Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jaki personel zatrudniamy a jaki byśmy chcieli?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jaki personel zatrudniamy a jaki byśmy chcieli?"— Zapis prezentacji:

1 Jaki personel zatrudniamy a jaki byśmy chcieli?
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa, realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Jaki personel zatrudniamy a jaki byśmy chcieli? Kwalifikacje i umiejętności a potrzeby pracodawców SPZOZ i NZOZ dr Dominik Antonowicz

2 Pracodawcy

3 Wielkość placówek

4 Struktura ankietowanych
Płeć kobieta 310 62,00% mężczyzna 190 38,00% Wiek do 30 lat 18 3,60% lat 131 26,20% lat 216 43,20% powyżej 50 lat 133 26,60% brak odpowiedzi 2 0,40% Ogółem 500 100,00%

5 Rozmieszczenie placówek

6 Oczekiwania pracodawców
Podział na publiczne i niepubliczne zakłady ochrony zdrowia

7 Zawody medyczne lekarz lekarz dentysta pielęgniarka położna
asystent i technik stomatologiczny higienista fizjoterapeuta i zawody pokrewne operator aparatury medycznej technik farmaceutyczny średni personel ochrony zdrowia

8 kryterium oczekiwań wykształcenie wiek
stopień specjalizacji (dotyczy tylko lekarzy) doświadczenie zawodowe znajomość języków obcych obsługa komputera umiejętności i kwalifikacje medyczne

9 Niepubliczne zakłady ochrony zdrowia

10 Lekarz   wiek – blisko 60% respondentów nie zwraca uwagi na wiek kandydata, 20% chętnie zatrudniłoby na tym stanowisku osobę w wieku ;   stopień specjalizacji – co drugi pracodawca oczekuje od kandydata drugiego stopnia specjalizacji, prawie co trzeci badany chętnie zatrudniłby lekarza z pierwszym stopniem specjalizacji; doświadczenie zawodowe – 37,8% pracodawców oczekuje od lekarza od 6-10 lat pracy w zawodzie, a 33% od 2-5 lat;  znajomość języków obcych – praca na stanowisku lekarza nie wymaga znajomości języka obcego; ponad 80% ankietowanych przyznało, że nie ma dla nich znaczenia czy kandydat posługuje się językiem obcym;   obsługa komputera – obsługa poczty elektronicznej to zdaniem większości badanych (65%) ważna umiejętność posiadana przez kandydata;

11 Lekarz dentysta     wiek – ponad 50% respondentów uważa, że wiek kandydata nie ma znaczenia, ci którzy zwracają uwagę na wiek wskazali na osoby w wieku od 30 do 34 lat;  stopień specjalizacji – 58,9% pracodawców nie zwraca na to uwagi, jednak co piąty oczekuje co najmniej pierwszego stopnia specjalizacji;    doświadczenie zawodowe – ponad 40% badanych chętnie zatrudniłoby lekarza dentystę, który w zawodzie przepracował 2-5 lat;        znajomość języków obcych – zdecydowana większość pracodawców (88,8%) nie bierze pod uwagę znajomości języków obcych przez lekarza dentystę; obsługa komputera – lekarz dentysta powinien umieć wysyłać i odbierać pocztę elektroniczną - twierdzi tak prawie 70% badanych;

12 Pielęgniarka        wykształcenie – zdaniem większości średnie zawodowe;        wiek – ponad 50% pracodawców nie zwraca uwagi na wiek kandydatki, jednak 20% chętnie zatrudniłoby kobietę od 20 do 24 roku życia;        doświadczenie zawodowe – co trzeci respondent pragnie, aby kandydatka posiadała od 2-5 lat doświadczenia zawodowego, 27,1% nie bierze pod uwagę doświadczenia pielęgniarskiego;        znajomość języków obcych – prawie 90% pracodawców nie oczekuje od pielęgniarki znajomości języków obcych, 10% - znajomości j. angielskiego;     obsługa komputera – pielęgniarka powinna posiadać umiejętność obsługi poczty elektronicznej (48% wskazań respondentów), arkuszy kalkulacyjnych (39,4%);

13 Położna    wykształcenie – zdecydowana większość pracodawców oczekuje wykształcenia średniego zawodowego;        wiek – dla 50% respondentów bez znaczenia; pracodawcy uznający wiek za ważny czynnik przy zatrudnianiu kandydatki wskazują na osoby młode między 20 a 29 rokiem życia;        doświadczenie zawodowe – prawie 40% badanych oczekuje minimum 2-letniego stażu pracy, a dla 30% nie ma to znaczenia;       znajomość języków obcych – brak wymagań;       obsługa komputera – 2/3 pracodawców oczekuje umiejętności obsługi poczty elektronicznej, co piąty obsługi arkuszy kalkulacyjnych;

