Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja klastra a konkurencyjność przedsiębiorstw Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Tarnów, 27 marca 2003.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja klastra a konkurencyjność przedsiębiorstw Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Tarnów, 27 marca 2003."— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja klastra a konkurencyjność przedsiębiorstw Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Tarnów, 27 marca 2003

2 Od konkurencji... do konkurencji klastrów Kapitalizm konkurentów Kapitalizm sojuszników (alliance capitalism)

3 Klastry są to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale także współpracujących. M. Porter, 1990

4 Klastry są to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale także współpracujących. M. Porter, 1998

5 Struktura klastra

6 Koncepcja klastra Koncentruje się na wszystkich elementach klastra, a nie na indywidualnym przedsiębiorstwie, Koncentruje się na wszystkich elementach klastra, a nie na indywidualnym przedsiębiorstwie, Koncentruje się na partnerstwie pomiędzy poszczególnymi aktorami życia gospodarczego (klienci, dostawcy, konkurenci, instytucje wspierające), Koncentruje się na partnerstwie pomiędzy poszczególnymi aktorami życia gospodarczego (klienci, dostawcy, konkurenci, instytucje wspierające), Nastawienie na osiąganie długookresowych celów i budowaniu wewnętrznych zdolności/ przewag, Nastawienie na osiąganie długookresowych celów i budowaniu wewnętrznych zdolności/ przewag, Koncentruje się na lokalnym otoczeniu przedsiębiorczości, a nie na subsydiowaniu firm czy przedsięwzięć, Koncentruje się na lokalnym otoczeniu przedsiębiorczości, a nie na subsydiowaniu firm czy przedsięwzięć,

7 Lokalny łańcuch podażowy Szybszy dostęp, niższe koszty transportu Wyspecjalizowa na siła robocza Wyższa produktywność Specjalistyczne usługi Szybszy i łatwiejszy dostęp Duża liczba firm Możliwość wspólnych przedsięwzięć, pracy w sieciach Możliwość wyboru dostawcy Niższy koszt, wyższa jakość Stowarzyszenia Wspólna wizja, planowanie Uczenie sięTransfer technologii i innowacje Po co te klastry?

8 Włoski klaster obuwniczy Źródło: Porter, M., Konkurencyjna przewaga narodów, 1990.

9 Kalifornijski klaster win Źródło: Porter, M., Konkurencyjna przewaga narodów, 1990.

10 Klaster technologii informatycznych w Cambridge Źródło: Cooke, P. Clusters as Key Determinants of Economic Growth: The Example of Biotechnology in: Mariussen, Aa. (2001),

11 Instrumenty polityki opartej o klastry w krajach OECD Wspieranie sieci przedsiębiorstw, Wspieranie sieci przedsiębiorstw, Promocja zachowań kooperatywnych, Promocja zachowań kooperatywnych, Wspieranie dostępu do specyficznej dla klastra infrastruktury, Wspieranie dostępu do specyficznej dla klastra infrastruktury, Rozwój zasobów ludzkich, kształcenie pracowników, Rozwój zasobów ludzkich, kształcenie pracowników, Wspieranie rozwoju usług okołobiznesowych, Wspieranie rozwoju usług okołobiznesowych, Przyciąganie inwestycji zagranicznych, Przyciąganie inwestycji zagranicznych, Poprawa dostępu do źródeł finansowania, Poprawa dostępu do źródeł finansowania, Wspieranie eksportu. Wspieranie eksportu.

12 Warunki skutecznej polityki opartej o klastry: - wspierać klastry mające rzeczywiste przewagi i/lub szanse na osiągniecie przewag w przyszłości, - należy unikać nadmiernego uzależnienia od jednej specjalizacji, - klastry nie mogą być zamknięte muszą mieć powiązania z innymi regionami/ krajami, - niezbędne jest zaangażowanie jak najszerszej rzeszy interesariuszy

13 Słabości klastrów w Polsce Dominująca kultura konkurencji, Dominująca kultura konkurencji, Brak formalnych struktur organizacyjnych, Brak formalnych struktur organizacyjnych, Niechęć do uczestnictwa w stowarzyszeniach/ zrzeszeniach, Niechęć do uczestnictwa w stowarzyszeniach/ zrzeszeniach, Słabe związki z sektorem B+R, Słabe związki z sektorem B+R, Bardzo ograniczona rola (współpraca) władz publicznych, Bardzo ograniczona rola (współpraca) władz publicznych,

14 Więcej informacji na stronie: www.klastry.pl Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Koncepcja klastra a konkurencyjność przedsiębiorstw Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Tarnów, 27 marca 2003."

Podobne prezentacje


Reklamy Google