Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wspólna Przeszłość - Wspólna Droga - Wspólna Przyszłość

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wspólna Przeszłość - Wspólna Droga - Wspólna Przyszłość"— Zapis prezentacji:

1 Wspólna Przeszłość - Wspólna Droga - Wspólna Przyszłość
Zbigniew Możdżeń

2

3 Układ Warszawski NATO NATO Układ warszawski

4 WOLNOŚĆ SOLIDARNOŚĆ

5 Granica polsko-niemiecka Görlitz - Zgorzelec
Granica polsko-ukraińska Korczowa-Krakowiec

6 Państwa Członkowskie UE łącznie prowadzą wspólną gospodarkę, która stanowi około 1/3 światowego PKB. Obszar obejmuje ponad 4 miliony km2, populacja liczy 490 milionów mieszkańców. Członkowie UE Kraje kandydujące do UE

7 Powrót do korzeni i tradycji
Przemiany geopolityczne od 1990 r. Wzrost wymiany miedzy wschodem a zachodem (w tym z Chinami i Indiami) Demokratyzacja Europy Środkowej i Wschodniej Przemiany na Ukrainie, Kaukazie, Azji Centralnej

8 Funkcje Szlaku Pas podwyższonej aktywności społeczno-gospodarczej
Bieguny wzrostu – europejskie, regionalne, lokalne Atrakcje turystyczne

9 Geneza Rozwój współpracy Wschód - Zachód od starożytności
Rozwój miast i ich znaczenia Oś komunikacyjna – spajająca Europę Źródło wiedzy o świecie i rozwoju

10 Znaczenie Szlaku jako traktu wojskowego
Historia starej Drogi Królewskiej jako traktu wojskowego zaczyna się wyprawą Franków a kończy się wyprawą wojenną Napoleona (na Rosję i do Hiszpanii). Między tymi wydarzeniami upłynęło 1500 lat historii europejskiej związanej z Via Regia. Duże znaczenie w historii Europy odegrały wyprawy wojenne Karola Młota przez Tours i Poitiers (732) przeciw Arabom oraz polska bitwa przeciwko Mongołom pod Legnicą (1241), które powstrzymały panowanie nieeuropejskich narodów nad młodą Europą.

11 Napoleon przekraczający Alpy Karol Młot w bitwie pod Tours
Wyjazd Henryka II Pobożnego pod Legnicę autorstwa Jana Matejki. Karol Młot w bitwie pod Tours

12 Kupiecki Szlak Via Regia

13 Zmiany i zmniejszenie znaczenia
Zmiana sytuacji społeczno-gospodarczej XVII i XIX w. Europy Upadek znaczenia miast – wielkich centrów gospodarczych Wydarzenia XX wieku Utworzenie rywalizujących bloków gospodarczo - politycznych

14 III Paneuropejski Korytarz Transportowy

15 Kupiecki Szlak Via Regia
Kupiecki Szlak Nowy Jedwabny Szlak

16 Zadania dla integracji regionów
Wpisanie się w realizację: Strategicznych Wytycznych Wspólnoty (SWW) koncentrującymi się na trzech nowych Celach: Konwergencja, Regionalna konkurencyjność i zatrudnienie, Europejska współpraca terytorialna Oraz Agenda Terytorialna Unii Europejskiej Karta Lipska nt. Zrównoważonych Miast Europejskich

17 Zadania integracji cd. Wzmacnianie rozwoju policentrycznego oraz innowacji poprzez tworzenie sieci współpracy regionów miejskich i miast. Nowe formy partnerstwa i zarządzania terytorialnego pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi. Wspieranie regionalnych klastrów (gron) konkurencyjności i innowacji w Europie. Wzmacnianie i rozbudowa sieci transeuropejskich. Wzmacnianie struktur ekologicznych i zasobów kulturowych jako wartości dodanej dla rozwoju

18 Szanse rozwoju i integracji Szlaku na terenie Polski
Rozwój infrastruktury podstawowej Autostrada A4 Modernizacja szlaku kolejowego E30 Rozbudowa portów lotniczych Rozwój Polskich regionów

19

20

21 Szanse rozwoju i integracji Szlaku na terenie Polski
Ogromny potencjał rozwojowy polskich miast o znakomitych walorach turystycznych W dwóch dużych miastach: Wrocław i Kraków W grupie dynamicznych średnich miast m.in.: Bolesławiec, Legnica, Opole, Aglomeracja Śląska, Tarnów, Rzeszów, Jarosław, Przemyśl.

