Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ Władysław Ortyl Sekretarz Stanu Warszawa, 12 lipca 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ Władysław Ortyl Sekretarz Stanu Warszawa, 12 lipca 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ Władysław Ortyl Sekretarz Stanu Warszawa, 12 lipca 2007 r.

2 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Polska Wschodnia – stan faktyczny Na początku 2007 r. ponad milion gospodarstw domowych w województwach Polski Wschodniej nie miało dostępu do Internetu szerokopasmowego. Oznacza to, że 38% gospodarstw Polski Wschodniej (od 30% w woj. podkarpackim do 44% w woj. Lubelskim) jest zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Powód: ograniczony zasięg istniejących sieci telekomunikacyjnych techniczne nieprzystosowanie sieci abonenckich operatorów telefonii stacjonarnej do realizacji usług szerokopasmowych

3 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) Cel projektu: Zapewnienie do 2013 roku dostępu do usług szerokopasmowych dla 90 % gospodarstw domowych i 100% instytucji publicznych i przedsiębiorców w 5 województwach Polski Wschodniej Bez podjęcia interwencji publicznej znaczna część mieszkańców Polski Wschodniej nie będzie miała możliwości taniego dostępu do nowoczesnej infrastruktury szerokopasmowej. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

4 Koncepcja Projektu – Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (I) Projekt zakłada budowę na terenach Polski Wschodniej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, zgodnie z neutralnością technologiczną, infrastruktury teleinformatycznej uzupełniającej istniejące, należące do różnych operatorów, zasoby i tworzącej ponadregionalną sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu. Budowana infrastruktura obejmie elementy pasywne, które są niezbędne do instalacji i działania szerokopasmowej sieci Internetowej, takie jak: kanalizacja teletechniczna, przewody, światłowody, maszty, studnie czy lokalizacje węzłów telekomunikacyjnych Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

5 Koncepcja Projektu – Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (II) Projekt nie faworyzuje żadnej konkretnej technologii. Wstępna analiza wskazuje, że optymalnym rozwiązaniem technologicznym będzie okablowanie światłowodowe. Właścicielem wybudowanej infrastruktury w ramach projektu będą województwa Polski Wschodniej. Sieć powstała w ramach projektu będzie otwarta dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających usługi szerokopasmowe mieszkańcom, firmom i instytucjom z Polski Wschodniej.

6 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) Operator Infrastruktury wyłoniony w drodze procedury przetargowej odrębnie dla każdego z 5 woj. Polski Wschodniej zadaniem operatora będzie zarządzanie wybudowaną infrastrukturą publiczną w tym: utrzymanie, konserwacja i naprawa infrastruktury, udostępnianie na przejrzystych i równych dla wszystkich zasadach infrastruktury podmiotom trzecim – operatorom sieci dostępowych i dostawcom usług szerokopasmowych. Operator Infrastruktury nie może dostarczać usług klientom końcowym Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

7 Efekt realizacji projektu – Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) poprawa konkurencyjności rynku szerokopasmowego Internetu poprzez zapewnienie konkurencji na rynku hurtowej transmisji danych oraz otwartego dostępu do infrastruktury pasywnej, zwiększenie poziomu wiedzy i kompetencji oraz świadomości zakresu wykorzystania Internetu i korzyści z niego płynących wśród mieszkańców Polski Wschodniej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

8 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) Wartość projektu: ok. 300 mln. Euro - dofinansowanie z EFRR: ok. 255 mln. Euro - wkład własny województw: ok. 45 mln. Euro Za koordynację prac nad przygotowaniem projektu i dokumentacji technicznej odpowiedzialny jest Minister ds. Rozwoju Regionalnego JASPERS – współpraca nad przygotowaniem projektu Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

9 Harmonogram prac: I ETAP – inwentaryzacja stanu infrastruktury szerokopasmowej województw Polski Wschodniej. Ogłoszenie przetargu:: II połowa lipca 2007 Wykonanie zamówienia: 31 grudnia 2007 II ETAP - studium wykonalności projektu.: I część – model i metodyka wdrażania projektu II część – szczegółowe studia wykonalności dla każdego powiatu Ogłoszenie przetargu:: II połowa lipca 2007 Wykonanie I części zamówienia: 31 stycznia 2008 Wykonanie II części zamówienia:30 września 2008 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

10 Harmonogram prac: III Etap - podpisanie pierwszych porozumień z operatorami – lipiec 2007 porozumienia zawierać będą m.in.: zasady udostępnienia przez operatorów informacji o ich zasobach i planach rozbudowy, zasad współpracy przy budowaniu przez strony własnej infrastruktury szerokopasmowej, poziom nakładów stron na budowę własnej infrastruktury szerokopasmowej, zasady wzajemnego udostępniania infrastruktury. IV Etap - podpisanie porozumień z gminami i powiatami – listopad 2007 porozumienia zawierać będą zasady współpracy przy realizacji inwestycji przez województwa. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

11 Harmonogram prac: V ETAP – wybór zarządzającego projektem – 30 czerwca 2008 zadaniem zarządzającego projektem jest nadzór w imieniu samorządu województwa nad prawidłowym wdrażaniem inwestycji. VI ETAP - wybór operatora infrastruktury – 31 lipca 2008 zadaniem operatora infrastruktury będzie zarządzanie wybudowaną infrastrukturą publiczną i operowanie na niej. Żaden z operatorów telekomunikacyjnych i dostawców usług internetowych nie będzie właścicielem sieci, każdy będzie mógł z niej skorzystać na równych zasadach. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

12 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa www.mrr.gov.pl porpw@mrr.gov.pl


Pobierz ppt "SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ Władysław Ortyl Sekretarz Stanu Warszawa, 12 lipca 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google