14 Asystent i technik stomatologiczny
       wykształcenie – średnie zawodowe;        wiek – dla blisko 73% respondentów bez znaczenia, co dziesiąty pracodawca zatrudniłby osobę w wieku lat;        doświadczenie zawodowe – dla 50% respondentów istotne jest doświadczenie zawodowe (1-5 lat) dla ponad 42% pracodawców nie ma ono znaczenia;        znajomość języków obcych – asystent i technik stomatologiczny nie muszą znać języka obcego;       obsługa komputera – muszą jednak umieć obsługiwać pocztę elektroniczną, arkusze kalkulacyjne i bazy danych;

15 Higienista      wykształcenie – 86% pracodawców - wykształcenie średnie zawodowe;     wiek – dla blisko 43% respondentów nie ma znaczenia wiek kandydata; (23,8%) zatrudniłoby osobę w wieku oraz lat; doświadczenie zawodowe – 40% badanych oczekuje rocznego stażu pracy na stanowisku higienisty, 33% 2-5 lat stażu; 20% nie zwraca uwagi na doświadczenie;     znajomość języków obcych – dla ponad 85% nie ma to znaczenia, zaledwie 10% oczekuje znajomości języka angielskiego;      obsługa komputera – najważniejsza jest umiejętność obsługi poczty elektronicznej;

16 Fizjoterapeuta i zawody pokrewne
   wykształcenie – wykształcenia średniego zawodowego oczekuje 61,5% pracodawców, a 20% ankietowanych wskazuje na wyższe zawodowe;       wiek – dla prawie 60% nie ma znaczenia wiek kandydata, 20% zatrudniłoby chętnie osobę między 25 a 29 rokiem życia;        doświadczenie zawodowe – blisko 70% oczekuje doświadczenie zawodowego; większość z nich oczekuje co najmniej dwóch lat pracy w zawodzie, 33% uważa, że doświadczenie kandydata nie ma znaczenia;       znajomość języków obcych – fizjoterapeuta nie musi znać żadnego języka obcego;        obsługa komputera – kandydat powinien umieć wysyłać i odbierać pocztę elektroniczną;

17 Operator aparatury medycznej
    wykształcenie – średnie zawodowe;        wiek – bez znaczenia jest wiek kandydata;     doświadczenie zawodowe – prawie 63% pracodawców bierze pod uwagę posiadane przez osobę ubiegającą się o pracę doświadczenie zawodowe, 25% pracodawców zatrudniłoby osobę z rocznym lub większym stażem pracy;      znajomość języków obcych – dla 60% badanych nie ma znaczenia czy kandydat posługuje się językiem obcym, ale niemal co trzeci respondent oczekuje znajomości języka niemieckiego;     obsługa komputera – od operatora aparatury medycznej nie oczekuje się znajomości obsługi komputera;

18 Technik farmaceutyczny
      wykształcenie –wykształcenie średnie zawodowe;     wiek – dla ponad połowy pracodawców (53,8%) nie ma znaczenia wiek kandydata, jednak prawie 40% badanych zatrudniłoby osobę w wieku lata;        doświadczenie zawodowe – praca na tym stanowisku dla 53,8% respondentów nie wymaga żadnego doświadczenia; prawie 25% oczekuje co najmniej rocznego stażu pracy w charakterze technika farmaceutycznego;       znajomość języków obcych – technik farmaceutyczny nie musi znać języków obcych – 85,7% wskazań;     obsługa komputera – prawie 2/3 pracodawców oczekuje od kandydata umiejętności obsługi poczty elektronicznej;

19 Średni personel ochrony zdrowia
wykształcenie –średnie zawodowe;        wiek – dla 25% respondentów wiek od 20 do 24 lat, 66% pracodawców uważa, że wiek kandydata nie ma dla nich znaczenia;        doświadczenie zawodowe – co najmniej roczna praca na danym stanowisku - twierdzi tak 41,5% respondentów, 20% oczekuje od 2-5 lat stażu pracy; 36,6% badanych uważa, że doświadczenie zawodowe nie jest na tym stanowisku potrzebne;        znajomość języków obcych – ponad 80% nie zwraca uwagi na znajomość języków obcych przez średni personel ochrony zdrowia, 20% życzy sobie znajomości języka angielskiego;        obsługa komputera – osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna umieć wysyłać i odbierać pocztę elektroniczną oraz obsługiwać arkusze kalkulacyjne i bazy danych;

