Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa, realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa, realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa, realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Jaki personel zatrudniamy a jaki byśmy chcieli? Kwalifikacje i umiejętności a potrzeby pracodawców SPZOZ i NZOZ dr Dominik Antonowicz

2 Pracodawcy

3 Wielkość placówek

4 Struktura ankietowanych Płeć kobieta 31062,00% mężczyzna 19038,00% Wiek do 30 lat 183,60% 31 - 40 lat 13126,20% 41 - 50 lat 21643,20% powyżej 50 lat 13326,60% brak odpowiedzi 20,40% Ogółem 500100,00%

5 Rozmieszczenie placówek

6 Oczekiwania pracodawców Podział na publiczne i niepubliczne zakłady ochrony zdrowia

7 Zawody medyczne -lekarz -lekarz dentysta -pielęgniarka -położna -asystent i technik stomatologiczny -higienista -fizjoterapeuta i zawody pokrewne -operator aparatury medycznej -technik farmaceutyczny -średni personel ochrony zdrowia

8 kryterium oczekiwań wykształcenie wiek stopień specjalizacji (dotyczy tylko lekarzy) doświadczenie zawodowe znajomość języków obcych obsługa komputera umiejętności i kwalifikacje medyczne

9 Niepubliczne zakłady ochrony zdrowia

10 Lekarz wiek – blisko 60% respondentów nie zwraca uwagi na wiek kandydata, 20% chętnie zatrudniłoby na tym stanowisku osobę w wieku 35- 39; stopień specjalizacji – co drugi pracodawca oczekuje od kandydata drugiego stopnia specjalizacji, prawie co trzeci badany chętnie zatrudniłby lekarza z pierwszym stopniem specjalizacji; doświadczenie zawodowe – 37,8% pracodawców oczekuje od lekarza od 6-10 lat pracy w zawodzie, a 33% od 2-5 lat; znajomość języków obcych – praca na stanowisku lekarza nie wymaga znajomości języka obcego; ponad 80% ankietowanych przyznało, że nie ma dla nich znaczenia czy kandydat posługuje się językiem obcym; obsługa komputera – obsługa poczty elektronicznej to zdaniem większości badanych (65%) ważna umiejętność posiadana przez kandydata;

11 Lekarz dentysta wiek – ponad 50% respondentów uważa, że wiek kandydata nie ma znaczenia, ci którzy zwracają uwagę na wiek wskazali na osoby w wieku od 30 do 34 lat; stopień specjalizacji – 58,9% pracodawców nie zwraca na to uwagi, jednak co piąty oczekuje co najmniej pierwszego stopnia specjalizacji; doświadczenie zawodowe – ponad 40% badanych chętnie zatrudniłoby lekarza dentystę, który w zawodzie przepracował 2-5 lat; znajomość języków obcych – zdecydowana większość pracodawców (88,8%) nie bierze pod uwagę znajomości języków obcych przez lekarza dentystę; obsługa komputera – lekarz dentysta powinien umieć wysyłać i odbierać pocztę elektroniczną - twierdzi tak prawie 70% badanych;

12 Pielęgniarka wykształcenie – zdaniem większości średnie zawodowe; wiek – ponad 50% pracodawców nie zwraca uwagi na wiek kandydatki, jednak 20% chętnie zatrudniłoby kobietę od 20 do 24 roku życia; doświadczenie zawodowe – co trzeci respondent pragnie, aby kandydatka posiadała od 2-5 lat doświadczenia zawodowego, 27,1% nie bierze pod uwagę doświadczenia pielęgniarskiego; znajomość języków obcych – prawie 90% pracodawców nie oczekuje od pielęgniarki znajomości języków obcych, 10% - znajomości j. angielskiego; obsługa komputera – pielęgniarka powinna posiadać umiejętność obsługi poczty elektronicznej (48% wskazań respondentów), arkuszy kalkulacyjnych (39,4%);

13 Położna wykształcenie – zdecydowana większość pracodawców oczekuje wykształcenia średniego zawodowego; wiek – dla 50% respondentów bez znaczenia; pracodawcy uznający wiek za ważny czynnik przy zatrudnianiu kandydatki wskazują na osoby młode między 20 a 29 rokiem życia; doświadczenie zawodowe – prawie 40% badanych oczekuje minimum 2- letniego stażu pracy, a dla 30% nie ma to znaczenia; znajomość języków obcych – brak wymagań; obsługa komputera – 2/3 pracodawców oczekuje umiejętności obsługi poczty elektronicznej, co piąty obsługi arkuszy kalkulacyjnych;

