Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska i Rozwoju Wsi PROW 2007-2013 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska i Rozwoju Wsi PROW 2007-2013 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska i Rozwoju Wsi PROW PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Pan Andrzej Masny Dyrektor Departamentu Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, dnia 16 maja 2007r.

2 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska i Rozwoju Wsi PROW Kontynuacją Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich będzie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007 – 2013, finansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 4 W ramach PROW zdefiniowano 4 osie: Oś.1 Oś.1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, Oś.2 Oś.2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, Oś.3 Oś.3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Oś.4 Oś.4 Leader

3 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska i Rozwoju Wsi PROW Zgodnie z projektem PROW ze stycznia 2007 Województwo Małopolskie będzie Instytucją Wdrażającą dla działań: OŚ I OŚ I Działanie - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa: schemat I – scalanie gruntów; schemat II – gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi; OŚ III Działanie – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Pomocy udziela się na realizację projektów w zakresie: zaopatrzenia w wodę i gospodarki ściekowej; tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych; wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej oraz energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych Odnowa i rozwój wsi. Działanie – Odnowa i rozwój wsi. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 tyś. zł. w okresie realizacji Programu OŚ IV LEADER LEADER

4 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska i Rozwoju Wsi PROW oś. 3 działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Działanie pn. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

5 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska i Rozwoju Wsi PROW oś. 3 działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Działanie pn. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Beneficjentem w ramach działania mogą być: Gmina lub jednostka organizacyjna, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego wykonujące zadania określone w zakresie pomocy. Kryteria dostępu Kryteria dostępu : Pomoc może być przyznana dla projektów realizowanych j w miejscowościach należących do gmin wiejskich, miejsko – wiejskich -poza miastami liczącymi powyżej mieszkańców, oraz w miejscowościach gminy miejskiej o liczbie mieszkańców mniejszej niż 5 000

6 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska i Rozwoju Wsi Zakres pomocy obejmuje realizację projektów w zakresie : Zakres pomocy obejmuje realizację projektów w zakresie : 1) Gospodarki wodno- ściekowej: zaopatrzenia w wodę; odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym systemów kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej; 2) Tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych, 3) Wytwarzania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy. PROW oś. 3 działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

7 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska i Rozwoju Wsi PROW oś. 3 działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Forma i wysokość pomocy: Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej gminie, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć: 1) 4 mln zł 1) 4 mln zł – na projekty w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, 2) 200 tyś. zł 2) 200 tyś. zł - na projekty w zakresie tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych, 3) 3 mln zł 3) 3 mln zł - na projekty w zakresie wytwarzania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych EFFROW 75 % 25% Poziom pomocy z EFFROW wynosić będzie maksymalnie 75 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych projektu pochodzi ze środków własnych beneficjenta.

8 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska i Rozwoju Wsi Budżet PROW 2007 – 2013 Budżet PROW 2007 – 2013 Budżet PROW * euro n Razem euro n w tym: euro n EFRROW euro euro n Budżet krajowy euro *zgodnie z projektem PROW ze stycznia 2007 r.

9 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska i Rozwoju Wsi Proponowane limity MRiRW środków dla działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

10 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska i Rozwoju Wsi PROW 2007 – 2013 Informacje na temat działań wdrażanych przez Samorząd Województwa w ramach PROW udzielane są w Departamencie Środowiska i Rozwoju Wsi UMWM ul. Racławicka 56 Kraków 111, 112, 113 w pokojach nr 111, 112, 113 Oraz pod numerami telefonów : (0-12) , , , , ,


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska i Rozwoju Wsi PROW 2007-2013 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google