Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Seminarium w ramach projektuPolepszenie jakości powietrza w regionie przygranicznym Czechy-Polska, Katowice, 30 czerwca, 2010 Program seminarium: powitanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Seminarium w ramach projektuPolepszenie jakości powietrza w regionie przygranicznym Czechy-Polska, Katowice, 30 czerwca, 2010 Program seminarium: powitanie."— Zapis prezentacji:

1 Seminarium w ramach projektuPolepszenie jakości powietrza w regionie przygranicznym Czechy-Polska, Katowice, 30 czerwca, 2010 Program seminarium: powitanie uczestników spotkania informacja o Projekcie prezentacja strony internetowej Projektu i jej wykorzystanie do kontaktowania się z gminami metodyka inwentaryzacji emisji pyłu z obszaru gmin do powietrza wyniki inwentaryzacji emisji pyłu problemy jakości powietrza w Czechach wstępny wybór gmin dla przeprowadzenia programów redukcji emisji pyłu z sektora komunalnego dyskusja

2 Seminarium w ramach projektuPolepszenie jakości powietrza w regionie przygranicznym Czechy-Polska, Katowice, 30 czerwca, 2010 PROJEKT Polepszenie jakości powietrza w regionie przygranicznym Czechy-Polska INFORMACJA OGÓLNA O PROJEKCIE Stanisław HŁAWICZKA

3 Seminarium w ramach projektuPolepszenie jakości powietrza w regionie przygranicznym Czechy-Polska, Katowice, 30 czerwca, 2010 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska PARTNER WIODĄCY: Wyższa Szkoła Górnicza-Uniwersytet Techniczny, Ostrawa, Czechy WSPÓŁWYKONAWCA: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice Okres realizacji: październik 2008 – wrzesień 2011

4 Seminarium w ramach projektuPolepszenie jakości powietrza w regionie przygranicznym Czechy-Polska, Katowice, 30 czerwca, 2010 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych – informacja o Instytucie(1) powstał w 1972 r. z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia zespół 95 pracowników naukowych i technicznych wiedza w zakresie: inżynierii środowiska, chemii, biologii i mikro-biologii, ekologii, zarządzania środowiskiem, informatyki, matematyki, ekonomii, fizyki, komunikacji społecznej

5 Seminarium w ramach projektuPolepszenie jakości powietrza w regionie przygranicznym Czechy-Polska, Katowice, 30 czerwca, 2010 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych – REALIZOWANA TEMATYKA BADAWCZA Rozwój technologii remediacji terenów zdegradowanych, Rozwój systemów informacji o jakości środowiska, Modelowanie i zarządzanie jakością: powietrza w skali regionalnej i europejskiej, jakością wód w zlewniach (wspomaganie wdrażania Dyrektywy Wodnej), Rozwój strategii zmian produkcji i konsumpcji zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Doskonalenie i wdrażanie spraw z zakresu: gospodarki odpadami, monitoringu przyrodniczych skutków oddziaływań antropogenicznych, oceny narażenia środowiskowego z wykorzystaniem monitoringu biologicznego, prognozowania oraz narzędzi oceny dla zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych

6 Seminarium w ramach projektuPolepszenie jakości powietrza w regionie przygranicznym Czechy-Polska, Katowice, 30 czerwca, 2010 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych – informacja o Instytucie(3) Zleceniodawcami prac wykonanych w Instytucie w 2009 roku byli: 12% 10% 28% 1% 8% 9% 32% Dotacja na podstawową działalność statutowąMinisterstwo Środowiska/ NFOŚiGW GFOŚiGW/ PFOŚiGWSPB i granty Projekty unijne i zagraniczneRynek krajowy Przychody operacyjne i finansowe