14 Asystent i technik stomatologiczny wykształcenie – średnie zawodowe; wiek – dla blisko 73% respondentów bez znaczenia, co dziesiąty pracodawca zatrudniłby osobę w wieku 20-24 lat; doświadczenie zawodowe – dla 50% respondentów istotne jest doświadczenie zawodowe (1-5 lat) dla ponad 42% pracodawców nie ma ono znaczenia; znajomość języków obcych – asystent i technik stomatologiczny nie muszą znać języka obcego; obsługa komputera – muszą jednak umieć obsługiwać pocztę elektroniczną, arkusze kalkulacyjne i bazy danych;

15 Higienista wykształcenie – 86% pracodawców - wykształcenie średnie zawodowe; wiek – dla blisko 43% respondentów nie ma znaczenia wiek kandydata; (23,8%) zatrudniłoby osobę w wieku 20-24 oraz 25-29 lat; doświadczenie zawodowe – 40% badanych oczekuje rocznego stażu pracy na stanowisku higienisty, 33% 2-5 lat stażu; 20% nie zwraca uwagi na doświadczenie; znajomość języków obcych – dla ponad 85% nie ma to znaczenia, zaledwie 10% oczekuje znajomości języka angielskiego; obsługa komputera – najważniejsza jest umiejętność obsługi poczty elektronicznej;

16 Fizjoterapeuta i zawody pokrewne wykształcenie – wykształcenia średniego zawodowego oczekuje 61,5% pracodawców, a 20% ankietowanych wskazuje na wyższe zawodowe; wiek – dla prawie 60% nie ma znaczenia wiek kandydata, 20% zatrudniłoby chętnie osobę między 25 a 29 rokiem życia; doświadczenie zawodowe – blisko 70% oczekuje doświadczenie zawodowego; większość z nich oczekuje co najmniej dwóch lat pracy w zawodzie, 33% uważa, że doświadczenie kandydata nie ma znaczenia; znajomość języków obcych – fizjoterapeuta nie musi znać żadnego języka obcego; obsługa komputera – kandydat powinien umieć wysyłać i odbierać pocztę elektroniczną;

17 Operator aparatury medycznej wykształcenie – średnie zawodowe; wiek – bez znaczenia jest wiek kandydata; doświadczenie zawodowe – prawie 63% pracodawców bierze pod uwagę posiadane przez osobę ubiegającą się o pracę doświadczenie zawodowe, 25% pracodawców zatrudniłoby osobę z rocznym lub większym stażem pracy; znajomość języków obcych – dla 60% badanych nie ma znaczenia czy kandydat posługuje się językiem obcym, ale niemal co trzeci respondent oczekuje znajomości języka niemieckiego; obsługa komputera – od operatora aparatury medycznej nie oczekuje się znajomości obsługi komputera;

18 Technik farmaceutyczny wykształcenie –wykształcenie średnie zawodowe; wiek – dla ponad połowy pracodawców (53,8%) nie ma znaczenia wiek kandydata, jednak prawie 40% badanych zatrudniłoby osobę w wieku 20-24 lata; doświadczenie zawodowe – praca na tym stanowisku dla 53,8% respondentów nie wymaga żadnego doświadczenia; prawie 25% oczekuje co najmniej rocznego stażu pracy w charakterze technika farmaceutycznego; znajomość języków obcych – technik farmaceutyczny nie musi znać języków obcych – 85,7% wskazań; obsługa komputera – prawie 2/3 pracodawców oczekuje od kandydata umiejętności obsługi poczty elektronicznej;

19 Średni personel ochrony zdrowia wykształcenie –średnie zawodowe; wiek – dla 25% respondentów wiek od 20 do 24 lat, 66% pracodawców uważa, że wiek kandydata nie ma dla nich znaczenia; doświadczenie zawodowe – co najmniej roczna praca na danym stanowisku - twierdzi tak 41,5% respondentów, 20% oczekuje od 2-5 lat stażu pracy; 36,6% badanych uważa, że doświadczenie zawodowe nie jest na tym stanowisku potrzebne; znajomość języków obcych – ponad 80% nie zwraca uwagi na znajomość języków obcych przez średni personel ochrony zdrowia, 20% życzy sobie znajomości języka angielskiego; obsługa komputera – osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna umieć wysyłać i odbierać pocztę elektroniczną oraz obsługiwać arkusze kalkulacyjne i bazy danych;

