Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Projekt Wyrównać szanse – aktywizacja kobiet z trenów wiejskich powiatu rzeszowskiego Realizator Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe Dolina Strugu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Projekt Wyrównać szanse – aktywizacja kobiet z trenów wiejskich powiatu rzeszowskiego Realizator Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe Dolina Strugu."— Zapis prezentacji:

1 1 Projekt Wyrównać szanse – aktywizacja kobiet z trenów wiejskich powiatu rzeszowskiego Realizator Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe Dolina Strugu

2 2 Wyrównać szanse – aktywizacja kobiet z trenów wiejskich powiatu rzeszowskiego Nazwa programu: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Numer i nazwa priorytetu: 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Numer i nazwa działania: 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet

3 3 Wyrównać szanse – aktywizacja kobiet z trenów wiejskich powiatu rzeszowskiego Celem projektu jest aktywne wpieranie kobiet na rynku pracy poprzez kształcenie ( kursy zawodowe ) oraz rozwijanie umiejętności poruszania się po rynku pracy. Projekt przyczyni się również do osiągnięcia przez beneficjentki ekonomicznej niezależności.

4 4 Wyrównać szanse – aktywizacja kobiet z trenów wiejskich powiatu rzeszowskiego Teren objęty realizacją projektu: powiat rzeszowski ze szczególnym uwzględnieniem terenu gmin Doliny Strugu Miejsca realizacji projektu: Błażowa, Tyczyn – działania w zakresie doradztwa zawodowego, Rzeszów – kursy zawodowe w wyspecjalizowanych instytucjach szkoleniowych Czas trwania projektu: od 1.12.2005 r. do 31.12.2006 r.

5 5 Wyrównać szanse – aktywizacja kobiet z trenów wiejskich powiatu rzeszowskiego Beneficjenci projektu: Beneficjentami projektu są kobiety z terenów wiejskich powiatu rzeszowskiego: a) bezrobotne i poszukujące pracy, b) bierne zawodowo, c) o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach, d) powracające na rynek pracy, e) chcące rozpocząć własną działalność gospodarczą.

6 6 Wyrównać szanse – aktywizacja kobiet z trenów wiejskich powiatu rzeszowskiego Nabór beneficjentów Nabór beneficjentów odbywa się poprzez : a) materiały promocyjno-informacyjne –plakaty rozwieszane w gminnych centrach pracy i na tablicach informacyjnych, –ulotki dostępne w gminnych centrach pracy i Urzędach Gmin b) ogłoszenia w prasie regionalnej, c) ogłoszenia w prasie lokalnej,

7 7 Wyrównać szanse – aktywizacja kobiet z trenów wiejskich powiatu rzeszowskiego Główne działania w ramach realizacji projektu: 1.Doradztwo zawodowe, 2.Kursy zawodowe, 3.Wsparcie dla rozpoczynających działalność gospodarczą, 4.Wydawnictwa.

8 8 Wyrównać szanse – aktywizacja kobiet z trenów wiejskich powiatu rzeszowskiego Doradztwo zawodowe: a)grupowe warsztaty zwiększające aktywność beneficjentów i uczące poruszania się po rynku pracy poprzez naukę pisania CV, listów motywacyjnych, prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, umiejętności autoprezentacji i inne. b) indywidualne doradztwo zawodowe mające na celu określenie indywidualnych potrzeb i możliwości doskonalenia zawodowego zakończone opracowaniem Indywidualnego Planu Działania dla beneficjenta.

9 9 Wyrównać szanse – aktywizacja kobiet z trenów wiejskich powiatu rzeszowskiego Kursy zawodowe: -kurs księgowości, -kurs obsługi komputera, -kurs profesjonalny sprzedawca, -kurs kadry i płace, -kurs fryzjerski, -kurs kosmetyczny, -kurs wizażu, manicure.

10 10 Wyrównać szanse – aktywizacja kobiet z trenów wiejskich powiatu rzeszowskiego Wsparcie dla rozpoczynających działalność gospodarczą: a) szkolenie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwości pozyskiwania środków dotacyjnych, b) indywidualne konsultacje w zakresie rejestracji działalności gospodarczej, wyboru formy opodatkowania, pisania biznesplanów, rozliczeń z ZUS i US, c) jednorazowe wsparcie finansowe w formie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.

11 11 Wyrównać szanse – aktywizacja kobiet z trenów wiejskich powiatu rzeszowskiego Wydawnictwa: 1.publikacja o zakładaniu własnej firmy – aspekty prawne, finansowo – księgowe, dostępne formy wsparcia finansowego i doradczego, 2.publikacja o lokalnym rynku pracy i sytuacji kobiet, kierunkach rozwoju rynku pracy, aktywnych formach poszukiwania pracy.

12 12 Wyrównać szanse – aktywizacja kobiet z trenów wiejskich powiatu rzeszowskiego Zakładane efekty. Ze zgłaszających się do projektu kobiet: 40 skorzysta z pełnego zakresu doradztwa zawodowego, 35 podwyższy swoje kwalifikacje lub zdobędzie nowe dzięki specjalistycznym kursom zawodowym, 5 założy własną działalność gospodarczą i uzyska wsparcie finansowe.

13 13 Wyrównać szanse – aktywizacja kobiet z trenów wiejskich powiatu rzeszowskiego Realizacja projektu – przedział wiekowy beneficjentek projektu.

14 14 Wyrównać szanse – aktywizacja kobiet z trenów wiejskich powiatu rzeszowskiego Realizacja projektu – czas pozostawania na bezrobociu przez beneficjentki projektu Czas bezrobocia1-6 mies.7-12 mies.1-2 lata2-3 lataPow. 3 lat Udział % w projekcie 20%11,4%25,7%17,1%25,7%

15 15 Wyrównać szanse – aktywizacja kobiet z trenów wiejskich powiatu rzeszowskiego Realizacja projektu – wykształcenie beneficjentek projektu - podstawowe 1 osoba - zawodowe 9 osób - średnie techniczne 14 osób i ogólnokształcące - licencjat 3 osoby - wyższe 8 osób

16 16 Wyrównać szanse – aktywizacja kobiet z trenów wiejskich powiatu rzeszowskiego Realizacja projektu – zawody wyuczone beneficjentek projektu Beneficjentki projektu reprezentują bardzo różnorodne zawody. Na 35 osób zakwalifikowanych do kursów zawodowych występują aż 22 różne zawody. Jednak dominującym wykształceniem jest wykształcenie techniczne lub wyższe ekonomiczne (8 osób).

17 17 Wyrównać szanse – aktywizacja kobiet z trenów wiejskich powiatu rzeszowskiego Wnioski po upływie połowy czasu realizacji projektu 1.Zauważalna jest duża obawa wśród kobiet z obszarów wiejskich przed prowadzeniem własnej, zarejestrowanej działalności gospodarczej. 2.Najpopularniejszymi kursami zawodowymi dla kobiet z terenów wiejskich realizacji projektu są: - księgowość, - profesjonalny sprzedawca, - obsługa komputera. 3. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich jest bardzo istotnym czynnikiem dla rozwoju obszarów wiejskich.

18 18 Wyrównać szanse – aktywizacja kobiet z trenów wiejskich powiatu rzeszowskiego Kontakt Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe Dolina Strugu 36-030 Błażowa, ul Myśliwska 16 tel. 017 230 12 10, 230 13 33 fax 017 230 12 10 Dziękuję za uwagę – Janusz Skotnicki


Pobierz ppt "1 Projekt Wyrównać szanse – aktywizacja kobiet z trenów wiejskich powiatu rzeszowskiego Realizator Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe Dolina Strugu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google