Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan implementacji aktów prawa UE do krajowego porządku prawnego Adrian Kołczewiak St. Specjalista Departament Zrównoważonego Rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan implementacji aktów prawa UE do krajowego porządku prawnego Adrian Kołczewiak St. Specjalista Departament Zrównoważonego Rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 Stan implementacji aktów prawa UE do krajowego porządku prawnego Adrian Kołczewiak St. Specjalista Departament Zrównoważonego Rozwoju

2 Podłoże problemu Brak pełnej wiedzy nt. aktualnego stanu implementacji prawa UE, Mnogość celów, szczególnie w kontekście dokumentów strategicznych i inicjatyw KE, wielopłaszczyznowość, rzeczywista skuteczność, mechanizm prawny, Priorytetowe obszary interwencji.

3 Obszary priorytetowe – kryteria oceny Aktualny stan transpozycji aktu prawnego, Zarzuty KE oraz ich charakter, Stopień realizacji celów dyrektywy, Horyzont czasowy, Harmonizacja działań, Warunkowość ex-ante, Warunki szczególne, derogacje.

4 Obszary priorytetowe Gospodarka wodno-ściekowa – Dyrektywa 2007/60/WE w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, – Dyrektywa 2000/60/WE ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, – Dyrektywa 91/271/EWG dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych Gospodarka odpadowa – Dyrektywa 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów, – Dyrektywa 2008/98/WE w sprawie odpadów, Ochrona powietrza – Dyrektywa 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, Dyrektywa 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych.

5 Konkluzje Wykorzystanie efektu synergii, harmonizacja działań, Wyznaczenie demarkacji dla finansowania różnych rodzajów inwestycji, Kryterium regionalne - realna ocena potrzeb inwestycyjnych, Kryterium regionalne – poprawa konkurencyjności regionu, aspekt ekologiczny, ekonomiczny i społeczny, Wzmocnienie wdrożenia instytucjonalnego, Intensyfikacja działań edukacyjnych,

6 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Stan implementacji aktów prawa UE do krajowego porządku prawnego Adrian Kołczewiak St. Specjalista Departament Zrównoważonego Rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google