Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wspólna Przeszłość - Wspólna Droga - Wspólna Przyszłość Zbigniew Możdżeń.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wspólna Przeszłość - Wspólna Droga - Wspólna Przyszłość Zbigniew Możdżeń."— Zapis prezentacji:

1 Wspólna Przeszłość - Wspólna Droga - Wspólna Przyszłość Zbigniew Możdżeń

2

3 NATO Układ warszawski Układ Warszawski NATO

4 WOLNOŚĆ SOLIDARNOŚĆ

5 Granica polsko- niemiecka Görlitz - Zgorzelec Granica polsko- ukraińska Korczowa- Krakowiec

6 Państwa Członkowskie UE łącznie prowadzą wspólną gospodarkę, która stanowi około 1 / 3 światowego PKB. Obszar obejmuje ponad 4 miliony km 2, populacja liczy 490 milionów mieszkańców. Członkowie UE Kraje kandydujące do UE

7 Powrót do korzeni i tradycji Przemiany geopolityczne od 1990 r. Wzrost wymiany miedzy wschodem a zachodem (w tym z Chinami i Indiami) Demokratyzacja Europy Środkowej i Wschodniej Przemiany na Ukrainie, Kaukazie, Azji Centralnej

8 Funkcje Szlaku Pas podwyższonej aktywności społeczno-gospodarczej Bieguny wzrostu – europejskie, regionalne, lokalne Atrakcje turystyczne

9 Geneza Rozwój współpracy Wschód - Zachód od starożytności Rozwój miast i ich znaczenia Oś komunikacyjna – spajająca Europę Źródło wiedzy o świecie i rozwoju

10 Historia starej Drogi Królewskiej jako traktu wojskowego zaczyna się wyprawą Franków a kończy się wyprawą wojenną Napoleona (na Rosję i do Hiszpanii). Między tymi wydarzeniami upłynęło 1500 lat historii europejskiej związanej z Via Regia. Duże znaczenie w historii Europy odegrały wyprawy wojenne Karola Młota przez Tours i Poitiers (732) przeciw Arabom oraz polska bitwa przeciwko Mongołom pod Legnicą (1241), które powstrzymały panowanie nieeuropejskich narodów nad młodą Europą. Znaczenie Szlaku jako traktu wojskowego

11 Wyjazd Henryka II Pobożnego pod Legnicę autorstwa Jana Matejki. Karol Młot w bitwie pod Tours Napoleon przekraczający Alpy

12 Kupiecki Szlak Via Regia

13 Zmiany i zmniejszenie znaczenia Zmiana sytuacji społeczno-gospodarczej XVII i XIX w. Europy Upadek znaczenia miast – wielkich centrów gospodarczych Wydarzenia XX wieku Utworzenie rywalizujących bloków gospodarczo - politycznych

14 III Paneuropejski Korytarz Transportowy

15 Kupiecki Szlak Via Regia Kupiecki Szlak Nowy Jedwabny Szlak

16 Zadania dla integracji regionów Wpisanie się w realizację: Strategicznych Wytycznych Wspólnoty (SWW) koncentrującymi się na trzech nowych Celach: Konwergencja, Regionalna konkurencyjność i zatrudnienie, Europejska współpraca terytorialna Oraz Agenda Terytorialna Unii Europejskiej Karta Lipska nt. Zrównoważonych Miast Europejskich

17 Zadania integracji cd. Wzmacnianie rozwoju policentrycznego oraz innowacji poprzez tworzenie sieci współpracy regionów miejskich i miast. Nowe formy partnerstwa i zarządzania terytorialnego pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi. Wspieranie regionalnych klastrów (gron) konkurencyjności i innowacji w Europie. Wzmacnianie i rozbudowa sieci transeuropejskich. Wzmacnianie struktur ekologicznych i zasobów kulturowych jako wartości dodanej dla rozwoju

18 Szanse rozwoju i integracji Szlaku na terenie Polski Rozwój infrastruktury podstawowej Autostrada A4 Modernizacja szlaku kolejowego E30 Rozbudowa portów lotniczych Rozwój Polskich regionów

19

20

21 Szanse rozwoju i integracji Szlaku na terenie Polski Ogromny potencjał rozwojowy polskich miast o znakomitych walorach turystycznych W dwóch dużych miastach: Wrocław i Kraków W grupie dynamicznych średnich miast m.in.: Bolesławiec, Legnica, Opole, Aglomeracja Śląska, Tarnów, Rzeszów, Jarosław, Przemyśl.