22

23

24 Szanse rozwoju i integracji Szlaku na terenie Polski
Wielkie przedsięwzięcia, które nas czekają: III Saksońska Wystawa Krajowa Via Regia 2010 Görlitz (Niemcy) Euro 2012 (Polska i Ukraina) Europejska Stolica Kultury 2016 (Polska i Hiszpania)

25 EUROPEJSKIE STOLICE KULTURY 2016 Polska i Hiszpania
III Saksońska Wystawa Krajowa Via Regia 2010 Görlitz (Niemcy) Euro 2012 (Polska i Ukraina)

26 Szanse rozwoju i integracji Szlaku
Zgodność z założeniami polityki Paneuropejskiej Naturalna oś rozwoju, łączności Wschodu i Zachodu Wzrost i dominacja rynków wschodnich Wzrost populacji ludności Azji Reaktywacja Nowego Szlaku Jedwabnego

27 Integracja Szlaku w Polsce
Utworzenie ram organizacyjno-prawnych Utworzenie stowarzyszenia JST Rejestracja w Sądzie Powszechnym Członkowie założyciele stowarzyszenia: Bolesławiec, Legnica, Wrocław, Opole, Tarnów, Dębica, Krosno, Przeworsk, Jarosław, Przemyśl oraz Powiat Jarosławski

28 Cele stowarzyszenia Koordynacja działań promocyjnych, rozwojowych, inwestycyjnych. Wykazanie strategicznego znaczenia trasy A4 Umacnianie poczucia europejskiej jedności z podkreśleniem unikatowości i wyjątkowości regionów

29 Myśl przewodnia projektu:
Wspólna przeszłość - Wspólna droga - Wspólna przyszłość Kupiecki Szlak Via Regia nowe narzędzie promocji, współpracy międzynarodowej, integracji miast i regionów

30 Wspólna przeszłość Wspólna droga Wspólna przyszłość

31 Cele projektu: Wzmocnienie poczucia europejskiej jedności Podkreślenie odmienności, wyjątkowości regionów w sferze tradycji i kultury Wykreowanie znaczenia szlaku komunikacyjnego /A-4/ Wykreowanie europejskich, krajowych oraz regionalnych biegunów wzrostu. Budowa informacyjnej bazy danych dla rozwoju współpracy Tworzenie platformy wymiany „Dobrych Praktyk” Odrodzenie historycznego szlaku handlowego biegnącego z Zachodu na Wschód Wspieranie w wypromowaniu proeuropejskich aspiracji Ukrainy

32 Założenia organizacyjne projektu:
Proponowane miasta, regiony partnerskie leżące wzdłuż Kupieckiego Szlaku Via Regia. Termin imprezy: od maja do października, dni w kolejne weekendy. Trasa imprezy „NA KUPIECKIM SZLAKU” jarmark odbywający się w każdym z miast Wystawy: gospodarcze – kulturalne – turystyczne . Konferencje naukowe, gospodarcze, panele, seminaria, itp. Integracja społeczności lokalnych, regionalnych oraz promocja Wzmacnianie idei integracji europejskiej w krajach aspirujących. Prace badawcze i studyjne w celu opracowania strategii rozwoju gospodarczo- przestrzennego

33 Stał się pomostem między Wschodem a Zachodem
Ten niezwykły szlak był źródłem wiedzy o świecie, pożywką twórczego rozwoju i lekarstwem na zabójczą chorobę zaściankowości Stał się pomostem między Wschodem a Zachodem Realizacja projektu pozwoli czynić najbliższe otoczenie lepszym, tak aby nasze narody i regiony były wyjątkowe we wspólnej Europie.

34 Bernard-Henri Lévy: „ Europa – należy to do znudzenia powtarzać – to nie miejsce, ale wielka idea”. Sądzę że można powiedzieć: „Kupiecki Szlak Via Regia – należy to do znudzenia powtarzać – to nie miejsce, ale wielka idea”.

35

36 Waza z Bronocic sprzed 5500 lat przedstawiająca pierwszy wizerunek wozu. Jest ona najstarszym na świecie dowodem stosowania wozu.

37 Rekonstrukcja wozu z Bronocic
Wóz handlowy Wóz chłopski Wóz kupiecki Muzeum powozów

38 Nadal jak przed lat temu wykorzystujemy zasadę konstrukcyjną: koła osadzone na osiach przytwierdzonych do ramy. Zmianie uległa jednostka napędowa.

39 Wozy handlowe na rynku w Jarosławiu wpisały się już na stałe do krajobrazu Starówki

40 Wozy handlowe na rynku w Jarosławiu wpisały się już na stałe do krajobrazu Starówki

41 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Na podstawie autorskich programów: Krystyny i Zbigniewa Możdżeń Na Kupieckim Szlaku Via Regia z 1998 roku Europa–Małopolska-“Ruski Szlak” z 1996 roku Jarosław – Magiczne Miasto z 1994 roku


Pobierz ppt "Wspólna Przeszłość - Wspólna Droga - Wspólna Przyszłość"

Podobne prezentacje


Reklamy Google