Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja Związku Pracodawców Forum Okrętowe na temat Przygotowanie kadr dla przemysłu okrętowego Gdańsk, 29 marca 2007r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja Związku Pracodawców Forum Okrętowe na temat Przygotowanie kadr dla przemysłu okrętowego Gdańsk, 29 marca 2007r."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja Związku Pracodawców Forum Okrętowe na temat Przygotowanie kadr dla przemysłu okrętowego Gdańsk, 29 marca 2007r

2 "Socjologiczna interpretacja procesów przygotowania kadr dla przemysłu okrętowego"

3 1.Cele i dążenia życiowe Polaków Wśród młodzieży w wieku od 18 do 24 lat procent deklarujących posiadanie planów i dążeń sięga 95%

4 2. Hierarchia celów i dążeń życiowych Polaków. Wśród młodzieży w wieku od 18 do 24 lat ponad połowa (57%) wskazuje jako podstawowy przedmiot aspiracji pracę. Na drugim miejscu (55%) znalazło się wykształcenie a potem założenie rodziny i zdobycie mieszkania lub budowa domu.

5 3. Hierarchia celów i dążeń życiowych Polaków wśród Kierowników Bezrobotnych

6 Strategia lizbońska zakładała – uczynić z Europy najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarkę opartą na wiedzy. Podstawą tej strategii - 75 milionów młodych ludzi w przedziale 15-25 lat zamieszkujących kraje UE. Jednym z ważniejszych wyzwań stojących przed młodym pokoleniem, ale również przed wszystkimi dorosłymi decydentami, wg Białej Księgi, są zmiany demograficzne i społeczne. Biała księga Komisji Europejskiej, Bruksela 2001. 4. Biała Księga Komisji Europejskiej nowe impulsy młodzieży europejskiej

7 O kogo najtrudniej na polskim rynku pracy? (wg pracodawców w % odpowiedzi) 1. specjaliści - 61% 2. robotnicy - 30 % 3. kierownicy - 4 % 4. dyrektorzy - 0,5% Dane w/g ankiety Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami 2007r. 5. Ranking popytu.

8 prof. Marta Juchnowicz … istnieje potrzeba zasadniczej zmiany fundamentalnych założeń, które przyświecają rozwiązaniom w dziedzinie edukacji. Nasz aktualny system edukacyjny opiera się, bowiem na relacji 80-20. Twórcy tej koncepcji zakładali, że należy przede wszystkim kształcić specjalistów z wyższym wykształceniem i oni powinni stanowić 80% absolwentów a tylko 20% powinni stanowić absolwenci średnich szkół zawodowych. To był błąd. Należy kształtować system edukacji w oparciu o relację 40-60, gdzie 60% osób to absolwenci szkół średnich, w tym zawodowych. dr. Maria Wołoszyn… słabą stroną systemu edukacji jest na pewno mała praktyczność wiedzy zdobytej przez młode osoby w trakcie edukacji. 6.Wnioski z Raportu Stan HRM w Polsce w 2007 roku - wnioski dotyczące kształcenia kadr.

9 77% badanych menedżerów i specjalistów HR dostrzega poważne i narastające problemy związane z pozyskiwaniem pracowników na wiele stanowisk, w tym na stanowiska robotnicze. Problemy rekrutacyjne spowodują w dłuższej perspektywie czasu wzrost wynagrodzeń i ograniczenie konkurencyjności przedsiębiorstw. Problemy te spowodują również wzrost zainteresowania działaniami rozwojowymi, adresowanymi do pracowników zajmujących stanowiska wykonawcze. 7. Wnioski z Raportu Stan HRM w Polsce w 2007 roku. - wnioski dotyczące sytuacji na rynku pracy.

10 1. Zasoby materialne 2. Zasoby finansowe 3. Zasoby wiedzy Nośnikiem zasobów wiedzy są ludzie, z ich kwalifikacjami, ich motywacją i aspiracjami. 8. Zasoby przedsiębiorstwa :

11 Zdanie prawdziwe w odniesieniu do Firmy a nie Zakładu Pracy czy nawet Przedsiębiorstwa. 9. Firma to ludzie.

12 10. Sytuacja na lokalnym rynku pracy daje podstawę do stwierdzenia, że obiektywnym procesom, jakie miały i mają miejsce w systemie kształcenia młodzieży i zmiennych demograficznych (niż demograficzny), firmy muszą przeciwstawić aktywne formy pozyskiwania pracowników i budowania ekonomicznej ale i społecznej więzi z Firmą.

13 Nie da się zbudować przyszłości Firmy utrzymując takie dysproporcje płacowe, jakie mają obecnie miejsce pomiędzy Polską a UE. 11. Praca to zabawa na pieniądze.

14 12. Do wzrostu płac wymuszonego przez prawa rynku, Firmy (stocznie) muszą jako wartość dodaną zapewnić: - pewność pracy - pewność płacy - socjalne zabezpieczenie procesów pracy oraz wizję rozwoju zawodowego dla każdej grupy pracowników, w tym robotników.

15 13. Nie zrealizowanie tego programu oznaczać może jedynie wzrost trudności w polskim przemyśle okrętowym a w krańcowym wypadku – jego likwidację.


Pobierz ppt "Konferencja Związku Pracodawców Forum Okrętowe na temat Przygotowanie kadr dla przemysłu okrętowego Gdańsk, 29 marca 2007r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google