22

23

24 Szanse rozwoju i integracji Szlaku na terenie Polski Wielkie przedsięwzięcia, które nas czekają: III Saksońska Wystawa Krajowa Via Regia 2010 Görlitz (Niemcy) Euro 2012 (Polska i Ukraina) Europejska Stolica Kultury 2016 (Polska i Hiszpania)

25 EUROPEJSKIE STOLICE KULTURY 2016 Polska i Hiszpania III Saksońska Wystawa Krajowa Via Regia 2010 Görlitz (Niemcy) Euro 2012 (Polska i Ukraina)

26 Szanse rozwoju i integracji Szlaku Zgodność z założeniami polityki Paneuropejskiej Naturalna oś rozwoju, łączności Wschodu i Zachodu Wzrost i dominacja rynków wschodnich Wzrost populacji ludności Azji Reaktywacja Nowego Szlaku Jedwabnego

27 Integracja Szlaku w Polsce Utworzenie ram organizacyjno-prawnych Utworzenie stowarzyszenia JST Rejestracja w Sądzie Powszechnym Członkowie założyciele stowarzyszenia: Bolesławiec, Legnica, Wrocław, Opole, Tarnów, Dębica, Krosno, Przeworsk, Jarosław, Przemyśl oraz Powiat Jarosławski

28 Cele stowarzyszenia Koordynacja działań promocyjnych, rozwojowych, inwestycyjnych. Wykazanie strategicznego znaczenia trasy A4 Umacnianie poczucia europejskiej jedności z podkreśleniem unikatowości i wyjątkowości regionów

29 Myśl przewodnia projektu: Wspólna przeszłość - Wspólna droga - Wspólna przyszłość Kupiecki Szlak Via Regia nowe narzędzie promocji, współpracy międzynarodowej, integracji miast i regionów

30 Wspólna przeszłość Wspólna droga Wspólna przyszłość

31 Wzmocnienie poczucia europejskiej jedności Podkreślenie odmienności, wyjątkowości regionów w sferze tradycji i kultury Wykreowanie znaczenia szlaku komunikacyjnego /A-4/ Wykreowanie europejskich, krajowych oraz regionalnych biegunów wzrostu. Budowa informacyjnej bazy danych dla rozwoju współpracy Tworzenie platformy wymiany „Dobrych Praktyk” Odrodzenie historycznego szlaku handlowego biegnącego z Zachodu na Wschód Wspieranie w wypromowaniu proeuropejskich aspiracji Ukrainy Cele projektu:

32 Założenia organizacyjne projektu: Proponowane miasta, regiony partnerskie leżące wzdłuż Kupieckiego Szlaku Via Regia. Termin imprezy: od maja do października, 3 - 4 dni w kolejne weekendy. Trasa imprezy „NA KUPIECKIM SZLAKU” jarmark odbywający się w każdym z miast Wystawy: gospodarcze – kulturalne – turystyczne. Konferencje naukowe, gospodarcze, panele, seminaria, itp. Integracja społeczności lokalnych, regionalnych oraz promocja Wzmacnianie idei integracji europejskiej w krajach aspirujących. Prace badawcze i studyjne w celu opracowania strategii rozwoju gospodarczo- przestrzennego

33 Stał się pomostem między Wschodem a Zachodem Ten niezwykły szlak był źródłem wiedzy o świecie, pożywką twórczego rozwoju i lekarstwem na zabójczą chorobę zaściankowości Realizacja projektu pozwoli czynić najbliższe otoczenie lepszym, tak aby nasze narody i regiony były wyjątkowe we wspólnej Europie.

34 Bernard-Henri Lévy: „ Europa – należy to do znudzenia powtarzać – to nie miejsce, ale wielka idea”. Sądzę że można powiedzieć: „Kupiecki Szlak Via Regia – należy to do znudzenia powtarzać – to nie miejsce, ale wielka idea”.

35

36 Waza z Bronocic sprzed 5500 lat przedstawiająca pierwszy wizerunek wozu. Jest ona najstarszym na świecie dowodem stosowania wozu.

37 Wóz handlowy Wóz kupiecki Rekonstrukcja wozu z Bronocic Muzeum powozów Wóz chłopski

38 Nadal jak przed 5.500 lat temu wykorzystujemy zasadę konstrukcyjną: koła osadzone na osiach przytwierdzonych do ramy. Zmianie uległa jednostka napędowa.

39 Wozy handlowe na rynku w Jarosławiu wpisały się już na stałe do krajobrazu Starówki

40

41 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Na podstawie autorskich programów: Krystyny i Zbigniewa Możdżeń  Na Kupieckim Szlaku Via Regia z 1998 roku  Europa–Małopolska-“Ruski Szlak” z 1996 roku  Jarosław – Magiczne Miasto z 1994 roku


Pobierz ppt "Wspólna Przeszłość - Wspólna Droga - Wspólna Przyszłość Zbigniew Możdżeń."

Podobne prezentacje


Reklamy Google