Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego"— Zapis prezentacji:

1 jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego
Innowacja jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego

2 Globalizacja Konkurencja Innowacja

3 INNOWACJE Jako proces: - Technologiczny - Organizacyjny Jako produkt:
- Dobra - Usługi

4 „Klamry” innowacji Nauka Technika Usługi publiczne niezależnie od tego jak zdefiniujemy innowację, będzie ona zjawiskiem społecznie złożonym i skomplikowanym, ponieważ łączy w sobie trzy elementy

5 INNOWACYJNOŚĆ - INNOWACJA
To proces tworzenia innowacji związany z określonym sposobem myślenia i działania Efektem innowacyjności są innowacje

6 KAPITAŁ INTELEKTUALNY
KAPITAŁ LUDZKI KAPITAŁ SPOŁECZNY KAPITAŁ STRUKTURALNY KAPITAŁ RELACYJNY

7 Pozycja konkurencyjna regionów

8 Kujawsko-Pomorskie na tle kraju

9 Średnia liczba opracowanych nowych technologii,
produktów o wartości powyżej 50 tys. zł na rzecz innych podmiotów

10 Zgłoszone wynalazki oraz udzielone patenty w latach 2000-2006
A – PATENTY ZGŁOSZONE B- PATENTY UDZIELONE WYSZCZEGÓLNIENIE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 POLSKA A 2404 2202 2313 2268 2381 2028 2157 B 939 851 834 613 778 1054 1122 KUJAWSKO-POMORSKIE 68 85 92 103 89 75 82 34 26 23 21 29 39 32 MIEJSCE 8 9 7 11 10

11 Przedsiębiorstwa innowacyjne w przemyśle wg rodzajów wprowadzonych innowacji w latach w % ogółu przedsiębiorstw WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM NOWE LUB ISTOTNIE ULEPSZONE PRODUKTY NOWE LUB ISTOTNIE ULEPSZONE PROCESY POLSKA 42,5 29,3 35,9 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE 38,8 28,5 31,1 MIEJSCE 11 8 12

12 Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych 2004-2006
WYSZCZEGÓLNIENIE 2004 2005 2006 mln zł % POLSKA 15 628,1 100 14669,9 16558,1 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE 655,3 4,2 834,7 5,7 864,3 5,2 MIEJSCE 7 6

13 Zmiany nakładów na działalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych pomiędzy rokiem 2003 a 2007

14 Struktura nakładów na działalność innowacyjną w Polsce wg województw w 2006 r.

15 Ilość JBR-ów w roku 2006 z podziałem na województwa

16 Współpraca jednostek badawczo-rozwojowych z innymi podmiotami w 2006 r.

17 Deklarowane wykorzystanie technologii ICT wśród innowacyjnych MSP

18 Deklarowane wykorzystanie technologii ICT wśród NIEinnowacyjnych MSP

19 Wykorzystanie technologii informacyjnych w makroregionach (% gospodarstw domowych)

20 Analiza potencjału innowacyjnego na poziomie regionalnym (według Eurostatu)
Moduły innowacji Działalność przedsiębiorców Efekty działalności innowacyjnej

21 Pozycja regionu Kujawsko-Pomorskiego pod kątem innowacyjności (wśród regionów Europy)

22 W zakresie wartości opisujących innwacyjność pod kątem:
Udziału pracujących z wyższym wykształceniem do ogółu pracujących Kapitału ludzkiego w nauce i technologii Udziału ludności w wieku 25 – 64 lat w kształceniu ustawicznym

23 Pozycja 1. Pozycja 236.* *na ogólną liczbę regionów 263

24 W zakresie wartości opisujących innowacyjność pod kątem:
Udziału pracujących w przemyśle zaawansowanym technologicznie do ogółu pracujących Udziału pracujących w usługach opartych na wiedzy do ogółu pracujących Patentów zarejestrowanych w stosunku do siły roboczej

25 Pozycja 1. Pozycja 243.* *na ogólną liczbę regionów 263

26 Region Kujawsko-Pomorski według klas regionów europejskich pod względem innowacyjności (ogółem VIII klas) Kujawsko-Pomorskie zaliczane jest do klasy VIII, która obejmuje regiony, gdzie występują niższe wartości zmian ilustrujących innowacyjność. Określa się je jako regiony nisko rozwinięte i nieproinnowacyjne.

27 Przyszłość polityki innowacyjności
Zmiana podejścia do innowacji i innowacyjności – innowacje jako proces zachodzący w organizacjach na poziomie tworzenia nowych produktów oraz lepszego dostosowania struktury organizacyjnej. Nowe formy innowacji: Innowacje nietechnologiczne (organizacyjne, marketingowe) User-driven innovation Open innovation Social innovation

28 Przyszłość polityki innowacyjności
Innowacje a wyzwania społeczne: Zmiany klimatu Bezpieczeństwo energetyczne Starzenie się społeczeństw Bezpieczeństwo Konieczność ewaluacji istniejących instrumentów wsparcia


Pobierz ppt "jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google