Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Ernest Czermański dr Ernest Czermański Instytut Transportu i Handlu Morskiego Uniwersytet Gdański Innowacyjność w sektorze żeglugowym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Ernest Czermański dr Ernest Czermański Instytut Transportu i Handlu Morskiego Uniwersytet Gdański Innowacyjność w sektorze żeglugowym."— Zapis prezentacji:

1 dr Ernest Czermański dr Ernest Czermański Instytut Transportu i Handlu Morskiego Uniwersytet Gdański Innowacyjność w sektorze żeglugowym

2 Transport morski Charakter globalny Charakter globalny Funkcja komplementarna do produkcji Funkcja komplementarna do produkcji Tonaż wysoko kapitałochłonny Tonaż wysoko kapitałochłonny Rynek klienta Rynek klienta Konkurencja cenowa Konkurencja cenowa

3 Konkluzja: Innowacyjność ma w żegludze morskiej wyjątkowo trudne warunki rozwoju; Nie są to jednak bariery nie do pokonania

4 Innowacyjność w żegludze 1. W aspekcie polityki gospodarczej 2. W aspekcie mikroekonomicznym (armatorów)

5 Gdzie o innowacyjności w żegludze? Zintegrowana polityka morska Unii Europejskiej COM (2007) 575 Międzyresortowy Zespół ds. Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej Regionalne Programy Operacyjne Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

6 Polityka morska UE Powstaje od lat Powstaje od lat Nie reguluje samej żeglugi Nie reguluje samej żeglugi Skupia się raczej na sferze ochrony środowiska Skupia się raczej na sferze ochrony środowiska

7 Międzyresortowy Zespół ds. Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej, ale do opracowania, Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej, ale do opracowania, PŻM do prywatyzacji w 2011r. PŻM do prywatyzacji w 2011r. PŻB już sprywatyzowana PŻB już sprywatyzowana

8 Regionalne Programy Operacyjne w ramach RPO nie będą wspierane porty morskie: Świnoujście, Szczecin, Gdynia, Gdańsk, Police, Elbląg, Kołobrzeg i Darłowo, a także części portów służące wyłącznie rybołówstwu

9 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś priorytetowa 4. - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Oś priorytetowa 4. - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

10 Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko Działanie 7.2. rozwój transportu morskiego Działanie 7.2. rozwój transportu morskiego

11 Działanie 7.2. Rozwój transportu morskiego Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin, Modernizacja Kanału Portowego w porcie Gdynia, Poprawa dostępu kolejowego do portu Gdańsk, Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku, Przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu, Rozbudowa infrastruktury portowej w porcie Szczecin, Przebudowa infrastruktury drogowej w portach Szczecin i Świnoujście, Poprawa dostępu do portu Kołobrzeg, Przebudowa portu morskiego w Darłowie, Zagospodarowanie rejonu Nabrzeża Bułgarskiego w porcie Gdynia.

12 Innowacyjność na skalę mikro Innowacje techniczne Innowacje techniczne Innowacje organizacyjne Innowacje organizacyjne Innowacje środowiskowe Innowacje środowiskowe

13 Innowacje techniczne w żegludze (1) 1. W zakresie konstrukcji kadłubów części podwodnej, części podwodnej, części nadwodnej, części nadwodnej, 2. W zakresie napędów statków śruby napędowe, śruby napędowe, napędy wiatrowe, napędy wiatrowe, stery strumieniowe, stery strumieniowe, paliwa wodorowe i ogniwa paliwowe, paliwa wodorowe i ogniwa paliwowe, technologie redukcji emisji spalin, technologie redukcji emisji spalin,

14 Innowacje techniczne w żegludze (2) 3. W zakresie technologii przeładunkowych technologie przeładunkowe, technologie przeładunkowe, planowanie sztauerskie, planowanie sztauerskie, 4. W zakresie informatyki informatyczne systemy zarządzania statkiem, ładunkiem, danymi, informatyczne systemy zarządzania statkiem, ładunkiem, danymi, telekomunikacja i przesył danych, telekomunikacja i przesył danych,

15 HSC – high speed craft (ro-pax 107m, Austal)

16 Emma Maersk 14 000/14 500 TEU

17 Napęd wiatrowy latawiec solarny Beluga SkySails

18

19 Stery strumieniowe boczne

20

21 Technologie redukcji emisji spalin Paliwa o niskiej zawartości siarki (0,5% lub 0,1%) lub instalacje płuczkowe dla konwencjonalnego paliwa, Paliwa o niskiej zawartości siarki (0,5% lub 0,1%) lub instalacje płuczkowe dla konwencjonalnego paliwa, Alternatywne paliwa (LNG, energia słoneczna – MOL) lub modyfikacje – zasilanie mieszane olej / gaz, Alternatywne paliwa (LNG, energia słoneczna – MOL) lub modyfikacje – zasilanie mieszane olej / gaz, Silniki spalinowe nowej generacji Silniki spalinowe nowej generacji Systemy odzysku energii wewnątrz maszynowni Systemy odzysku energii wewnątrz maszynowni