20 Publiczne zakłady ochrony zdrowia

21 Lekarz        wiek – prawie 60% pracodawców nie bierze pod uwagę wieku kandydata, ale 17% zatrudniłoby osobę w wieku lub lata;       stopień specjalizacji – blisko połowa (47,2%) respondentów przyjęłaby do pracy lekarza z II stopniem specjalizacji, a 25% z I stopniem;       doświadczenie zawodowe – 35,8% badanych oczekuje od kandydata co najmniej 2 lat pracy, tyle samo pracodawców wskazuje na co najmniej 6 letnie doświadczenie zawodowe;        znajomość języków obcych – dla większości respondentów lekarz nie musi znać języka obcego, jednak 20% oczekuje znajomości języka angielskiego;        obsługa komputera – posługiwanie się pocztą elektroniczną jest ważne dla 56,6% pracodawców; zwraca się również uwagę na posługiwanie się przeglądarką internetową, edytorem tekstu i arkuszy kalkulacyjnych;

22 Lekarz dentysta       wiek – ponad 2/3 pracodawców nie zwraca uwagi na wiek kandydata; ci, którzy uważają wiek kandydata za istotny czynnik przy zatrudnianiu, wskazują na osoby między rokiem życia;        stopień specjalizacji – dla blisko 30% badanych nie ma znaczenia posiadany przez lekarza dentystę stopień specjalizacji;        doświadczenie zawodowe – dla 29,2% bez znaczenia; 25% oczekuje od 2 do 5 lat praktyki, a 20% od 6 do 10 lat;     znajomość języków obcych – większość pracodawców nie wymaga znajomości języków obcych;      obsługa komputera – lekarz dentysta musi posiadać umiejętność obsługi poczty elektronicznej – twierdzi tak 58,3% pracodawców, 20% wskazuje na obsługę edytora tekstu;

23 Pielęgniarka       wykształcenie – dla 87,7% pracodawców pielęgniarka powinna posiadać wykształcenie średnie zawodowe;        wiek – dla ponad 50% ankietowanych wiek nie ma znaczenia; 20% zatrudniłoby na tym stanowisku osobę w wieku lat;        doświadczenie zawodowe – prawie połowa badanych (47,7%) uważa, że pielęgniarka powinna posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe;        znajomość języków obcych – według przeważającej większości pracodawców (89,2%) umiejętność ta nie jest potrzebna na tym stanowisku;        obsługa komputera – ponad połowa badanych (50,8%) uważa, że pielęgniarka powinna posiadać umiejętność obsługi poczty elektronicznej, 25% oczekuje od pielęgniarki umiejętności obsługi arkuszy kalkulacyjnych, obsługi edytora tekstów;

24 Położna   wykształcenie – według 90,2% respondentów położna powinna posiadać wykształcenie średnie zawodowe;      wiek – dla ponad 2/3 badanych nie ma znaczenia wiek położnej, jednak pracodawcy, dla których jest on istotnym czynnikiem, przyjęliby osoby między 20 a 29 rokiem życia;        doświadczenie zawodowe – niemal 50% oczekuje dwuletniego stażu pracy, a 20% uważa, że posiadane doświadczenie zawodowe nie ma znaczenia albo wymaga minimum rocznego stażu pracy na stanowisku;    znajomość języków obcych – dla niemal wszystkich pracodawców nie ma znaczenia znajomość języka obcego przez położną; obsługa komputera – 49% wskazań badanych dotyczy znajomości obsługi poczty elektronicznej, ponad 20% pracodawców zwraca uwagę na umiejętność posługiwania się arkuszami kalkulacyjnymi;

25 Asystent i technik stomatologiczny
       wykształcenie – większość pracodawców (80%) wymaga od kandydata wykształcenia średniego zawodowego;        wiek – większość pracodawców uważa, że wiek kandydata nie ma znaczenia (60%), jednak 20% chce, aby osoba ubiegająca się o pracę na tym stanowisku miała od 20 do 24 lat;        doświadczenie zawodowe – co drugi pracodawca nie oczekuje od asystenta i technika stomatologicznego żadnego doświadczenia, ale co czwarty respondent chciałby, aby kandydat miał staż od roku do pięciu lat;        znajomość języków obcych – dla niemal wszystkich pracodawców nie ma znaczenia znajomość języków obcych; obsługa komputera – 60% badanych wymaga od kandydata znajomości obsługi poczty elektronicznej, prawie co trzeci ankietowany oczekuje umiejętności obsługi arkuszy kalkulacyjnych;

