Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mała retencja w lasach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mała retencja w lasach."— Zapis prezentacji:

1 Mała retencja w lasach

2 O projekcie małej retencji
Tytuł „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”

3 Kto jest kim w projekcie
Instytucja wdrażająca Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, III Oś priorytetowa PO IiŚ Beneficjent Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych oraz Nadleśnictwa Koordynator koncepcji programowo –przetrzennej Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

4 Definicja Mała retencja to zatrzymywanie lub spowalnianie spływu wód w obrębie małych zlewni przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu rozwoju krajobrazu naturalnego

5 Cele małej retencji Działania związane z małą retencją mają na celu:
poprawę bilansu wodnego Efekty pośrednie: Renaturyzacja niektórych siedlisk leśnych (np. torfowisk przez ich nawodnienie) oraz zwiększanie bioróżnorodności Ograniczanie zjawiska erozji wodnej Przeciwdziałanie pożarom lasów

6 Planowane metody małej retencji
budowa zastawek, małych zbiorników wodnych (do ok. 5 ha), progów, jazów, grobli

7 Zastawki Foto Andrzej Ryś

8 Zbiorniki retencyjne Foto Andrzej Ryś

9 Progi i bystrotoki 1 Foto Andrzej Ryś

10 Progi i bystrotoki 2 Foto Andrzej Ryś

11 Obszary wodno – błotne Foto Andrzej Ryś

12 Dane o projekcie Koszt projektu - 36 mln. EUR
Planowane 1500 zadań polegających na poprawie bilansu wodnego małych zlewni Beneficjenci – 250 Nadleśnictw reprezentowanych przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych Planowana retencja wód - około m3 Przewidywany koszt retencjonowania 1 m3 – 2 zł Projekt z Listy Indykatywnej Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia

13 Powierzchnia zbiorników małej retencji (ha)
Gdańsk Szczecinek Olsztyn Białystok Piła Toruń Szczecin Zielona Góra Poznań Warszawa Łódź Wrocław Lublin Radom 1 - 30 Katowice Krosno

14 Liczba zadań realizowanych w obrębie poszczególnych rdLP.
270 100 – 150 Warszawa 1 - 49

15 Mała i duża retencja Prawie 1000 ha – powierzchnia projektowanych
zbiorników retencyjnych na terenie całej Polski 1100 ha – powierzchnia Czorsztyńskiego zbiornika retencyjnego Mała retencja Zbiornik Czorsztyński

16 Mała i duża retencja Koszt retencjonowania 1m3 wody:
w obiektach małej retencji 2 – 5 zł w wielkich zbiornikach retencyjnych 15 – 40 zł

17 Stanowisko Komisji Europejskiej
'Priorytetowo traktowane będą projekty, które maja na celu zwolnienie szybkości odpływu wód opadowych oraz zwiększenie retencyjności zlewni dotyczące renaturyzacji, przywracające funkcjonalność przyrodniczą, hamujące odpływ wody, zwiększające naturalną retencję i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, zwłaszcza tam, gdzie nie ma to wpływu na pogorszenie żeglowności rzek.

18 Stanowisko Komisji Europejskiej
Projekty infrastrukturalne będą miały na celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwo; w szczególności priorytetem będzie rehabilitacja istniejącej infrastruktury w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa powodziowego. Realizacja nowych projektów infrastrukturalnych będzie możliwa tylko wtedy, gdy pomimo realizacji wyżej wymienionych działań, zagrożenie przeciwpowodziowe będzie istniało

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Mała retencja w lasach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google