100 Firmy Małe N=50 Firmy Średnie

52 Podsumowanie

53 Przedsiębiorcy województwa Lubuskiego – podsumowanie Znajomość EFS wśród przedsiębiorstw jest zdecydowanie wyższa niż wśród mieszkańców Lubuskiego (71% vs. 54%) Im większa firma tym wyższa znajomość EFS (od 66% - firmy mikro do 78% - firmy średnie) W odróżnieniu od mieszkańców województwa, przedsiębiorcy wiedzą kto decyduje o rozdziale środków w ramach EFS. na Urząd marszałkowski wskazuje 43% przedsiębiorstw (a tylko 13% mieszkańców Lubuskiego) >nadal mylone są kompetencje z Urzędem Wojewódzkim – 19% przedsiębiorstwach wskazywano wojewodę jako osobę odpowiedzialną za rozdział środków w co 4 przedsiębiorstwie nie wiedzą (nawet błędnie) kto decyduje o rozdziale środków w ramach EFS

54 Przedsiębiorcy województwa Lubuskiego – podsumowanie Firmy w niskim stopniu są poinformowane o wydatkach/ inwestycjach w ramach EFS tylko 23% przedsiębiorstw uważa, że poziom informowania o działaniach jest wystarczający preferowanymi przez firmy środkami masowego są głównie lokalne media: prasę (64%) i telewizję (39%), oraz Internet (33%) 1/5 przedsiębiorstw już skorzystała z programu wspieranego z EFS w raz wielkością przedsiębiorstwa wzrasta poziom korzystania z EFS (od 11% - firmy mikro do 30% - firmy średnie) duże zainteresowanie skorzystaniem z programu w ramach EFS (39%)

55 Przedsiębiorcy województwa Lubuskiego – podsumowanie Oczekiwania przedsiębiorstw wobec korzystania z funduszy UE dotyczą: ułatwień związanych z dostępem do informacji: >bezpłatna infolinia (76% - odp. zdecydowanie zgadzam się) >wszystkie informacje w jednym miejscu (63% - odp. zdecydowanie zgadzam się) >broszury informacyjne wysyłane do firm (61% - odp. zdecydowanie zgadzam się) ułatwień instytucjonalnych przy ubieganiu się o dotacje >powołanie specjalnego urzędu wspierającego firmy (61% - odp. zdecydowanie zgadzam się) >uproszczenie składania wniosków (50% - odp. zdecydowanie zgadzam się) szkoleń dla pracowników firm (49% - odp. zdecydowanie zgadzam się)

56 Przedsiębiorcy województwa Lubuskiego – podsumowanie Przedsiębiorstwa dysponują wiedzą o zakresie zadań Urzędu Marszałkowskiego. Urząd marszałkowski: reprezentuje województwo i dba o sprawy mieszkańców (85% - odp. zdecydowanie. + raczej zgadzam się) kieruje województwem, rozdziela środki z funduszy UE (73% - odp. zdecydowanie. + raczej zgadzam się)

57 Wnioski i rekomendacje

58 Dotychczasowa komunikacja EFS w woj. lubuskim była efektywna, lecz w bardzo ograniczonym zakresie Nie zaspokoiła w pełni potrzeb związanych z chęcią pozyskiwania wiedzy o EFS Miała charakter mało angażujący, głównie informacyjny >dostarczyła części grupy celowej informacji o obszarach działania EFS i jego głównych celach Komunikacja EFS nie jest silnie angażująca emocjonalnie. W komunikacji brakuje idei przewodniej (Wielkiej Idei), która lokowałaby tą instytucje w szerszym kontekście: Pragnienia i niezaspokojone potrzeby pracowników najemnych i mieszkańców regionu Nowe wyzwania stojące przed pracodawcami: odejście od gospodarki opartej na taniej sile roboczej do gospodarki opartej na kompetencjach (także w prostych czynnościach), wiedzy i mobilności Ambicje elit lokalnych: stworzenie nowej atrakcyjnej lokalnej tożsamości: która nie ma kompleksu metropolii

59 Wnioski i rekomendacje Efekty projektów realizowanych w ramach EFS są mniej spektakularne/widoczne niż inwestycje infrastrukturalne Najbardziej efektywnym sposobem informowania o EFS jest według badanych skoncentrowanie się na konkretach i Należy zakomunikować : >Ilości dotychczasowych beneficjentów i wydatkowanych środkach >Efektach, sukcesach we wdrażaniu programów finansowanych przez EFS >Przykłady osób, które odniosły sukces, a wcześniej skorzystały z programów finansowanych przez EFS Konieczne będzie również: >znalezienie/wybór atrakcyjnej formy do zakomunikowania tych sukcesów/osiągnięć >używanie w komunikacji mniej hermetycznego języka

60 Wnioski i rekomendacje Urzędy Pracy nie są optymalnym miejscem/medium do komunikowania wartości i celów EFS: kojarzone są one z dysfunkcjonalnym rynkiem pracy tj. długotrwałe bezrobocie, wykluczenie, bieda Konieczne jest stworzenie punktów informacyjnych EFS na poziomie lokalnym. Najbardziej atrakcyjne i zauważalne są nośniki z jednej strony nowoczesne, z drugiej łatwo dostępne Zauważalność i łatwy dostęp dla odbiorcy zapewniają wszystkie nowoczesne formy reklamy zewnętrznej typu outdoor oraz nowoczesne nośniki takie jak >Opcja I: stanowiska/stoiska w supermarketach >Opcja II: telebimy/telewizory LCD w witrynach sklepowych i szkołach >Opcja III: profesjonalna strona interaktywna strona WWW (przedsiębiorcy, młodzi)

61 Wnioski i rekomendacje Badani chcą być informowani poprzez: >lokalne media: prasę i telewizję lokalną, oraz, ale już w mniejszym stopniu, poprzez media ogólnopolskie Jako medium kampanii wizerunkowej należy rozważyć również użycie nośników wielkoformatowych. W mniejszych miejscowościach są one bardzie perswazyjne niż w aglomeracjach Efektywnym medium kampanii wizerunkowej mogą być również: Reklamy w Internecie SMY – y skierowane do młodych ludzi, które mogłyby przyjąć formę interaktywną

62 Wnioski i rekomendacje Istotne jest również zwiększenie wiedzy pracodawców na temat EFS i korzyści jakie oferuje poprzez: ułatwienia związane z dostępem do informacji: >bezpłatna infolinia >wszystkie informacje w jednym miejscu >broszury informacyjne wysyłane do firm Dodatkowo: ułatwienia instytucjonalne przy ubieganiu się o dotacje powołanie specjalnego urzędu wspierającego firmy uproszczenie składania wniosków szkoleń dla pracowników firm

63 Wnioski i rekomendacje Streszczenie

64 Dziękujemy za uwagę! SMG/KRC Poland Media S.A. Nowoursynowska 154a, 02-797 Warszawa t. +48 (22) 54 52 294 f. +48 (22) 54 52 100 www.smgkrc.pl www.millwardbrown.pl email: office@pl.millwardbrown.com


Pobierz ppt "Określenie potrzeb informacyjno- promocyjnych dotyczących EFS w regionie oraz ocena skuteczności wykorzystywanych narzędzi w województwie Lubuskim Data:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google