20 Publiczne zakłady ochrony zdrowia

21 Lekarz wiek – prawie 60% pracodawców nie bierze pod uwagę wieku kandydata, ale 17% zatrudniłoby osobę w wieku 25-29 lub 30-34 lata; stopień specjalizacji – blisko połowa (47,2%) respondentów przyjęłaby do pracy lekarza z II stopniem specjalizacji, a 25% z I stopniem; doświadczenie zawodowe – 35,8% badanych oczekuje od kandydata co najmniej 2 lat pracy, tyle samo pracodawców wskazuje na co najmniej 6 letnie doświadczenie zawodowe; znajomość języków obcych – dla większości respondentów lekarz nie musi znać języka obcego, jednak 20% oczekuje znajomości języka angielskiego; obsługa komputera – posługiwanie się pocztą elektroniczną jest ważne dla 56,6% pracodawców; zwraca się również uwagę na posługiwanie się przeglądarką internetową, edytorem tekstu i arkuszy kalkulacyjnych;

22 Lekarz dentysta wiek – ponad 2/3 pracodawców nie zwraca uwagi na wiek kandydata; ci, którzy uważają wiek kandydata za istotny czynnik przy zatrudnianiu, wskazują na osoby między 25-34 rokiem życia; stopień specjalizacji – dla blisko 30% badanych nie ma znaczenia posiadany przez lekarza dentystę stopień specjalizacji; doświadczenie zawodowe – dla 29,2% bez znaczenia; 25% oczekuje od 2 do 5 lat praktyki, a 20% od 6 do 10 lat; znajomość języków obcych – większość pracodawców nie wymaga znajomości języków obcych; obsługa komputera – lekarz dentysta musi posiadać umiejętność obsługi poczty elektronicznej – twierdzi tak 58,3% pracodawców, 20% wskazuje na obsługę edytora tekstu;

23 Pielęgniarka wykształcenie – dla 87,7% pracodawców pielęgniarka powinna posiadać wykształcenie średnie zawodowe; wiek – dla ponad 50% ankietowanych wiek nie ma znaczenia; 20% zatrudniłoby na tym stanowisku osobę w wieku 20-24 lat; doświadczenie zawodowe – prawie połowa badanych (47,7%) uważa, że pielęgniarka powinna posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe; znajomość języków obcych – według przeważającej większości pracodawców (89,2%) umiejętność ta nie jest potrzebna na tym stanowisku; obsługa komputera – ponad połowa badanych (50,8%) uważa, że pielęgniarka powinna posiadać umiejętność obsługi poczty elektronicznej, 25% oczekuje od pielęgniarki umiejętności obsługi arkuszy kalkulacyjnych, obsługi edytora tekstów;

24 Położna wykształcenie – według 90,2% respondentów położna powinna posiadać wykształcenie średnie zawodowe; wiek – dla ponad 2/3 badanych nie ma znaczenia wiek położnej, jednak pracodawcy, dla których jest on istotnym czynnikiem, przyjęliby osoby między 20 a 29 rokiem życia; doświadczenie zawodowe – niemal 50% oczekuje dwuletniego stażu pracy, a 20% uważa, że posiadane doświadczenie zawodowe nie ma znaczenia albo wymaga minimum rocznego stażu pracy na stanowisku; znajomość języków obcych – dla niemal wszystkich pracodawców nie ma znaczenia znajomość języka obcego przez położną; obsługa komputera – 49% wskazań badanych dotyczy znajomości obsługi poczty elektronicznej, ponad 20% pracodawców zwraca uwagę na umiejętność posługiwania się arkuszami kalkulacyjnymi;

25 Asystent i technik stomatologiczny wykształcenie – większość pracodawców (80%) wymaga od kandydata wykształcenia średniego zawodowego; wiek – większość pracodawców uważa, że wiek kandydata nie ma znaczenia (60%), jednak 20% chce, aby osoba ubiegająca się o pracę na tym stanowisku miała od 20 do 24 lat; doświadczenie zawodowe – co drugi pracodawca nie oczekuje od asystenta i technika stomatologicznego żadnego doświadczenia, ale co czwarty respondent chciałby, aby kandydat miał staż od roku do pięciu lat; znajomość języków obcych – dla niemal wszystkich pracodawców nie ma znaczenia znajomość języków obcych; obsługa komputera – 60% badanych wymaga od kandydata znajomości obsługi poczty elektronicznej, prawie co trzeci ankietowany oczekuje umiejętności obsługi arkuszy kalkulacyjnych;

