Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Prof. zw. dr hab. Józef Perenc MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Prof. zw. dr hab. Józef Perenc MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY."— Zapis prezentacji:

1 Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata Prof. zw. dr hab. Józef Perenc MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

2 Instytucją Zarządzającą SPOT jest Ministerstwo Infrastruktury. W ramach SPOT wyodrębniono trzy priorytety. Są nimi: zrównoważony gałęziowo rozwój transportu, -bezpieczniejsza infrastruktura drogowa, -pomoc techniczna.

3 W ramach tych trzech priorytetów wyodrębniono szereg działań. W pierwszym priorytecie są nimi: modernizacja linii kolejowych między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach, poprawa infrastruktury dostępu do portów morskich, rozwój systemów intermodalnych.

4 W drugim priorytecie wyodrębnionymi działaniami są: poprawa jakości dróg, polegająca na budowie i przebudowie dróg krajowych, w tym budowie odcinków autostrad i dróg ekspresowych, usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu, wdrażanie i monitoring środków poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

5 W trzecim priorytecie, dotyczącym pomocy technicznej, wyodrębniono dwa działania: wsparcie efektywnego zarządzania, informacja i promocja operacji SPOT.

6 Ocena ex-ante działań SPOT

7 Analiza SWOT

8 Analiza SWOT c.d.

9 Priorytety, działania, poddziałania i duże projekty SPOT na lata

10

11

12 Procedura wyboru projektów z infrastruktury transportu.

13 DZIAŁANIA W RAMACH PRIORYTETU 1.: ZRÓWNOWAONY GAŁZIOWO ROZWÓJ TRANSPORTU Działanie 1.1. Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach

14

15 Poddziałanie : Przebudowa linii kolejowych

16 Poddziałanie : Zakup pasażerskiego taboru kolejowego oraz lokomotyw interoperacyjnych.

17 Działanie 1.2. Poprawa infrastruktury dostępu do portów morskich

18 Poddziałanie : Poprawa dostępu do portów morskich od strony morza.

19 Poddziałanie : Poprawa infrastruktury w portach morskich

20 Poddziałanie : Poprawa dostępu do portów morskich od strony lądu

21 Działanie 1.3. Rozwój systemów intermodalnych

22 Poddziałanie Budowa centrów logistycznych

23 Poddziałanie Budowa terminali kontenerowych

24 DZIAŁANIA W RAMACH PRIORYTETU 2.: BEZPIECZNIEJSZA INFRASTRUKTURA DROGOWA Działanie 2.1. Budowa i przebudowa dróg krajowych

25

26

27

28 Poddziałanie :Budowa autostrad.

29 Poddziałanie : Budowa dróg ekspresowych

30 Poddziałanie : Przebudowa dróg krajowych

31 Działanie 2.2. Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu

32 Działanie 2.3. Wdrażanie i monitoring środków poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

33 Poddziałanie : Poprawa bezpieczeństwa na drogach krajowych

34 Poddziałanie : Monitoring bezpieczeństwa ruchu drogowego

35 PRIORYTET 3: POMOC TECHNICZNA 3.8. Działanie 3.1. Wsparcie efektywnego zarządzania SPOT

36 Działanie 3.2. Informacja i promocja operacji SPOT

37 Beneficjenci Końcowi Beneficjentami Końcowymi, (tj. instytucjami wdrażającymi odpowiedzialnymi za zlecanie projektów) dla działań/poddziałań w ramach SPOT są: Ministerstwo Infrastruktury, PKP PLK S.A, PKP S.A., przedsiębiorstwa kolejowe, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), Zarządy Portów Gdańska, Gdyni, Szczecina i Świnoujścia, Urzędy Morskie, Policja, Państwowa Straż Pożarna, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (Służba SAR), Miasto Gdynia, miasta na prawach powiatu, Inne instytucje, właściwe z punktu widzenia wdrażania działach w ramach SPOT

38 Schemat struktury zarządzania i finansowania SPOT

39 Przewidywany udział procentowy środków unijnych w kosztach ogółem realizacji projektów.


Pobierz ppt "Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Prof. zw. dr hab. Józef Perenc MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google