Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BADANIA W TRANSPORCIE DROGOWYM, ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY I INTEGRACJA (konkursy 2003 roku)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BADANIA W TRANSPORCIE DROGOWYM, ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY I INTEGRACJA (konkursy 2003 roku)"— Zapis prezentacji:

1 BADANIA W TRANSPORCIE DROGOWYM, ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY I INTEGRACJA (konkursy 2003 roku)

2 Nowe generacje czystych i ekonomicznych silników samochodowych Zakres: Czysty silnik, charakteryzujący się super niskimi emisjami (bardzo niskie emisje CO 2 i NO x, cząstek stałych i hałasu - redukcja do poziomów bliskich zeru), z opcją działania na paliwa odnawialne i alternatywne Oczekiwane wyniki: Rozwój wiedzy dotyczącej czystych technologii konwersji energii, sposobów jej wykorzystania i zarządzania; optymalna integracja tanich, najbardziej obiecujących technologii

3 Wirtualny instytut zaawansowanego spalania dla rozwoju czystych i cichych ciągników transportu drogowego Zakres: Rozproszona struktura europejskich badań nad zaawansowanym spalaniem, rozpowszechnianie nowej wiedzy, szkolenia dla młodych inżynierów i naukowców Oczekiwane rezultaty: Wirtualny instytut pracujący nad oprogramowaniem do symulacji, bazami danych, zaawansowanymi technikami pomiarów, sprzętem do prowadzenia szkoleń i konferencji

4 Bezpieczeństwo na drogach Europy Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach Europy poprzez rozwój zintegrowanych systemów bezpieczeństwa. Oczekiwane wyniki: Opracowanie i wdrożenie zaawansowanych systemów ochrony (bezpieczeństwo pasywne) Ocena ustawodawstwa i środków zapobiegawczych.

5 Wirtualne Centrum Doskonałości nad zwiększeniem bezpieczeństwa pasywnego na drogach Cel: Celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach i zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych w Europie. Oczekiwane wyniki: Utworzenie organizacji zajmującej się bezpieczeństwem pasywnym w transporcie drogowym na poziomie Europy; Opracowanie wspólnej platformy badań i urządzeń badawczych.

6 Projekty badawcze w transporcie drogowym (1/2): Nowe technologie i koncepcje oceny oddziaływania środowiskowego pojazdów drogowych i infrastruktury (technologie pomiarowe i czujniki) (1.7). Nowe technologie i koncepcje czystej eksploatacji, demontażu i recyclingu pojazdów drogowych (2.5).

7 Projekty badawcze w transporcie drogowym(2/2) Nowe koncepcje budowy infrastruktury drogowej (wysoka jakość, bezpieczeństwo, niskie koszty eksploatacji …) (2.6). Nowe technologie i koncepcje służące poprawieniu wzajemnego oddziaływania pojazdów drogowych i infrastruktury drogowej (w tym aspekty kontroli) (2.7). Koncepcje pojazdów drogowych służące optymalizacji funkcjonowania i wykorzystania transportu łączonego (3.15).

8 BADANIA W TRANSPORCIE KOLEJOWYM, ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY I INTEGRACJA (konkursy 2003 roku)

9 Cel: Podwojenie przewozów pasażerskich i potrojenie przewozów towarowych do 2020 roku Oczekiwane wyniki: Technologie i strategie w celu osiągnięcia maksymalnej dostępności do infrastruktury bez zawierania bez pogarszania bezpieczeństwa na kolei Poprawa bezpieczeństwa i wydajności przewozowej infrastruktury kolejowej w Europie

10 Cel: Lepsze funkcjonowanie pojazdów oraz systemów i elementów infrastruktury przy zmieniających się warunkach eksploatacyjnych poprzez zwiększanie wydolności i sprawności systemu szynowego przy zachowaniu standardów ochrony środowiska i bezpieczeństwa. Oczekiwane wyniki: Bardziej niezawodne i łatwe w utrzymaniu tabor kolejowy i infrastruktura z ulepszonym dostępem i wydolnością oraz zmniejszonym kosztem eksploatacji Poprawa oddziaływania pojazdu z infrastrukturą dla efektywnego systemu szynowego

