Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport z badania Opinie Polaków na temat usług szpitalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport z badania Opinie Polaków na temat usług szpitalnych."— Zapis prezentacji:

1 Raport z badania Opinie Polaków na temat usług szpitalnych

2 Badanie dotyczące opinii Polaków na temat usług szpitalnych zostało zrealizowane: techniką wywiadów bezpośrednich w domu respondenta w ramach cyklicznego projektu Omnimas w dniach 1- 4 marca 2012 roku; na losowej, ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat liczącej 1000 osób. Charakterystyka badania 4 Opinie Polaków na temat usług szpitalnych > Charakterystyka badania

3 Wyniki badania Opinie Polaków na temat usług szpitalnych

4 Co jest dla Pana(i) najważniejsze jeśli chodzi o opiekę w szpitalu? Możliwość podania wielu odpowiedzi 6 Opinie Polaków na temat usług szpitalnych > Wyniki badania

5 Opieka szpitalna Dla ponad połowy Polaków (57%) najważniejszy w opiece szpitalnej jest krótki czas oczekiwania na zabiegi/wizytę. 44% badanych uważa, że jakość obsługi pacjenta, a niewiele mniej - 43% jest zdania, że bezpłatność usług szpitalnych. Na krótki czas oczekiwania na wizytę/zabieg częściej niż pozostali ankietowani wskazują kobiety (59% wobec 50%), osoby w wieku 30-39 lat i 40-49 lat (po 62%) oraz badani z zawodowym wykształceniem (62%), a także mieszkańcy miast od 20-100 tys. ludności. Jakość obsługi częściej niż dla ogół badanych, jest najważniejsza dla osób młodych, w wieku 15-19 lat (51%) oraz mieszkańców miast do 20 tys. ludności. Na bezpłatność usług medycznych wskazują częściej niż pozostali badani, kobiety (45% wobec 40%), osoby w wieku 60 i więcej lat (49%), respondenci z podstawowym i zasadniczym wykształceniem (po 56%), a także mieszkańcy miast od 100-500 tys. ludności (50%). 7 Opinie Polaków na temat usług szpitalnych > Wyniki badania

6 Czy jakość i dostępność usług w polskich szpitalach daje Panu(i) poczucie bezpieczeństwa? 8 Opinie Polaków na temat usług szpitalnych > Wyniki badania

7 Jakość i dostępność usług a poczucie bezpieczeństwa Tylko 4% respondentów jest pewna, że gdy trafi do szpitala zostanie objęta opieką najwyższej jakości. 41% Polaków spodziewa się, że otrzyma pomoc na przyzwoitym poziomie, a 16% obawia się, że opieka medyczna jaką otrzymają będzie niewystarczająca. O tym, że otrzymają pomoc na przyzwoitym poziomie, częściej od pozostałych badanych mówią się osoby w wieku 60 i więcej lat (51%), z podstawowym wykształceniem (49% oraz mieszkańcy wsi (45%) O tym, że kiedy zajdzie taka potrzeba, opieka medyczna będzie niewystarczająca, częściej mówią osoby w wieku 30-39 lat i 50-59 lat (po 21%), z zasadniczym wykształceniem (18%), a także mieszkańcy największych miast – 23%. 9 Opinie Polaków na temat usług szpitalnych > Wyniki badania

8 Jak Pan(i) ocenia sposób zarządzania w polskich szpitalach? 35% - dobry 55% - zły 10 Opinie Polaków na temat usług szpitalnych > Wyniki badania

9 Zarządzanie w polskich szpitalach Większość respondentów (55%) uważa, że sposób zarządzania w polskich szpitalach jest zły, odmiennego zdania jest co trzeci badany (35%). Tylko 2% Polaków jest zdania, że sposób zarządzania szpitalami jest dobry i nie wymaga żadnych zmian. Częściej od pozostałych badanych, dobrze o zarządzaniu w polskich szpitalach mówią kobiety (38% wobec 30%), osoby w wieku 60 i więcej lat (44%), badani z podstawowym wykształceniem (43%), a także mieszkańcy miast do 20 tyś ludności (38%). Najgorzej o zarządzaniu w szpitalach mówią natomiast, mężczyźni (60% wobec 52%), osoby w wieku 40-49 lat (67%), mieszkańcy miast od 100-500 tyś. ludności (64%) oraz badani z wyższym wykształceniem (62%). 11 Opinie Polaków na temat usług szpitalnych > Wyniki badania

10 Jeśli polskie szpitale będą zarządzane w taki sposób jak do tej pory, to czy dostępność usług szpitalnych? 12 Opinie Polaków na temat usług szpitalnych > Wyniki badania

11 Dostępność usług szpitalnych Opinie Polaków na temat tego, jaka będzie dostępność usług medycznych, jeśli polskie szpitale będą zarządzane w taki sposób jak do tej pory, są podzielone. 34% badanych uważa, że będzie powoli spadać, 33% że pozostanie na obecnych poziomie, a 16% że będzie powoli wzrastać. 8% Polaków uważa, że będzie spadać w szybkim tempie. O powolnym spadku dostępności usług szpitalnych, częściej od pozostałych badanych, mówią osoby jeszcze się uczące (46%), w wieku 15-18 lat (44%), z miast od 100-500 tys. mieszkańców (37%) O tym, że dostępność usług medycznych będzie wzrastać mówią częściej niż pozostali, badani w wieku 15-19 lat (29%), z wyższym wykształceniem (21%), zamieszkujący miasta do 20 tys. ludności (23%). Dostępność usług szpitalnych pozostanie na obecnym poziomie – tak częściej od pozostałych mówią: osoby w wieku 40-49 lat (44%), badani z średnim wykształceniem (40%) oraz mieszkańcy wsi (38%). 13 Opinie Polaków na temat usług szpitalnych > Wyniki badania


Pobierz ppt "Raport z badania Opinie Polaków na temat usług szpitalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google