Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie wykonane przez Instytut Badań Strukturalnych dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Podsumowanie i wybrane wnioski dla XIII spotkania Grupy Roboczej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie wykonane przez Instytut Badań Strukturalnych dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Podsumowanie i wybrane wnioski dla XIII spotkania Grupy Roboczej."— Zapis prezentacji:

1 Badanie wykonane przez Instytut Badań Strukturalnych dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Podsumowanie i wybrane wnioski dla XIII spotkania Grupy Roboczej ds. adaptacyjności i transferu wiedzy, 30 maja 2011 Iga Magda Ocena wpływu realizowanych interwencji współfinansowanych z EFS na podniesienie jakości zasobów ludzkich

2 Plan prezentacji 2 1.Wprowadzenie 2.Wsparcie działalności gospodarczej 3.Kształcenie ustawiczne 4.Pozostałe narzędzia 5.Podsumowanie 1)Wprowadzenie - wydatkowanie środków EFS a podnoszenie kapitału ludzkiego 2) Efektywność wykorzystywanych narzędzi Wsparcie dla działalności gospodarczej Kształcenie ustawiczne (w tym szkolenia) Pozostałe 3) Podsumowanie

3 Wydatki EFS na podnoszenie kapitału ludzkiego 3 1.Wprowadzenie 2.Wsparcie działalności gospodarczej 3.Kształcenie ustawiczne 4.Pozostałe narzędzia 5.Podsumowanie W perspektywie 2004-2006 na podnoszenie kapitału ludzkiego przeznaczono 1,9 mld euro

4 Wpływ zwiększenia finansowania na uczestnictwo 4 1.Wprowadzenie 2.Wsparcie działalności gospodarczej 3.Kształcenie ustawiczne 4.Pozostałe narzędzia 5.Podsumowanie Odsetek osób uczestniczących w kształceniu ustawicznym

5 Wsparcie działalności gospodarczej 5 1.Wprowadzenie 2.Wsparcie działalności gospodarczej 3.Kształcenie ustawiczne 4.Pozostałe narzędzia 5.Podsumowanie Beneficjenci nie radzili sobie gorzej, niż przedsiębiorstwa nie korzystające ze wsparcia Co najwyżej 20 proc. uczestników dotyczył efekt jałowej straty Instrument ten był skuteczny w przypadku aktywizacji osób bezrobotnych i ich wejścia na rynek pracy, w szczególności tych z grup szczególnych

6 Wsparcie działalności gospodarczej 6 1.Wprowadzenie 2.Wsparcie działalności gospodarczej 3.Kształcenie ustawiczne 4.Pozostałe narzędzia 5.Podsumowanie Powody zamknięcia działalności gospodarczej beneficjentów EFS oraz grupy kontrolnej.

7 Szkolenia 7 1.Wprowadzenie 2.Wsparcie działalności gospodarczej 3.Kształcenie ustawiczne 4.Pozostałe narzędzia 5.Podsumowanie 1)Wyżej oceniane są szkolenia twarde, dominowały jednak miękkie 2) Efektywne są szkolenia finansowane przez pracodawców, obejmujące szkolenia w miejscu pracy, jednak oferta szkoleń kształtowana była przez stronę podażową 3) Skutkiem tego, oferta nie była dostosowana do potrzeb ani pracodawców, ani beneficjentów

8 Szkolenia 8 1.Wprowadzenie 2.Wsparcie działalności gospodarczej 3.Kształcenie ustawiczne 4.Pozostałe narzędzia 5.Podsumowanie 4) Wypieranie lepszych, komercyjnych szkoleń przez liczne szkolenia słabe, mogły doprowadzić do utrzymania braku dużego zainteresowania kształceniem ustawicznym wśród pracodawców i beneficjentów 44 proc. uczestników nie odczuwało wcześniej potrzeby uczestnictwa w nich 70 proc. nie uczestniczących w kształceniu ustawicznym w Polsce nie było nim zainteresowanych prawie 80 proc. przedsiębiorstw w Polsce nie widzi potrzeby podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników

9 Szkolenia 9 1.Wprowadzenie 2.Wsparcie działalności gospodarczej 3.Kształcenie ustawiczne 4.Pozostałe narzędzia 5.Podsumowanie 5) Określanie treści szkoleń nie było poprzedzane badaniem lokalnych i regionalnych rynków pracy 6) Duża część szkoleń miała charakter punktowy (nie kompleksowy), miała zbyt krótki okres trwania i była zbyt szablonowa 7) Struktura wsparcia oparta była na diagnozach rynku pracy z lat dziewięćdziesiątych i początku XXI wieku i nie była dostosowana do potrzeb 8) Pomimo wspomnianych wad, szkolenia często stanowiły relatywnie skuteczną formę aktywizacji bezrobotnych, choć obarczoną ryzykiem jałowej straty

10 10 Podsumowanie Sukcesami były: Poprawa wyposażenia szkół, przedszkoli Wspomaganie działalności gospodarczej Szkolenia specyficzne, twarde Nie udało się: Doprowadzić do upowszechniania kształcenia ustawicznego Poprawić oferty szkoleń Zrównanie szans edukacyjnych przez system stypendialny 1.Wprowadzenie 2.Wsparcie działalności gospodarczej 3.Kształcenie ustawiczne 4.Pozostałe narzędzia 5.Podsumowanie

11 Dziękuję za uwagę 11 iga.magda@ibs.org.pl www.ibs.org.pl


Pobierz ppt "Badanie wykonane przez Instytut Badań Strukturalnych dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Podsumowanie i wybrane wnioski dla XIII spotkania Grupy Roboczej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google