11 Zakres: Różne warunki techniczne i operacyjne krajowych systemów kolejowych Oczekiwane wyniki: Modułowe podejście do architektury pociągów Innowacyjne koncepcje pojazdów dla przyszłego europejskiego systemu kolejowego

12 Cel: Utrzymywanie wiedzy nt. zintegrowanych systemów kolejowych Oczekiwane wyniki: Centrum wiedzy ułatwiającej projektowanie oddziaływań i wymagań stawianych nowym produktom i usługom Wirtualne centrum zarządzania wiedzą i technologią

13 Integracja i zatwierdzanie technik opomiarowania celem zapewnienia optymalnego oddziaływania środowiskowego taboru kolejowego i infrastruktury (1.7). Strategie i systemy służące czystej eksploatacji, demontażowi i recyklingowi (2.5). Projektowanie i wytwarzanie nowych koncepcji konstruowania infrastruktury kolejowej (obniżenie hałasu, niskie koszty utrzymania, bezpieczeństwo) (2.6) Projektowanie i produkcja technologii zmierzających do poprawienia oddziaływań (2.7) Proponowane zagadnienia w projektach badawczych dotyczących kolejnictwa (1/2)

14 Proponowane zagadnienia w projektach badawczych związanych z kolejnictwem (2/2) Innowacyjny tabor kolejowy i optymalizacja wpływu na środowisko i zużycie energii, zwiększenie zdolności przewozowej (3.15) Technologie wspomagające kierowanie (4.11) Interfejs człowiek-maszyna (4.14) Cały program pracy jest otwarty dla działań koordynacyjnych

15 BADANIA W TRANSPORCIE WODNYM, ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY I INTEGRACJA (konkursy 2003 roku)

16 Niskoemisyjne systemy napędowe dla transportu wodnego Cel: Redukcja emisji związanych z transportem wodnym z punktu widzenia regulacji IMO Oczekiwane wyniki: Systemy napędowe w transporcie morskim działające na paliwa konwencjonalne i niekonwencjonalne Optymalizacja efektywności funkcjonowania całego statku

17 Zintegrowane projektowanie i produkcja w stoczniach Cel: Utrzymanie wiodącej roli stoczni europejskich w produkcji skomplikowanych statków Oczekiwane wyniki: Integracja procesów produkcyjnych w stoczniach Tworzenie modułów i standaryzacja komponentów i podmontażu

18 Centrum kompetencji dla analizy strukturalnej statków Cel: Rozwój transportu wodnego poprzez poprawę zaufania do strukturalnej niezawodności statków Oczekiwane rezultaty: Zaawansowanie wiedzy dotyczącej zmęczenia materiałów, wytrzymałości kolizyjnej, ochrony przeciwpożarowej, hałasu i drgań. Utworzenie wspólnej platformy badawczej i narzędzi

19 Projekty badawcze dla transportu wodnego Technologie pomiarowe i czujniki oddziaływania na środowisko (1.7). Eksploatacja, konstruowanie infrastruktury i wzajemne oddziaływanie statków (2.5, 2.6, 2.7).

20 Nowe intermodalne koncepcje statków (3.15). Systemy nawigacyjne i pokładowe systemy monitorujące (4.11, 4.14). Projekty badawcze dla transportu wodnego

21 Dane konkursu Data publikacji 17 grudnia 2002 Data zamknięcia: 15 kwietnia 2003, godz. 17 (czasu brukselskiego) Budżet: 170 milionów euro

22 Linki do dokumentów (Work Programme), http://fp6.cordis.lu/fp6/calls.cfm punkty Kontaktowe (National Contact Points), www.6pr.pl członkowie Komitetów Programowych zbigniew.turek@kpk.gov.pl GDZIE SZUKAĆ POMOCY


Pobierz ppt "BADANIA W TRANSPORCIE DROGOWYM, ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY I INTEGRACJA (konkursy 2003 roku)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google