Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.pnec.org.pl Polska Sieć www.dobrepraktyki.org.pl Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ DZIĘKI FUNDUSZOM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.pnec.org.pl Polska Sieć www.dobrepraktyki.org.pl Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ DZIĘKI FUNDUSZOM."— Zapis prezentacji:

1 www.pnec.org.pl Polska Sieć www.dobrepraktyki.org.pl Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ DZIĘKI FUNDUSZOM STRUKTURALNYM dr inż. Sławomir Pasierb s.pasierb@fewe.pl Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Kraków, 15 grudzień 2006

2 www.pnec.org.pl Polska Sieć www.dobrepraktyki.org.pl Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki Dlaczego mamy się poprawić

3 www.pnec.org.pl Polska Sieć www.dobrepraktyki.org.pl Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki Efekty poprawy efektywności energetycznej Bezpieczeństwo energetyczne Ochrona środowiska i klimatu ziemi Konkurencyjność towarów i usług Gospodarność wydatków publicznych Koszty energii w budżetach domowych

4 www.pnec.org.pl Polska Sieć www.dobrepraktyki.org.pl Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki Pod ciśnieniem prawa EWE – Efektywne Wykorzystanie energii

5 www.pnec.org.pl Polska Sieć www.dobrepraktyki.org.pl Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki Efektywność energetyczna wspierana POIŚ Priorytet X: Efektywność energetyczna Produkcja skojarzona energii elektrycznej i ciepła (kogeneracja) Zarządzanie energią Razem wkład wspólnoty 314,8 mln Euro

6 www.pnec.org.pl Polska Sieć www.dobrepraktyki.org.pl Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki Koszty – efekty przedsięwzięć. Przykłady Termomodernizacja istniejących budynków Ponadstandardowa termoizolacyjność nowych budynków Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Modernizacja napędów elektrycznych 375 – 600 zł/GJ/rok 55 – 110 zł/GJ/rok 35 – 140 zl/GJ/rok 220 – 440 zł/GJ/rok

7 www.pnec.org.pl Polska Sieć www.dobrepraktyki.org.pl Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki Co można zrobić za środki POIiŚ W całej gospodarce niewiele – poniżej 1%/rok zmniejszenia zużycia energii finalnej Ale granty POIiŚ mogą przyciągnąć 2 – 3 razy więcej środków (budżetowych i prywatnych), zachowując dostateczną efektywność ekonomiczną inwestycji Potrzebna i możliwa koncentracja środków na sferę usług publicznych Sektor publiczny jako lider

8 www.pnec.org.pl Polska Sieć www.dobrepraktyki.org.pl Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki Gdzie szukać efektów – ciepło w szkołach

9 www.pnec.org.pl Polska Sieć www.dobrepraktyki.org.pl Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki Gdzie szukać efektów – energia elektryczna w szkołach

10 www.pnec.org.pl Polska Sieć www.dobrepraktyki.org.pl Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki Efektywność i kompleksowość termomodernizacji

11 www.pnec.org.pl Polska Sieć www.dobrepraktyki.org.pl Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki Granty zwiększą zakres opłacalnej termomodernizacji

12 www.pnec.org.pl Polska Sieć www.dobrepraktyki.org.pl Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki Potencjał inwestycyjny i zarządzanie

13 www.pnec.org.pl Polska Sieć www.dobrepraktyki.org.pl Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki Zarządzanie energią i środowiskiem 1.Najbardziej efektywne i technicznie wykonalne 2.Największe bariery organizacyjne i mentalne – kto i dlaczego ma robić lepiej 3.Zarządzanie to system, jego elementy to: - struktury organizacyjne i kompetencje - informacje (pomiary, rejestracja, przesył) - analizy i raportowanie - korekta reżimów, drobne usprawnienia, - programowanie kapitałochłonnych inwestycji - monitorowanie zmian

14 www.pnec.org.pl Polska Sieć www.dobrepraktyki.org.pl Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki Nowe impulsy potrzebne Dyrektywa 2006/32/EC z 05-04-2006 w sprawie efektywności wykorzystania energii i usług energetycznych Sektory celowe: wszystkie oprócz energochłonnych przemysłów objętych ETS Cele: -Krajowe cele oszczędności energii 9% (poza BAU) do osiągnięcia w latach 2008 – 2016, przez serwis usług energetycznych i przedsięwzięcia EWE -Sektor publiczny wzorowym przykładem -Włączenie dystrybutorów i sprzedawców energii w serwis usług dla swoich klientów

15 www.pnec.org.pl Polska Sieć www.dobrepraktyki.org.pl Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki Harmonogram wdrażania Dyrektywy Opracowanie pierwszego planu działań do 30- 06-2007 (drugi 2011, trzeci 2014) Przegląd planów krajowych przez UE 01-01- 2008 Analiza korzyści i kosztów do 17-05-2008 oraz harmonizacja mechanizmów UE do 30-06-2008 Raport Komisji do Parlamentu Europejskiego do 17-05-2011

16 www.pnec.org.pl Polska Sieć www.dobrepraktyki.org.pl Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki Mechanizmy poprawy efektywności Polski plan i ustawa o efektywności energetycznej (III kwartał 2008) Mechanizm zielonych certyfikatów i nałożenie obowiązku na przedsiębiorstwa dystrybucyjne i obrotu energią na osiągnięcie poziomu oszczędności energii w obszarach: -efektywne wykorzystanie energii końcowej -zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła -zmniejszenie strat w przesyle energii

17 www.pnec.org.pl Polska Sieć www.dobrepraktyki.org.pl Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki Podsumowanie – synergia FS + Dyrektywa Program POIiŚ stawia priorytet (X) na efektywne wykorzystanie energii, jednak rozdzielone środki są niewystarczające wobec istniejącego potencjału oszczędności W procedurach i kryteriach POIiŚ winno się wykorzystać efekt dźwigni, angażujące inne środki publiczne i prywatne Znaczący impuls winna przynieść implementacja Dyrektywy 2006/32/EC FS/POIiŚ + Mechanizmy Dyrektywy mogą znacząco otworzyć rynek na przedsięwzięcia EWE Inwestorzy (sektor publiczny – lider) mogą już w 2007 roku przygotować skuteczne programy wykonawcze

18 www.pnec.org.pl Polska Sieć www.dobrepraktyki.org.pl Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki Gdzie można się więcej dowiedzieć Zapraszamy do lektury i współpracy: www.eis.slask.pl www.oze.fewe.pl www.pemp.pl www.e-plan.pl www.topten.info.pl www.fewe.pl

19 www.pnec.org.pl Polska Sieć www.dobrepraktyki.org.pl Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Www.pnec.org.pl Polska Sieć www.dobrepraktyki.org.pl Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ DZIĘKI FUNDUSZOM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google