Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Migracje zarobkowe i ich wpływ na lokalny rozwój i rynek pracy – możliwości i wyzwania dla instytucji rynku pracy Biała Podlaska, 15 listopada 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Migracje zarobkowe i ich wpływ na lokalny rozwój i rynek pracy – możliwości i wyzwania dla instytucji rynku pracy Biała Podlaska, 15 listopada 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 Migracje zarobkowe i ich wpływ na lokalny rozwój i rynek pracy – możliwości i wyzwania dla instytucji rynku pracy Biała Podlaska, 15 listopada 2007 r.

2 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny jest organizacją pozarządową "non-for-profit". Została założona 12 marca 1990 roku, natomiast zarejestrowana 08 lutego 1993 roku (numer KRS ). Do 30 czerwca 2004 roku organizacja nasza działała pod nazwą Fundacja Akademii Rolniczej w Lublinie im. Wincentego Witosa. INFORMACJE OGÓLNE

3 NASZE DZIAŁANIA Organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów i konferencji Organizowanie oraz prowadzenie doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy Organizowanie i prowadzenie doradztwa gospodarczego, prawnego i finansowego Opracowywanie ekspertyz, raportów i analiz związanych z realizacją celów statutowych

4 Rezultaty działań Ponad godzin szkoleniowych Ponad godzin doradztwa zawodowego Ponad 1250 godzin pośrednictwa pracy Przeszkolenie ponad 2000 osób Łączna kwota działań na rzecz rynku pracy wyniosła ponad 9,5 mln złotych W latach realizacja z funduszy strukturalnych 31 projektów na kwotę ponad 27 mln złotych

5 ODBIORCY NASZYCH USŁUG: osoby bezrobotne, poszukujące pracy i pracujące mieszkańcy obszarów wiejskich małe i średnie przedsiębiorstwa

6 Kategorie osób migrujących lub planujących migrację osoby z wyższym wykształceniem fachowcy mieszkańcy terenów wiejskich osoby wyjeżdżające sezonowo

7 Przyczyny migracji – opinie Beneficjentów kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy uboga oferta lokalnego rynku pracy wygórowane oczekiwania lokalnych pracodawców trudności z planowaniem własnej kariery brak wiedzy o możliwościach lokalnego rynku pracy

8 Opinie o osobach planujących migrację - doradcy zawodowi zbyt małe przygotowanie do zmiany miejsca pracy i zamieszkania brak wiedzy o możliwościach lokalnego rynku pracy niewystarczająca znajomość innych rynków pracy przecenianie swoich kwalifikacji brak wiary we własne możliwości

9 Problemy związane z migracją nieprofesjonalnie przygotowane wyjazdy trudna sytuacja mieszkaniowa wyjazd członka rodziny sytuacja osób pozostających powroty na lokalny rynek pracy

10 Współpraca różnych instytucji pracodawcy instytucje szkoleniowe urzędy pracy agencje zatrudnienia biura karier szkoły lokalne władze samorządowe

11 Cele współpracy zapobieganie bezrobociu na lokalnym rynku kompleksowa pomoc Beneficjentom w wyborze ścieżki zawodowej wsparcie osób planujących migrację stworzenie warunków do pozostania lub powrotu na lokalny rynek pracy

12 Postulowane działania wsparcie przy planowaniu kariery /umiejętność poruszania się po rynku pracy/ pomoc w powrotach i wejściu na lokalny rynek pracy /programy/ współpraca z lokalnymi pracodawcami pomoc w samozatrudnieniu

13 Postulowane działania cd. przekazywanie informacji o instytucjach świadczących usługi rynku pracy kształcenie ustawiczne modyfikacja oferty edukacyjnej wsparcie psychologa/doradcy zawodowego

14 Migracje - zagrożenia zniknięcie z lokalnego rynku najbardziej aktywnych osób niska liczba fachowców na lokalnym rynku pracy trudności z rekrutacją do lokalnych firm zahamowanie rozwoju lokalnego

15 Migracje - szanse powroty osób zainteresowanych prowadzeniem własnego biznesu promocja regionu wzrost mobilności napływ kapitału i nowoczesnych rozwiązań

16 Prowadzimy Regionalny Ośrodek EFS w Białej Podlaskiej Jeden z 49 w Polsce nieodpłatnie oferujemy: - Szkolenia: jak skutecznie aplikować o środki, opracować projekt i nim zarządzać, jak efektywnie pomagać odbiorcom pomocy, specjalistyczne z zakresu zagadnień prawnych (zamówień publicznych, pomocy publicznej itp.) i rachunkowości. -Doradztwo: związane z opracowywaniem i wdrażaniem wysokiej jakości projektów społecznych -Animację: przygotowanie lokalnych liderów do działania - Informację: aktualności EFS, dobre praktyki, informowanie o ofercie edukacyjnej dostępnej dla mieszkańców regionu


Pobierz ppt "Migracje zarobkowe i ich wpływ na lokalny rozwój i rynek pracy – możliwości i wyzwania dla instytucji rynku pracy Biała Podlaska, 15 listopada 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google