Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 5 lutego 2008 r. Priorytet II i VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kontekście aktywizacji zawodowej osób z grupy wiekowej 50+ Departament.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 5 lutego 2008 r. Priorytet II i VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kontekście aktywizacji zawodowej osób z grupy wiekowej 50+ Departament."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 5 lutego 2008 r. Priorytet II i VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kontekście aktywizacji zawodowej osób z grupy wiekowej 50+ Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

2 PLAN PREZENTACJI 1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2. Priorytet II 3. Priorytet VIII

3 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Największy program finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w 50-letniej historii Unii Europejskiej Wartość: 11.420.207.059 EUR, z czego wkład EFS 9.707.176.000 EUR Instrument realizacji Narodowej Strategii Spójności/ Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 Stanowi odpowiedź na stojące przed Polską wyzwania związane z inwestowaniem w kapitał ludzki

4 STRUKTURA PROGRAMU

5 ALOKACJA FINANSOWA W PODZIALE NA PRIORYTETY PROGRAMU

6 STRUKTURA WDRAŻANIA

7 INSTYTUCJE REALIZUJĄCE – KOMPONENT CENTRALNY

8 INSTYTUCJE REALIZUJĄCE – KOMPONENT REGIONALNY

9 PRIORYTET II PO KL nazwa: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących stanowi odpowiedź na jeden z celów strategicznych Programu: Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce jeden z dwóch Priorytetów PO KL w obszarze adaptacyjności wsparcie o charakterze ponadregionalnym, uzupełniającym działania regionów (w Priorytecie VIII)

10 STRUKTURA PRIORYTETU II 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki budżet ok. 504 mln EUR: - 2 Poddziałania konkursowe (ok. 404 mln EUR) - projekty systemowe PARP (ok. 100 mln EUR) 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr budżet ok. 168 mln EUR – projekty systemowe PARP 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia budżet ok. 106 mln EUR – projekty systemowe Ministerstwa Zdrowia Działania Priorytetu II:

11 PRIORYTET VIII PO KL nazwa: Regionalne kadry gospodarki stanowi odpowiedź na jeden z celów strategicznych Programu: Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce jeden z dwóch Priorytetów PO KL w obszarze adaptacyjności wsparcie o charakterze regionalnym, którego uzupełnieniem jest Priorytet II

12 STRUKTURA PRIORYTETU VIII 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie budżet ok. 1 270,8 mln EUR: - 3 Poddziałania konkursowe (ok. 1 241,6 mln EUR) - projekty systemowe – badania i analizy dotyczące zmiany gospodarczej (ok. 29,2 mln EUR) 8.2 Transfer wiedzy budżet ok. 317,7 mln EUR – projekty konkursowe i systemowe samorządu województwa Działania Priorytetu VIII:

13 PRIORYTET II A PRIORYTET VIII Rodzaj wsparciaPriorytet IIPriorytet VIII szkolenia zamknięte dla przedsiębiorców i delegowanych pracowników przedsiębiorstw, w oparciu o strategię rozwoju firmy; wspierane firmy mają struktury organizacyjne w 2 województwach i uczestnicy szkoleń pracują w 2 województwach pozostałe szkolenia zamknięte szkolenia otwarte dla przedsiębiorców i delegowanych pracowników przedsiębiorstw; szkolenia realizowane w 5 województwach pozostałe szkolenia otwarte studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw i przedsiębiorców brak

14 Priorytet II: liczba pracowników przedsiębiorstw, którzy zakończyli udział w projektach szkoleniowych: 350 000 (2013)11 600 (2008, wg Plan działania) w tym liczba osób w wieku powyżej 50. roku życia: 70 000 (2013)1 300 (2008, wg Planu działania) Priorytet VIII: liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych: 200 000 (2013) w tym liczba osób w wieku powyżej 50. roku życia: 40 000 (2013) WSKAŹNIKI PRODUKTU

15 Priorytet II: SZKOLENIA ZAMKNIĘTE projekty przewidujące udział osób powyżej 50. roku życia (minimalny odsetek osób powyżej 50. roku życia wyniesie 20% ogółu osób planowanych do przeszkolenia w ramach projektu) premia punktowa: 20 maksymalna liczba punktów podczas oceny merytorycznej: 100 łącznie do uzyskania maksymalnie: 120 pkt PREMIOWANIE PROJEKTÓW DLA STARSZYCH PRACOWNIKÓW – PLAN DZIAŁANIA 2007-2008

16 Priorytet VIII (projekty pilotażowe): projekty szkoleniowe skierowane do pracujących osób powyżej 45. roku życia, które posiadają co najwyżej wykształcenie średnie i z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności (w formach pozaszkolnych) PREMIOWANIE PROJEKTÓW DLA STARSZYCH PRACOWNIKÓW – PILOTAŻ

17 Priorytet VIII (przykłady): projekty, w których co najmniej 20% ogółu grupy docelowej mają stanowić osoby w wieku powyżej 50. roku życia – kryterium dostępu (warmińsko-mazurskie) projekty adresowane do osób aktywnych zawodowo powyżej 50. roku życia – premia 10 pkt (lubelskie) projekty skierowane do pracowników przedsiębiorstw, których minimum 50% uczestników stanowić będą osoby z wykształceniem co najwyżej średnim i/lub osoby mające 45 i więcej lat – premia 10 pkt (lubuskie) wsparcie kierowane do pracujących osób dorosłych w wieku powyżej 50. roku życia – premia 10 pkt (podlaskie) projekty skierowane do osób aktywnych zawodowo w wieku powyżej 45. roku życia – premia 8 pkt (kujawsko-pomorskie) projekty, w których w grupie docelowej znajdą się osoby powyżej 50. roku życia – premia 7 pkt (łódzkie) projekty realizowane na rzecz osób po 50. roku życia z wykształceniem zawodowym i ogólnym – premia 5 pkt (pomorskie) PREMIOWANIE PROJEKTÓW DLA STARSZYCH PRACOWNIKÓW – PLAN DZIAŁANIA 2007-2008

18 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Departament Zarządzania EFS tel. (22) 501-50-04; faks (22) 501-50-31 zarzadzanieEFS@mrr.gov.pl www.efs.gov.pl


Pobierz ppt "Warszawa, 5 lutego 2008 r. Priorytet II i VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kontekście aktywizacji zawodowej osób z grupy wiekowej 50+ Departament."

Podobne prezentacje


Reklamy Google