Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego Nr SPOT/1.2.1/20/04 Uroczyste zakończenie realizacji Projektu 30 maja 2008 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego Nr SPOT/1.2.1/20/04 Uroczyste zakończenie realizacji Projektu 30 maja 2008 roku."— Zapis prezentacji:

1 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego Nr SPOT/1.2.1/20/04 Uroczyste zakończenie realizacji Projektu 30 maja 2008 roku

2 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego Nr SPOT/1.2.1/20/04 FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2004-2006 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY TRANSPORT

3

4 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego Nr SPOT/1.2.1/20/04 Instytucją Zarządzającą SPO Transport jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Instytucją Pośredniczącą w Zarządzaniu SPO Transport jest Ministerstwo Infrastruktury Instytucją Płatniczą jest Ministerstwo Finansów. Projekt realizowany był w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport na lata 2004 – 2006 Priorytet 1: Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu. Działanie 1.2: Poprawa infrastruktury dostępu do portów morskich – poprawa dostępu od strony morza

5 Urząd Morski w Gdyni jest Beneficjentem środków z EFRR Projekt Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego Wartość Projektu: 29 748 111,92 PLN Udział Unii Europejskiej: 21 693 649,50 PLN Udział Budżetu Państwa: 8 054 462,42 PLN Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego Nr SPOT/1.2.1/20/04

6 Projekt realizowany był we wschodniej części polskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego, na wodach Zatoki Gdańskiej, na wejściu do portu morskiego Gdańsk (współrzędne geograficzne głowicy falochronu zachodniego: 54˚25 N, 18˚40 E) w województwie pomorskim, gminie Miasta Gdańsk Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego Nr SPOT/1.2.1/20/04

7

8 Jakie były cele projektu? Celami Projektu było:Celami Projektu było: –podniesienie poziomu bezpieczeństwa żeglugi na wejściu do Portu Wewnętrznego; –zmniejszenie stopnia zagrożenia dla środowiska morskiego wynikającego z niebezpieczeństwa kolizji statków w wąskim wejściu; –możliwość wprowadzenia do Portu Wewnętrznego dużych statków (długość do 250 m, szerokość do 36 m, oraz zanurzenie do 10,6 m).(długość do 250 m, szerokość do 36 m, oraz zanurzenie do 10,6 m).

9

10 Problemy, które zostały wyeliminowane: Podejściowy tor wodny do Portu Wewnętrznego pozwalał wprowadzać statki o długości do 225 m, szerokości do 30,0 m i zanurzeniu do 10,2 m. W rejonie Falochronu Zachodniego tor podejściowy zwężał się do szerokości około 65,0 metrów. Dla statków o długości 100 m skutkowało to istotnym stopniem zagrożenia w postaci prawdopodobieństwa kolizji statku z urządzeniami hydrotechnicznymi.Podejściowy tor wodny do Portu Wewnętrznego pozwalał wprowadzać statki o długości do 225 m, szerokości do 30,0 m i zanurzeniu do 10,2 m. W rejonie Falochronu Zachodniego tor podejściowy zwężał się do szerokości około 65,0 metrów. Dla statków o długości 100 m skutkowało to istotnym stopniem zagrożenia w postaci prawdopodobieństwa kolizji statku z urządzeniami hydrotechnicznymi. Występowanie kolizji statku z urządzeniami hydrotechnicznymi na podejściowym torze wodnym w rejonie Falochronu Zachodniego stwarzało duże prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń dla środowiska morskiego poprzez przenikanie do wody ładunku lub paliwa z uszkodzonych statków.Występowanie kolizji statku z urządzeniami hydrotechnicznymi na podejściowym torze wodnym w rejonie Falochronu Zachodniego stwarzało duże prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń dla środowiska morskiego poprzez przenikanie do wody ładunku lub paliwa z uszkodzonych statków. Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego Nr SPOT/1.2.1/20/04

11

12 Etapy realizacji Projektu Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego objęła: rozbiórkę istniejącego Falochronu Zachodniego, budowę nowego falochronu przesuniętego w kierunku zachodnim przedłużonego Nadbrzeża Połączeniowego, budowę, u nasady projektowanego falochronu, pochłaniacza fal zapobiegającego przenikaniu nadmiernego falowania w głąb portu oraz umocnienie dna w tym rejonie;rozbiórkę istniejącego Falochronu Zachodniego, budowę nowego falochronu przesuniętego w kierunku zachodnim przedłużonego Nadbrzeża Połączeniowego, budowę, u nasady projektowanego falochronu, pochłaniacza fal zapobiegającego przenikaniu nadmiernego falowania w głąb portu oraz umocnienie dna w tym rejonie; rejon zaplecza Falochronu Zachodniego został przebudowany i przystosowany do nowej zabudowy brzegów w niezbędnym zakresie. Obejęło to m.in.: przebudowę podstawowych rozwiązań komunikacyjnych, zmianę lokalizacji obiektu Straży Granicznej, zmianę urządzeń nawigacyjnych, przebudowę sieci instalacji wodno- kanalizacyjnych, energetycznej i teletechnicznej.rejon zaplecza Falochronu Zachodniego został przebudowany i przystosowany do nowej zabudowy brzegów w niezbędnym zakresie. Obejęło to m.in.: przebudowę podstawowych rozwiązań komunikacyjnych, zmianę lokalizacji obiektu Straży Granicznej, zmianę urządzeń nawigacyjnych, przebudowę sieci instalacji wodno- kanalizacyjnych, energetycznej i teletechnicznej. Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego Nr SPOT/1.2.1/20/04

13

14

15

16

17 Rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji Projektu: możliwe jest wprowadzanie statków o długości LOA=250 m, szerokości B=36 m, zanurzeniu T10,6 m, oraz nietypowych obiektów pływających,możliwe jest wprowadzanie statków o długości LOA=250 m, szerokości B=36 m, zanurzeniu T10,6 m, oraz nietypowych obiektów pływających, bezpieczeństwo wzrosło do P=1, co maksymalnie eliminuje niebezpieczeństwa kolizji statków z urządzeniami hydrotechnicznymibezpieczeństwo wzrosło do P=1, co maksymalnie eliminuje niebezpieczeństwa kolizji statków z urządzeniami hydrotechnicznymi Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego Nr SPOT/1.2.1/20/04

18

19

20 Dziękujemy za uwagę Zapraszamy na pokaz slajdów z okresu realizacji inwestycji


Pobierz ppt "Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego Nr SPOT/1.2.1/20/04 Uroczyste zakończenie realizacji Projektu 30 maja 2008 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google