Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Innowacja Innowacja jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Innowacja Innowacja jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego."— Zapis prezentacji:

1 Innowacja Innowacja jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego

2 GlobalizacjaKonkurencjaInnowacja

3 INNOWACJE Jako proces: - Technologiczny - Organizacyjny Jako produkt: - Dobra - Usługi

4 „Klamry” innowacji Nauka Technika Usługi publiczne

5 INNOWACYJNOŚĆ - INNOWACJA To proces tworzenia innowacji związany z określonym sposobem myślenia i działania Efektem innowacyjności są innowacje

6 KAPITAŁ LUDZKI KAPITAŁ SPOŁECZNY KAPITAŁ STRUKTURALNY KAPITAŁ RELACYJNY

7 Pozycja konkurencyjna regionów

8 Kujawsko-Pomorskie na tle kraju

9 Średnia liczba opracowanych nowych technologii, produktów o wartości powyżej 50 tys. zł na rzecz innych podmiotów

10 Zgłoszone wynalazki oraz udzielone patenty w latach 2000-2006 A – PATENTY ZGŁOSZONE B- PATENTY UDZIELONE

11 Przedsiębiorstwa innowacyjne w przemyśle wg rodzajów wprowadzonych innowacji w latach 2004-2006 w % ogółu przedsiębiorstw

12 Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych 2004-2006

13 Zmiany nakładów na działalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych pomiędzy rokiem 2003 a 2007

14 Struktura nakładów na działalność innowacyjną w Polsce wg województw w 2006 r.

15 Ilość JBR-ów w roku 2006 z podziałem na województwa

16 Współpraca jednostek badawczo-rozwojowych z innymi podmiotami w 2006 r.

17 Deklarowane wykorzystanie technologii ICT wśród innowacyjnych MSP

18 Deklarowane wykorzystanie technologii ICT wśród NIEinnowacyjnych MSP

19 Wykorzystanie technologii informacyjnych w makroregionach (% gospodarstw domowych)

20  Moduły innowacji  Działalność przedsiębiorców  Efekty działalności innowacyjnej Analiza potencjału innowacyjnego na poziomie regionalnym (według Eurostatu)

21 Pozycja regionu Kujawsko-Pomorskiego pod kątem innowacyjności (wśród regionów Europy)

22  Udziału pracujących z wyższym wykształceniem do ogółu pracujących  Kapitału ludzkiego w nauce i technologii  Udziału ludności w wieku 25 – 64 lat w kształceniu ustawicznym W zakresie wartości opisujących innwacyjność pod kątem:

23 Pozycja 1. Pozycja 236.* *na ogólną liczbę regionów 263

24  Udziału pracujących w przemyśle zaawansowanym technologicznie do ogółu pracujących  Udziału pracujących w usługach opartych na wiedzy do ogółu pracujących  Patentów zarejestrowanych w stosunku do siły roboczej W zakresie wartości opisujących innowacyjność pod kątem:

25 Pozycja 1. Pozycja 243.* *na ogólną liczbę regionów 263

26  Kujawsko-Pomorskie zaliczane jest do klasy VIII, która obejmuje regiony, gdzie występują niższe wartości zmian ilustrujących innowacyjność. Określa się je jako regiony nisko rozwinięte i nieproinnowacyjne. Region Kujawsko-Pomorski według klas regionów europejskich pod względem innowacyjności (ogółem VIII klas)

27 Przyszłość polityki innowacyjności  Zmiana podejścia do innowacji i innowacyjności – innowacje jako proces zachodzący w organizacjach na poziomie tworzenia nowych produktów oraz lepszego dostosowania struktury organizacyjnej.  Nowe formy innowacji: Innowacje nietechnologiczne (organizacyjne, marketingowe) User-driven innovation Open innovation Social innovation

28 Przyszłość polityki innowacyjności  Innowacje a wyzwania społeczne: Zmiany klimatu Bezpieczeństwo energetyczne Starzenie się społeczeństw Bezpieczeństwo  Konieczność ewaluacji istniejących instrumentów wsparcia


Pobierz ppt "Innowacja Innowacja jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google