Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Helu”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Helu”"— Zapis prezentacji:

1 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Helu”
UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Helu” Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – instytucja wdrażająca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

2 Główne cele strategiczne przedsięwzięcia.
UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Główne cele strategiczne przedsięwzięcia. Poprawa jakości środowiska poprzez: Ochronę wód powierzchniowych, gruntowych i gruntu przed zanieczyszczeniem ściekami (likwidacja zbiorników bezodpływowych i nieszczelności sieci). Ograniczenie napływu wód infiltracyjnych do kanalizacji sanitarnej. Ochronę wód powierzchniowych i gruntu przed zanieczyszczeniami spływającymi z utwardzonych nawierzchni dróg i placów. Poprawę niezawodność systemu dystrybucji wody.

3 Realizacja celów strategicznych poprzez inwestycje:
UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Realizacja celów strategicznych poprzez inwestycje: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dotychczas nieskanalizowanych obszarach zurbanizowanych. Przebudowa istniejącej kanalizacji ściekowej. Budowę systemu odbioru i podczyszczania wód opadowych. Przebudowa awaryjnych odcinków sieci i przyłączy wodociągowych oraz dozbrojenie sieci wodociągowej.

4 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
Wielkość dopływu ścieków do oczyszczalni w odniesieniu do stanu wody w Zatoce Puckiej

5 Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej:
UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej: Budowa nowych i wymiana istniejących grawitacyjnych kanałów ściekowych  035 m Budowa nowych i przebudowa istniejących przewodów tłocznych  341 m Budowa nowych i wymiana istniejących przewodów kanalizacyjnych m Budowa nowych przepompowni ścieków 3 szt. Modernizacja przepompowni ścieków 2 szt.

6 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

7 Budowa kanalizacji deszczowej:
UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Budowa kanalizacji deszczowej: Budowa kanałów deszczowych grawitacyjnych 5 603 m Budowa przewodów tłocznych przepompowni deszczowych m Budowa przepompowni z podczyszczalnią wód opadowych i zbiornikiem retencyjnym szt. Budowa przepompowni sztormowej szt.

8 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

9 Modernizacja sieci wodociągowej:
UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Modernizacja sieci wodociągowej: Budowa nowych przewodów wodociągowych 1 918 m Wymiana istniejących wodociągów  000 m Budowa nowych i wymiana istniejących przewodów wodociągowych m Likwidacja zbędnych odcinków sieci m

10 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

11 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EFEKT EKOLOGICZNY Wzrost RLM (równoważnej liczby mieszkańców) w wyniku zakończenia realizacji przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Helu” w 2012 roku wyniesie 768, w tym: RLM od klientów indywidualnych – 168. Do sieci kanalizacji sanitarnej zostaną podłączeni nowi mieszkańcy Helu. RLM od klientów pozostałych – 600 tj. Podłączenie obiektów usług turystycznych.

12 FINANSOWANIE PROJEKTU
UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI FINANSOWANIE PROJEKTU CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU – 35 mln zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – dofinansowanie ze środków UE – 69%. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – pożyczka – 21%. Gmina Hel – środki własne – 10%.

13 3 2 1 7 8 9 4 5 6 Kolejność realizacji robót budowlanych

14 Kłopoty z parkowaniem samochodów.
UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI UTRUDNIENIA Kłopoty z parkowaniem samochodów. Okresowe wyłączenia dostaw wody i odbioru ścieków. Utrudnienia w realizacji dostaw do punktów usługowych i sklepów. Zagrożenia w poruszaniu się po mieście. Hałas i oddziaływanie na infrastrukturę.

15 ULICA WIEJSKA PO INWESTYCJI
UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI ULICA WIEJSKA PO INWESTYCJI Nowa nawierzchnia ulicy i chodników. Usunięte chore drzewa i nasadzone nowe. Ozdobne ażurowe osłony pni drzew. Ozdobne ażurowe kraty wokół drzew.

16 OSŁONY DRZEW (ul. Wiejska)

17 NAWIERZCHNIA ULICY WIEJSKIEJ

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Helu”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google