7 Seminarium w ramach projektuPolepszenie jakości powietrza w regionie przygranicznym Czechy-Polska, Katowice, 30 czerwca, 2010 Polepszenie jakości powietrza PROJEKT: Polepszenie jakości powietrza w regionie przygranicznym Czechy-Polska - ogólny cel i zakres Projektu - Cele kierunkowe Projektu: ocena roli emisji pyłu ze źródeł komunalnych w kształtowaniu jego stężeń w gminach obszaru nadgranicznego i wskazanie obszarów o podwyższonych (ponadnormatywnych) stężeniach pyłu wskazanie działań prowadzących do poprawy jakości powietrza w wybranych gminach Przedmiot działań naprawczych: emisja niska - emisje pyłu z palenisk i kotłowni domowych (szacuje się, że źródła te odpowiedzialne są za co najmniej połowę wartości poziomów stężeń pyłu i jego składników)

8 Polepszenie jakości powietrza PROJEKT: Polepszenie jakości powietrza w regionie przygranicznym Czechy-Polska - cele szczegółowe Projektu - 1. Utworzenie bazy danych o przestrzennej lokalizacji źródeł komunalnych w poszczególnych gminach 2. Rozpoznanie rodzajów paliw wykorzystywanych w tych źródłach 3. Opracowanie przestrzennego rozkładu emisji pyłu PM10, PM2,5 w gminach obszaru nadgranicznego 4. Modelowanie stężeń pyłu PM10 i PM2.5 ze źródeł komunalnych 5. Wybranie obszarów o podwyższonych stężeniach pyłu dla przeprowadzenia analizy technicznych i organizacyjnych działań prowadzących do obniżenia emisji komunalnych Zadanie docelowe: wskazanie możliwych działań prowadzących do poprawy jakości powietrza w 3 wybranych gminach poprzez redukcję emisji pyłu (PM10 i PM2.5) z palenisk i kotłowni domowych

9 Polepszenie jakości powietrza PROJEKT: Polepszenie jakości powietrza w regionie przygranicznym Czechy-Polska - obszar terytorialny objęty Projektem - DOLNOŚLĄSKIE ŚLĄSKIE OPOLSKIE

10 Seminarium w ramach projektuPolepszenie jakości powietrza w regionie przygranicznym Czechy-Polska, Katowice, 30 czerwca, 2010 Polepszenie jakości powietrza PROJEKT: Polepszenie jakości powietrza w regionie przygranicznym Czechy-Polska - obszar terytorialny objęty Projektem - - gminy wspólnego obszaru nadgranicznego Polski i Czech w tym 241 gmin po polskiej stronie granicy - gminy obszaru województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego

11 Seminarium w ramach projektuPolepszenie jakości powietrza w regionie przygranicznym Czechy-Polska, Katowice, 30 czerwca, 2010 Polepszenie jakości powietrza PROJEKT: Polepszenie jakości powietrza w regionie przygranicznym Czechy-Polska - grupy docelowe Projektu - - Administracja lokalna: (zwłaszcza) - gminy i miasta na prawach powiatów, powiaty, województwa - Inne podmioty: związki gmin, euroregiony - Wykorzystanie wyników: opracowane informacje będą pomocne we wskazaniu sposobów obniżenia emisji pyłów i pomóc w realizacji działań prowadzących do poprawy jakości powietrza

12 Seminarium w ramach projektuPolepszenie jakości powietrza w regionie przygranicznym Czechy-Polska, Katowice, 30 czerwca, 2010 Polepszenie jakości powietrza PROJEKT: Polepszenie jakości powietrza w regionie przygranicznym Czechy-Polska - grupy docelowe Projektu - Program seminarium: informacja o Projekcie prezentacja strony internetowej Projektu i jej wykorzystanie do kontaktowania się z gminami metodyka inwentaryzacji emisji pyłu z obszaru gmin do powietrza wyniki inwentaryzacji emisji pyłu wstępny wybór gmin dla przeprowadzenia programów redukcji emisji pyłu z sektora komunalnego dyskusja


Pobierz ppt "Seminarium w ramach projektuPolepszenie jakości powietrza w regionie przygranicznym Czechy-Polska, Katowice, 30 czerwca, 2010 Program seminarium: powitanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google