Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Tomasz Kalinowski Kierownik Obszaru Badawczego I A (UE, Niemcy) Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Centralny Okręg Przemysłowy - Sukces inwestycyjny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Tomasz Kalinowski Kierownik Obszaru Badawczego I A (UE, Niemcy) Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Centralny Okręg Przemysłowy - Sukces inwestycyjny."— Zapis prezentacji:

1 dr Tomasz Kalinowski Kierownik Obszaru Badawczego I A (UE, Niemcy) Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Centralny Okręg Przemysłowy - Sukces inwestycyjny dziś i jutro Warszawa, Sukces rozwojowy i atrakcyjność inwestycyjna województw dawnego COP w świetle wyników badań IBnGR

2 dr Tomasz Kalinowski Kierownik Obszaru Badawczego I A (UE, Niemcy) Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Warszawa, Raporty IBnGR: 1.Sukces rozwojowy polskich województw, IBnGR, Gdańsk Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2007, IBnGR, grudzień 2007 Raport RCSS: Doświadczenia integracji gospodarki byłej NRD w ramach RFN w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski. Warszawa 2003 Delimitacja przestrzenna – dzisiejsze województwa – świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie

3 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Założenia metodyczne opracowania Sukces rozwojowy polskich województw Badaniu podlega sukces rozwojowy województw wraz ze zróżnicowaniem wewnątrzwojewódzkim – na poziomie podregionów Sukces rozwojowy obejmuje w równej mierze komponenty ekonomiczny i społeczny (nieco inaczej niż wiele innych rankingów, spotykanych w literaturze przedmiotu) Sukces zdefiniowany został w kategoriach zmiany, a nie stanu. Faktycznie jest to więc dynamika badanego zjawiska Badanie obejmuje lata Raport nie jest oceną funkcjonowania samorządu na szczeblu wojewódzkim Na sukces rozwojowy składa się 77 wskaźników dynamiki, pogrupowanych w podgrupy i grupy wskaźników dynamiki

4 Grupy i podgrupy wskaźników oraz ich znaczenie w ocenie sukcesu rozwojowego województw Grupy wskaźników dynamiki Wagi Podgrupy wskaźników dynamiki Wagi Gospodarka40 Wartość PKB Wydajność pracy Napływ kapitału zagranicznego Struktura gospodarki Aktywność zawodowa Warunki pracy Otoczenie biznesu Infrastruktura techniczna 10 Infrastruktura transportu Infrastruktura bytowa (komunalna) Infrastruktura ochrony środowiska Kapitał ludzki20 Przemiany demograficzne Poziom wiedzy Zdrowie Wykluczenie społeczne Poziom przedsiębiorczości Poziom aktywności społecznej Poziom przestępczości Warunki życia20 Zamożność gospodarstw domowych Warunki mieszkaniowe Wyposażenie gospodarstw domowych Infrastruktura szkolnictwa Infrastruktura ochrony zdrowia Infrastruktura kultury Infrastruktura bezpieczeństwa powszechnego Funkcjonowanie samorządów 10 Funkcjonowanie samorządów10

5 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Cząstkowy wskaźnik sukcesu rozwojowego województw w latach GOSPODARKA

6 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Syntetyczny wskaźnik sukcesu rozwojowego województw w latach

7 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

8 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

9 Syntetyczny wskaźnik sukcesu rozwojowego województw w latach na tle poziomu rozwoju społeczno- gospodarczego w kraju

10 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Atrakcyjność inwestycyjna dla działalności przemysłowej 2007

11 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Atrakcyjność inwestycyjna dla działalności usługowej 2007

12 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Atrakcyjność inwestycyjna dla działalności zaawansowanej technologicznie 2007

13 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Atrakcyjność inwestycyjna województw 2007

14 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Doświadczenia odbudowy gospodarczej byłej NRD przykładem dla Polski? Kompletna odmienność uwarunkowań transformacji polskiej i wschodnioniemieckiej Finansowanie wspólnotowe jako kropla w transferach z zachodnich Niemiec Stosunkowo niewielkie zaangażowanie kapitału zagranicznego w byłej NRD Odbudowa b. NRD – ogólnie krytyczna ocena za wyjątkiem wysp przedsiębiorczości 2 wizje wsparcia rozwoju regionalnego

15 dr Tomasz Kalinowski Kierownik Obszaru Badawczego I A (UE, Niemcy) Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Centralny Okręg Przemysłowy - Sukces inwestycyjny dziś i jutro Warszawa, Sukces rozwojowy i atrakcyjność inwestycyjna województw dawnego COP w świetle wyników badań IBnGR Dziękuję za uwagę! Raporty IBnGR dostępne nieodpłatnie na stronie internetowej Instytutu


Pobierz ppt "Dr Tomasz Kalinowski Kierownik Obszaru Badawczego I A (UE, Niemcy) Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Centralny Okręg Przemysłowy - Sukces inwestycyjny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google