26 Higienista wykształcenie – higienista musi posiadać wykształcenie średnie zawodowe – twierdzi tak 2/3 badanych, a 1/3 oczekuje wykształcenia wyższego zawodowego; wiek – nie ma znaczenia dla prawie 45% badanych, jednak około 30% zatrudniłoby na tym stanowisku osobę między 25 a 29 rokiem życia; doświadczenie zawodowe – nie jest istotne dla ponad połowy respondentów, ale co trzeci chętnie zatrudniłby osobę, która na tym stanowisku pracowała 2-5 lat; znajomość języków obcych – pracodawcy nie wymagają od higienisty znajomości języków obcych, 20% ankietowanych chciałoby, aby posługiwał się on językiem angielskim; obsługa komputera – znajomość obsługi poczty elektronicznej przez higienistę to ważna umiejętność dla ponad 50% badanych;

27 Fizjoterapeuta i zawody pokrewne wykształcenie – średnie zawodowe; wiek – dla ponad 60% pracodawców nie ma on znaczenia; dla pozostałych powinna to być osoba między 20-24 rokiem życia (18,4%), niewiele mniej (13,2%) zatrudniłoby osobę w wieku od 25 do 29 lat; doświadczenie zawodowe – (36,8%) oczekuje od kandydata minimum rocznego stażu pracy, tyle samo pracodawców wskazuje, że nie ma dla to nich znaczenia; znajomość języków obcych – od fizjoterapeuty nie jest wymagana znajomość języków obcych; obsługa komputera – podobnie jak w przypadku wcześniejszych stanowisk – ważną umiejętnością jest obsługa poczty elektronicznej;

28 Operator aparatury medycznej wykształcenie – legitymować musi się co najmniej wykształceniem średnim zawodowym; wiek – dla niemal 60% badanych nie ma znaczenia wiek kandydata, lecz niemal co trzeci pracodawca najchętniej na tym stanowisku widziałby osobę w wieku od 20 do 24 lat; doświadczenie zawodowe – dla 40% respondentów nie ma znaczenia, 33% oczekuje co najmniej rocznej pracy w zawodzie, a 20% od 2 do 5 lat stażu; znajomość języków obcych – większość nie wymaga znajomości języków obcych, jednak ci, którzy wymagają umiejętności posługiwania się językiem obcym, (21,1% badanych) wskazują na język angielski; obsługa komputera – operator aparatury medycznej nie musi posiadać umiejętności obsługi komputera;

29 Technik farmaceutyczny wykształcenie – osoba ta powinna posiadać wykształcenie średnie zawodowe; wiek – ponad 50% pracodawców nie bierze pod uwagę wieku kandydata, jednak co piąty respondent chętnie na tym stanowisku widziałby osoby w wieku od 20 do 29 lat; doświadczenie zawodowe – dla 40% pracodawców nie ma znaczenia, 35% wymaga rocznej pracy na tym stanowisku, a 25% oczekuje od 2 do 5 lat pracy; znajomość języków obcych – technik farmaceutyczny nie musi znać żadnego języka obcego; obsługa komputera – dla ponad połowy badanych (55%) kandydat musi umieć posługiwać się pocztą elektroniczną, dla 25% powinien posiadać inne umiejętności związane z obsługą komputera;

30 Średni personel ochrony zdrowia wykształcenie – dla 88,4% pracodawców - wykształcenie średnie zawodowe; wiek – dla większości nie ma znaczenia wiek kandydata, lecz ci, którzy uważają wiek za istotny czynnik wskazują na osoby w wieku 20-24 lat oraz 25-29 lat (odpowiednio 16,3% i 14%); doświadczenie zawodowe – dla blisko 50% pracodawców nie ma znaczenia czy kandydat posiada jakiekolwiek doświadczenie zawodowe, 25% oczekuje minimum rocznego stażu; znajomość języków obcych – średni personel ochrony zdrowia nie musi znać języka obcego; obsługa komputera – ponad połowa (51,2%) pracodawców oczekuje znajomości obsługi poczty elektronicznej, 25% obsługi baz danych, a 20% obsługi przeglądarki internetowej i arkuszy kalkulacyjnych;

31 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa, realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google