22 Innowacje organizacyjne w żegludze 1. W obrębie serwisu (oceaniczna żegluga kontenerowa, serwisy dowozowe, SSS, MOS) 2. W obrębie armatora (MOS, dedykowane inwestycje tonażowe, kompleksowość obsługi, decyzje w zakresie rynków i szlaków przewozowych) 3. W obrębie statku (decyzje w zakresie nawigacji i eksploatacji statku)

23 Rzeczywistość w żegludze (światowej) Duża nadpodaż tonażu Duża nadpodaż tonażu Niskie stawki frachtowe Niskie stawki frachtowe Ponowny, powolny wzrost cen bunkru Ponowny, powolny wzrost cen bunkru Wzrost kosztów załogowych Wzrost kosztów załogowych

24 w odpowiedzi na to armatorzy: wstrzymują zamówienia nowych jednostek wstrzymują zamówienia nowych jednostek wstrzymują inne inwestycje wstrzymują inne inwestycje zawieszają wybrane linie lub zawieszają wybrane linie lub reorganizują je reorganizują je uciekają w tanią siłę roboczą (Indie, Filipiny,...) uciekają w tanią siłę roboczą (Indie, Filipiny,...)

25 Przykład reorganizacji linii Warunki sprzed zmiany: 2 statki, 1 linia, 3 rejsy każdego statku okrężne typu A-B-C-A, czas 1 rejsu 10 dni, śr. prędkość eksploatacyjna 24kn, koszty stałe linii – paliwa 1000jdn., pozostałych 2000jedn. 2 statki, 1 linia, 3 rejsy każdego statku okrężne typu A-B-C-A, czas 1 rejsu 10 dni, śr. prędkość eksploatacyjna 24kn, koszty stałe linii – paliwa 1000jdn., pozostałych 2000jedn. Warunki po zmianie (dołożeniu kolejnego statku do linii) 3 statki, 1 linia, 2 rejsy okrężne każdego statku, czas 1 rejsu 15 dni, prędkość 16kn, koszty stałe bez zmian 3 statki, 1 linia, 2 rejsy okrężne każdego statku, czas 1 rejsu 15 dni, prędkość 16kn, koszty stałe bez zmian

26 Dlaczego koszty bez zmian? zużycie paliwa przy V=24kn wynosi 240t/dobę, zużycie paliwa przy V=24kn wynosi 240t/dobę, zaś przy V=16kn wynosi 110t/dobę zaś przy V=16kn wynosi 110t/dobę Koszty paliwa to ponad 50% kosztów funkcjonowania linii Koszty paliwa to ponad 50% kosztów funkcjonowania linii dochodzą tylko koszty trzeciej załogi dochodzą tylko koszty trzeciej załogi *Kalkulacja przykładowa dla kontenerowca klasy 6000TEU na relacji Singapur - Hamburg

27 Armatorem innowacyjnym jest ten, który w czasie kryzysu utrzymuje rentowność, a w fazie wzrostu silnie się rozwija.

28 Część statystyczna potwierdzająca tendencje

29 Liczebność światowej floty handlowej na 1.01.2008r.

30 Nośność światowej floty handlowej na 1.01.2008r.

31 Światowy handel nierozerwalnie wiąże się z żeglugą morską...

32 Polska flota handlowa 19801995200020052007 Liczba statków 331168128130121 Tonaż (w tys. dwt) 4 524 3 533 2 551 2 610 2 481

33 Polska flota handlowa wg bandery Polska bandera Bandera obca rok Liczba statków Nośność[dwt] Nośność [dwt] 200517 28 015 113 2 582 280 200717 33 000 104 2 449 000

34 Polska flota handlowa wg armatorów na 31.12.2007r. Armator Liczba statków DWT Chipolbrok11247,2 PŻM68 2 000,6 PŻB412,7 POL-Levant432,2 POL-Euro335,1 Unity Line 7 169,5 BRT! BCL321,1 PLO18,0 Euro-Africa1198,9 Jan Stępniewski&Co. Ltd. 4. Unibaltic522,0

35 Cechy charakterystyczne dla polskiej żeglugi morskiej: 1. Załamanie żeglugi po 1990r. 2. Nowe warunki konkurencyjne 3. Brak wsparcia/pomocy ze strony rządu RP 4. Stary tonaż (śr. 21 lat) 5. Ucieczka pod wygodne bandery (Bahama 17, Cypr 22, Liberia 13, Malta 26, Panama 13 ) 6. Polityka wspierania budowy nowych statków

36 Perspektywy polskiej żeglugi morskiej 1. Kierunek – short sea shipping 2. Cel – from road to sea 3. Działania > ładunki własnego hz > eksport usług > feeder service > konteneryzacja > intermodalizacja > motorways of the sea > odnowa tonażu A nade wszystko: zrównoważony rozwój

37 Dziękuję za uwagę, Ernest Czermański eczerman@poczta.onet.pl


Pobierz ppt "Dr Ernest Czermański dr Ernest Czermański Instytut Transportu i Handlu Morskiego Uniwersytet Gdański Innowacyjność w sektorze żeglugowym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google