Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przyjazna Kłodnica.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przyjazna Kłodnica."— Zapis prezentacji:

1 Przyjazna Kłodnica

2 Problemy zlewni Kłodnicy
Dopływ nie oczyszczonych ścieków komunalnych Nielegalne zrzuty ścieków z szamb przydomowych Nagromadzenie toksycznych osadów dennych Niepełne oczyszczanie ścieków w oczyszczalniach starego typu Obciążenie zrzutami wód kopalnianych Konsekwencją jest zanieczyszczenie wód Kłodnicy i niekorzystne zmiany w ekosystemie

3 Programy i projekty krajowe
Program „Odra 2006” – dorzecze Kłodnicy Ograniczony do modernizacji śluz Kanału Gliwickiego Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych W jego ramach mieszczą się programy lokalne - gminne

4 Cele istniejących projektów
Dokończenie i porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminach Likwidacja bezpośrednich wylotów kanałów do wód Oczyszczanie odprowadzanych ścieków

5 Cel Programu Głównym celem Programu jest przywrócenie pełnej czystości wodom rzeki Kłodnicy co pozwoli na udostępnienie terenów nadrzecza mieszkańcom Śląska

6 Współpraca w Programie „Przyjazna Kłodnica”
Organizowanie wszystkich zainteresowanych wokół Programu Działania organizacyjne oraz techniczne przygotowujące inwestycje Pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań programowych Monitoring realizacji Programu

7 Oczekiwania Oczyszczenie wód Kłodnicy
Uzyskanie akceptowalnej społecznie jakości wód Kłodnicy pozwoli w dalszej perspektywie na renaturyzację zdegradowanych ekosystemów

8 Zarządzanie Programem
Rada Programu – złożona z przedstawicieli gmin leżących w zlewni Kłodnicy, Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A., Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Koordynator Program „Przyjazna Kłodnica” jest Programem otwartym zarówno pod względem koncepcyjnym, jak i udziału podmiotów chcących w nim uczestniczyć

9 Finansowanie Programu
Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. deklaruje finansowanie prac związanych z koordynacją Programu, prowadzoną przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach Zadania inwestycyjne finansowane będą ze środków zewnętrznych, głównie z funduszy Unii Europejskiej oraz innych możliwych źródeł

10 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

11 Zadania Rady Programu Opiniowanie, inicjowanie i integrowanie działań mających na celu oczyszczenie wód w zlewni Kłodnicy Wypracowanie systemu przepływu informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji Programu Określenie priorytetów działań i zatwierdzenie harmonogramów prac Wypracowanie wspólnej polityki pozyskiwania środków finansowych na realizację inwestycji w ramach Programu Zapewnienie współpracy przy pozyskaniu partnerów i środków finansowych z różnych źródeł zewnętrznych na realizację zadań Programu Promowanie programu „Przyjazna Kłodnica”


Pobierz ppt "Przyjazna Kłodnica."

Podobne prezentacje


Reklamy Google