Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Helu Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – instytucja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Helu Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – instytucja."— Zapis prezentacji:

1 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Helu Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – instytucja wdrażająca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

2 Główne cele strategiczne przedsięwzięcia. Poprawa jakości środowiska poprzez: Ochronę wód powierzchniowych, gruntowych i gruntu przed zanieczyszczeniem ściekami (likwidacja zbiorników bezodpływowych i nieszczelności sieci). Ograniczenie napływu wód infiltracyjnych do kanalizacji sanitarnej. Ochronę wód powierzchniowych i gruntu przed zanieczyszczeniami spływającymi z utwardzonych nawierzchni dróg i placów. Poprawę niezawodność systemu dystrybucji wody. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

3 Realizacja celów strategicznych poprzez inwestycje: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dotychczas nieskanalizowanych obszarach zurbanizowanych. Przebudowa istniejącej kanalizacji ściekowej. Budowę systemu odbioru i podczyszczania wód opadowych. Przebudowa awaryjnych odcinków sieci i przyłączy wodociągowych oraz dozbrojenie sieci wodociągowej. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

4 Wielkość dopływu ścieków do oczyszczalni w odniesieniu do stanu wody w Zatoce Puckiej

5 Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej: Budowa nowych i wymiana istniejących grawitacyjnych kanałów ściekowych 8 035 m Budowa nowych i przebudowa istniejących przewodów tłocznych 3 341 m Budowa nowych i wymiana istniejących przewodów kanalizacyjnych 3 287 m Budowa nowych przepompowni ścieków 3 szt. Modernizacja przepompowni ścieków 2 szt. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

6

7 Budowa kanalizacji deszczowej: Budowa kanałów deszczowych grawitacyjnych5 603 m Budowa przewodów tłocznych przepompowni deszczowych 614 m Budowa przepompowni z podczyszczalnią wód opadowych i zbiornikiem retencyjnym 3 szt. Budowa przepompowni sztormowej 1 szt. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

8

9 Modernizacja sieci wodociągowej: Budowa nowych przewodów wodociągowych 1 918 m Wymiana istniejących wodociągów 3 000 m Budowa nowych i wymiana istniejących przewodów wodociągowych 3 929 m Likwidacja zbędnych odcinków sieci 400 m UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

10

11 EFEKT EKOLOGICZNY Wzrost RLM (równoważnej liczby mieszkańców) w wyniku zakończenia realizacji przedsięwzięcia Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Helu w 2012 roku wyniesie 768, w tym: 1.RLM od klientów indywidualnych – 168. Do sieci kanalizacji sanitarnej zostaną podłączeni nowi mieszkańcy Helu. 2.RLM od klientów pozostałych – 600 tj. Podłączenie obiektów usług turystycznych. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

12 FINANSOWANIE PROJEKTU CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU – 35 mln zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – dofinansowanie ze środków UE – 69%. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – pożyczka – 21%. Gmina Hel – środki własne – 10%. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

13 1 23 4 5 6 7 8 9 Kolejność realizacji robót budowlanych

14 UTRUDNIENIA Kłopoty z parkowaniem samochodów. Okresowe wyłączenia dostaw wody i odbioru ścieków. Utrudnienia w realizacji dostaw do punktów usługowych i sklepów. Zagrożenia w poruszaniu się po mieście. Hałas i oddziaływanie na infrastrukturę. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

15 ULICA WIEJSKA PO INWESTYCJI Nowa nawierzchnia ulicy i chodników. Usunięte chore drzewa i nasadzone nowe. Ozdobne ażurowe osłony pni drzew. Ozdobne ażurowe kraty wokół drzew. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

16 OSŁONY DRZEW (ul. Wiejska)

17 NAWIERZCHNIA ULICY WIEJSKIEJ

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Helu Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – instytucja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google