26 Higienista       wykształcenie – higienista musi posiadać wykształcenie średnie zawodowe – twierdzi tak 2/3 badanych, a 1/3 oczekuje wykształcenia wyższego zawodowego;        wiek – nie ma znaczenia dla prawie 45% badanych, jednak około 30% zatrudniłoby na tym stanowisku osobę między 25 a 29 rokiem życia;        doświadczenie zawodowe – nie jest istotne dla ponad połowy respondentów, ale co trzeci chętnie zatrudniłby osobę, która na tym stanowisku pracowała 2-5 lat;       znajomość języków obcych – pracodawcy nie wymagają od higienisty znajomości języków obcych, 20% ankietowanych chciałoby, aby posługiwał się on językiem angielskim;        obsługa komputera – znajomość obsługi poczty elektronicznej przez higienistę to ważna umiejętność dla ponad 50% badanych;

27 Fizjoterapeuta i zawody pokrewne
      wykształcenie – średnie zawodowe;        wiek – dla ponad 60% pracodawców nie ma on znaczenia; dla pozostałych powinna to być osoba między rokiem życia (18,4%), niewiele mniej (13,2%) zatrudniłoby osobę w wieku od 25 do 29 lat;        doświadczenie zawodowe – (36,8%) oczekuje od kandydata minimum rocznego stażu pracy, tyle samo pracodawców wskazuje, że nie ma dla to nich znaczenia;        znajomość języków obcych – od fizjoterapeuty nie jest wymagana znajomość języków obcych;        obsługa komputera – podobnie jak w przypadku wcześniejszych stanowisk – ważną umiejętnością jest obsługa poczty elektronicznej;

28 Operator aparatury medycznej
      wykształcenie – legitymować musi się co najmniej wykształceniem średnim zawodowym;        wiek – dla niemal 60% badanych nie ma znaczenia wiek kandydata, lecz niemal co trzeci pracodawca najchętniej na tym stanowisku widziałby osobę w wieku od 20 do 24 lat;      doświadczenie zawodowe – dla 40% respondentów nie ma znaczenia, 33% oczekuje co najmniej rocznej pracy w zawodzie, a 20% od 2 do 5 lat stażu;        znajomość języków obcych – większość nie wymaga znajomości języków obcych, jednak ci, którzy wymagają umiejętności posługiwania się językiem obcym, (21,1% badanych) wskazują na język angielski;        obsługa komputera – operator aparatury medycznej nie musi posiadać umiejętności obsługi komputera;

29 Technik farmaceutyczny
     wykształcenie – osoba ta powinna posiadać wykształcenie średnie zawodowe;      wiek – ponad 50% pracodawców nie bierze pod uwagę wieku kandydata, jednak co piąty respondent chętnie na tym stanowisku widziałby osoby w wieku od 20 do 29 lat; doświadczenie zawodowe – dla 40% pracodawców nie ma znaczenia, 35% wymaga rocznej pracy na tym stanowisku, a 25% oczekuje od 2 do 5 lat pracy;        znajomość języków obcych – technik farmaceutyczny nie musi znać żadnego języka obcego;        obsługa komputera – dla ponad połowy badanych (55%) kandydat musi umieć posługiwać się pocztą elektroniczną, dla 25% powinien posiadać inne umiejętności związane z obsługą komputera;

30 Średni personel ochrony zdrowia
       wykształcenie – dla 88,4% pracodawców - wykształcenie średnie zawodowe;        wiek – dla większości nie ma znaczenia wiek kandydata, lecz ci, którzy uważają wiek za istotny czynnik wskazują na osoby w wieku lat oraz lat (odpowiednio 16,3% i 14%);        doświadczenie zawodowe – dla blisko 50% pracodawców nie ma znaczenia czy kandydat posiada jakiekolwiek doświadczenie zawodowe, 25% oczekuje minimum rocznego stażu;        znajomość języków obcych – średni personel ochrony zdrowia nie musi znać języka obcego;        obsługa komputera – ponad połowa (51,2%) pracodawców oczekuje znajomości obsługi poczty elektronicznej, 25% obsługi baz danych, a 20% obsługi przeglądarki internetowej i arkuszy kalkulacyjnych;

31 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Jaki personel zatrudniamy a jaki byśmy chcieli?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google