Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jedyna taka sieć w Europie Sieć Regionalnych Ośrodków EFS Mirella Szeremeta Krajowy Ośrodek EFS Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 4 grudnia 2007r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jedyna taka sieć w Europie Sieć Regionalnych Ośrodków EFS Mirella Szeremeta Krajowy Ośrodek EFS Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 4 grudnia 2007r."— Zapis prezentacji:

1 Jedyna taka sieć w Europie Sieć Regionalnych Ośrodków EFS Mirella Szeremeta Krajowy Ośrodek EFS Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 4 grudnia 2007r.

2 czym jest sieć? Misja i cele Celem działania Krajowego Ośrodka EFS jest stymulowanie rozwoju rynku pracy w Polsce. Cel ten Krajowy Ośrodek EFS osi ą ga poprzez wspieranie osób i instytucji chcących skorzystać z szansy rozwoju, jaką oferuje Europejski Fundusz Społeczny. Aby to osiągnąć, Krajowy Ośrodek EFS rozbudowuje i wspiera w działaniach sieć profesjonalnych Regionalnych Ośrodków EFS.

3 Regionalne Ośrodki EFS zajmują się przygotowywaniem beneficjentów do aplikowania do EFS oraz wspomagają we wdrażaniu projektów, które otrzymały dofinansowanie, pomagają w uaktualnianiu wiedzy nt. procedur dot. EFS. Animują inicjatywy lokalne, pomagają w zakładaniu partnerstw, pokazują możliwości wykorzystania Europejskiego Funduszu Społecznego.

4 skuteczna sieć Regionalnych Ośrodków EFS efekty I i II edycji konkursu liczba klientów sieci - 53,5 tys. liczba projektów realizowanych dzięki sieci ośrodków– 1711 efekty III edycji liczba klientów sieci – 37,2 tys.

5 do kogo skierowana jest oferta Kto może skorzystać z usług oferowanych przez Regionalne Ośrodki EFS: instytucje rynku pracy instytucje szkoleniowe jednostki administracji rządowej i samorządowej przedsiębiorcy instytucje otoczenia biznesu organizacje pozarządowe instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego inne podmioty

6 działania realizowane przez Regionalne Ośrodki EFS Szkolenia Doradztwo Animacja Usługi informacyjne i promocyjne Wszystkie usługi są bezpłatne

7 Szkolenia specjalistyczne dot. problematyki objętej wsparciem EFS (rynek pracy, aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, szkolenia i poradnictwo zawodowe, edukacja, rozwój lokalny, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, kształcenie ustawiczne, rozwój przedsiębiorczości, partnerstwo na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego). Zarządzanie projektem (logika projektu wyznaczanie celów, planowanie działań, zarządzanie finansowe). szkolenia

8 Procedury w EFS (kwalifikowalność wydatków, raportowanie i rozliczanie projektów w EFS, monitoring, kontrola, audyt projektów EFS). Szkolenia specjalistyczne z zakresu zagadnień prawnych (pomoc publiczna, zamówienia publiczne). Szkolenia dla liderów lokalnych z zawiązywania partnerstw, zawierania paktów na rzecz zatrudnienia. Oferta szkoleniowa skierowana jest dla wnioskodawców przygotowujących projekty a także dla beneficjentów realizujących projekty. Szkolenia mogą być dostosowane do potrzeb beneficjentów (możliwość organizowania szkoleń zamkniętych).

9 Doradztwo ogólne (dotyczące EFS, SPO RZL i PO KL, logiki projektowej w rozszerzonym zakresie). Doradztwo specjalistyczne (fachowe porady w zakresie szczegółowych zagadnień prawnych, np. pomoc publiczna rachunkowość, zamówienia publiczne). Podobnie jak szkolenia, doradztwo może być ś wiadczone przy konsultowaniu koncepcji i tworzeniu projektu jak również p rzy wdrażaniu projektu. Doradca może spotkać się w klientem w ośrodku lub dojechać na spotkanie do siedziby beneficjenta. doradztwo

10 animacja aktywizowanie społeczności lokalnych, organizacji, instytucji mających lub mogących mieć wpływ na szeroko rozumiany rynek pracy w celu dokonywania zmian w środowisku lokalnym tworzenie partnerstw na rzecz rozwoju lokalnego oraz wspieranie istniejących partnerstw

11 informacj a i promocj a Punkt Informacyjny - pierwszy kontakt z klientem ośrodka (podstawowa informacja o EFS, oferta Regionalnego Ośrodka EFS) Punkt Informacyjny czynny 8 godzin dziennie (kontakt osobisty, telefoniczny i e-mailowy) Informacja dla beneficjentów EFS. Informacja dla osób fizycznych o aktualnie realizowanych projektach w regionie, finansowanych z EFS. Spotkania informacyjne dot. realizowanych konkursów, p rzy współpracy z IP. Seminaria i konferencje tematyczne.

12 Sieć Regionalnych Ośrodków EFS w całej Polsce

13 Krajowy Ośrodek EFS Rada Koordynacyjna - ciało doradcze, wypracowujące propozycje kierunków ewolucji usług Regionalnych Ośrodków EFS, standardów usług świadczonych przez Ośrodki Tworzenia standardów usług (opisana organizacja usługi, procedury, procesy, zasoby) Szkolenia dla kluczowego personelu, akredytacja (kierowników projektów, animatorów, trenerów, doradców, specjalistów ds. informacji i promocji) Promujemy sieć Regionalnych Ośrodków EFS - jednolita identyfikacja sieci

14 Lista Regionalnych Ośrodków EFS świadczących usługi dla Beneficjentów www.roEFS.pl www.miasto.roEFS.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Jedyna taka sieć w Europie Sieć Regionalnych Ośrodków EFS Mirella Szeremeta Krajowy Ośrodek EFS Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 4 grudnia 2007r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google