Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Polepszenie jakości powietrza

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Polepszenie jakości powietrza"— Zapis prezentacji:

1 „Polepszenie jakości powietrza
Konferencja Naukowa w ramach projektu „Polepszenie jakości powietrza w regionie przygranicznym Czechy-Polska” Katowice, 9 grudnia, 2010

2 Polepszenie jakości powietrza w regionie przygranicznym Czechy-Polska
PROJEKT Polepszenie jakości powietrza w regionie przygranicznym Czechy-Polska INFORMACJA OGÓLNA O PROJEKCIE Stanisław HŁAWICZKA koordynator polskiej części Projektu Seminarium w ramach projektu „Polepszenie jakości powietrza w regionie przygranicznym Czechy-Polska”, Katowice, 30 czerwca, 2010

3 Wyższa Szkoła Górnicza-Uniwersytet Techniczny, Ostrawa, Czechy
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska PARTNER WIODĄCY: Wyższa Szkoła Górnicza-Uniwersytet Techniczny, Ostrawa, Czechy WSPÓŁWYKONAWCA: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice Okres realizacji: październik 2008 – wrzesień 2011 Seminarium w ramach projektu „Polepszenie jakości powietrza w regionie przygranicznym Czechy-Polska”, Katowice, 30 czerwca, 2010

4 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych –
REALIZOWANA TEMATYKA BADAWCZA Rozwój technologii remediacji terenów zdegradowanych, Rozwój systemów informacji o jakości środowiska, Modelowanie i zarządzanie jakością: powietrza w skali regionalnej i europejskiej, jakością wód w zlewniach (wspomaganie wdrażania Dyrektywy Wodnej), Rozwój strategii zmian produkcji i konsumpcji zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Doskonalenie i wdrażanie spraw z zakresu: gospodarki odpadami, monitoringu przyrodniczych skutków oddziaływań antropogenicznych, oceny narażenia środowiskowego z wykorzystaniem monitoringu biologicznego, prognozowania oraz opracowanie narzędzi oceny dla zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych Seminarium w ramach projektu „Polepszenie jakości powietrza w regionie przygranicznym Czechy-Polska”, Katowice, 30 czerwca, 2010

5 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych –
informacja o Instytucie(3) Zleceniodawcami prac wykonanych w Instytucie w 2009 roku byli: 12% 10% 28% 1% 8% 9% 32% Dotacja na podstawową działalność statutową Ministerstwo Środowiska/ NFOŚiGW GFOŚiGW/ PFOŚiGW SPB i granty Projekty unijne i zagraniczne Rynek krajowy Przychody operacyjne i finansowe Seminarium w ramach projektu „Polepszenie jakości powietrza w regionie przygranicznym Czechy-Polska”, Katowice, 30 czerwca, 2010

6 - ogólny cel i zakres Projektu -
PROJEKT: Polepszenie jakości powietrza w regionie przygranicznym Czechy-Polska - ogólny cel i zakres Projektu - Cele kierunkowe Projektu: ocena roli emisji pyłu ze źródeł komunalnych w kształtowaniu jego stężeń w gminach obszaru nadgranicznego i wskazanie obszarów o podwyższonych (ponadnormatywnych) stężeniach pyłu wskazanie działań prowadzących do poprawy jakości powietrza w wybranych gminach Przedmiot działań naprawczych: emisja niska - emisje pyłu z palenisk i kotłowni domowych (szacuje się, że źródła te odpowiedzialne mogą być za ponad połowę ogólnej wartości stężeń pyłu w powietrzu) Seminarium w ramach projektu „Polepszenie jakości powietrza w regionie przygranicznym Czechy-Polska”, Katowice, 30 czerwca, 2010

7 - cele szczegółowe Projektu -
PROJEKT: Polepszenie jakości powietrza w regionie przygranicznym Czechy-Polska - cele szczegółowe Projektu - 1. Utworzenie bazy danych o przestrzennej lokalizacji źródeł komunalnych w gminach objętych Projektem 2. Rozpoznanie rodzajów paliw wykorzystywanych w tych źródłach 3. Opracowanie przestrzennego rozkładu emisji pyłu PM10, PM2,5 w gminach obszaru nadgranicznego 4. Modelowanie stężeń pyłu PM10 i PM2.5 ze źródeł komunalnych 5.Wskazanie obszarów o podwyższonych stężeniach pyłu oraz przeprowa-dzenie analizy technicznych i organizacyjnych działań prowadzących do obniżenia emisji komunalnych Zadanie docelowe: wskazanie możliwych działań prowadzących do poprawy jakości powietrza w 3 wybranych gminach poprzez redukcję emisji pyłu (PM10 i PM2.5) z palenisk i kotłowni domowych

8 - obszar terytorialny objęty Projektem -
PROJEKT: Polepszenie jakości powietrza w regionie przygranicznym Czechy-Polska - obszar terytorialny objęty Projektem - OPOLSKIE DOLNOŚLĄSKIE ŚLĄSKIE R e p u b l i k a C z e s k a

9 - obszar terytorialny objęty Projektem -
PROJEKT: Polepszenie jakości powietrza w regionie przygranicznym Czechy-Polska - obszar terytorialny objęty Projektem - DOLNOŚLĄSKIE OPOLSKIE DOLNOŚLĄSKIE OPOLSKIE R e p u b l i k a C z e s k a ŚLĄSKIE ŚLĄSKIE

10 - obszar terytorialny objęty Projektem -
PROJEKT: Polepszenie jakości powietrza w regionie przygranicznym Czechy-Polska - obszar terytorialny objęty Projektem - gminy wspólnego obszaru nadgranicznego Polski i Czech: 241 gmin po polskiej stronie granicy obszaru województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego Seminarium w ramach projektu „Polepszenie jakości powietrza w regionie przygranicznym Czechy-Polska”, Katowice, 30 czerwca, 2010

11 - grupy docelowe Projektu -
PROJEKT: Polepszenie jakości powietrza w regionie przygranicznym Czechy-Polska - grupy docelowe Projektu - - Administracja lokalna: (zwłaszcza) - gminy oraz miasta na prawach powiatów, powiaty, województwa - Inne podmioty: związki gmin, euroregiony - Wykorzystanie wyników: opracowane informacje będą pomocne we wskazaniu sposobów obniżenia emisji pyłów i pomóc w realizacji działań prowadzących do poprawy jakości powietrza w gminach Seminarium w ramach projektu „Polepszenie jakości powietrza w regionie przygranicznym Czechy-Polska”, Katowice, 30 czerwca, 2010

12 Stan realizacji Projektu:
PROJEKT: Polepszenie jakości powietrza w regionie przygranicznym Czechy-Polska Stan realizacji Projektu:   • Inwentaryzacja obszarów i obiektów niskiej emisji pyłu i ich charakterystyka • Emisja pyłu PM10 i PM2.5 ze źródeł ciepła małej mocy • Modelowanie stężenia pyłu PM10 i PM2.5 z małych źródeł ciepła w regionie przygranicznym Czechy-Polska • Analiza wyników uzyskanych z modelowania stężeń pyłu w gminach • Zapylenie powietrza atmosferycznego w gminach obszaru przygranicznego Czech • Strona internetowa Projektu jako narzędzie do prezentacji wyników i komunikacji z gminami Seminarium w ramach projektu „Polepszenie jakości powietrza w regionie przygranicznym Czechy-Polska”, Katowice, 30 czerwca, 2010


Pobierz ppt "„Polepszenie jakości powietrza"

Podobne prezentacje


Reklamy Google