Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Studenckie Koło Naukowe INTERNATIONAL CHALLENGE Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Studenckie Koło Naukowe INTERNATIONAL CHALLENGE Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych."— Zapis prezentacji:

1 Studenckie Koło Naukowe INTERNATIONAL CHALLENGE Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych

2 Historia Koła Rok założenia: 1994 r. Opiekun: dr Iwona Pawlas

3 Członkowie Koła Do Koła przystąpić może każdy student Uczelni, niezależnie od formy i kierunku studiów, a także słuchacz jednej z szkół wyższych mających swoją siedzibę na terenie Uczelni, który popiera cele Koła oraz deklaruje czynne uczestnictwo w realizacji tych celów. Członkowie Koła dzielą się na: –Członków Zwyczajnych, –Członków – kandydatów, –Członków Wspierających, –Członków Honorowych. Obecnie w Kole jest 9 członków.

4 Działalność Koła TEORIA PRAKTYKA

5 Działalność Koła TEORIA: –Sprawy dotyczące gospodarki światowej: Unia Europejska, miejsce i rola Polski w UE, internacjonalizacja we współczesnej gospodarce, świat polityki i biznesu, aktualne wiadomości ekonomiczne, krajowe oraz zagraniczne; –Protokół dyplomatyczny: różnice kulturowe, negocjacje, etyka w biznesie.

6 Działalność Koła PRAKTYKA: –Organizacja zagranicznych wypraw; –Organizacja konferencji i seminariów naukowych; –Udział w konferencjach organizowanych przez inne koła; –Udział w licznych konkursach; –Badania opinii studentów; –Panele dyskusyjne; –Reprezentacja Koła na zewnątrz.

7 Cele Koła -rozszerzanie i pogłębianie wiedzy o gospodarce światowej, -rozwijanie międzynarodowych kontaktów i współpracy naukowej, -prowadzenie prac naukowo - badawczych, -promowanie Uniwersytetu Ekonomicznego im. Karola Adamieckiego w Katowicach, -pomoc studentom, -rozwijanie umiejętności organizacyjnych oraz interpersonalnych.

8 Nasze Osiągnięcia -2000/2001: -organizacja spotkania pt. Procesy internacjonalizacji we współczesnej gospodarce światowej -2001/2002: -organizacja konferencji pt. Droga Polski do Unii Europejskiej. Protokół dyplomatyczny, negocjacje i różnice kulturowe w świecie biznesu i polityki

9 Nasze Osiągnięcia -2003/2004: -organizacja konferencji Śląsk i Polska w jednoczącej się Europie w ramach IX Dni Europejskich -organizacja warsztatów z zakresu etyki biznesu, negocjacji, komunikacji interpersonalnej w otoczeniu wielokulturowym oraz protokołu dyplomatycznego -2004/2005: -organizacja konferencji pt. X Dni Europejskie. Pierwszy rok członkostwa Polski, Republiki Czeskiej oraz Republiki Litewskiej w Unii Europejskiej

10 Nasze Osiągnięcia -2007/2008: -udział w konkursie Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada -organizacja konferencji naukowej pt. Własność prywatna- klucz do sukcesu? -organizacja warsztatów pt. Ten sam rynek a inne możliwości - trzy różne spojrzenia. Przykład rozwoju przedsiębiorstwa państwowego i prywatnego na tym samym rynku -działalność badawcza - przeprowadzenie ankiety wśród maturzystów i studentów na temat tendencji i stosunku do migracji zagranicznych

11 Nasze Osiągnięcia -2008/2009: -organizacja seminarium pt. Bezpieczeństwo Unii Europejskiej w XXI wieku -kontynuacja badań ankietowych na temat stosunku studentów i maturzystów do wyjazdów zagranicznych organizowanych dla nich w ramach programów Unii Europejskiej

12 Nasze Osiągnięcia -2009/2010: -udział w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Studenckich Kół Naukowych pt. Gospodarka, społeczeństwo, państwo – dokąd zmierza świat? -udział w Warsztatach Urbanistycznych Pokoloruj Kraków zorganizowanych przez Koło Naukowe Polityki Regionalnej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie -organizacja seminarium pt. XIV Dni Europejskie. Polska – 6 lat członkowstwa w Unii Europejskiej -badania ankietowe: -Stosunek studentów i maturzystów województwa śląskiego do migracji zagranicznych -Stosunek społeczeństwa polskiego do waluty euro i członkostwa Polski w strefie euro

13 Plany na przyszłość -kontynuacja badań ankietowych dotyczących: -stosunku maturzystów i studentów województwa śląskiego do migracji zagranicznych -stosunku społeczeństwa polskiego do waluty euro i ewentualnego członkostwa Polski w strefie euro -zorganizowanie konferencji w ramach XV Dni Europejskich pt. Rola regionów w Unii Europejskiej we współpracy z innymi organizacjami studenckimi oraz warsztatów z zakresu negocjacji w handlu zagranicznym i komunikacji w środowisku międzykulturowym -poprawa wizerunku Koła

14 Dziękujemy za uwagę Aleksandra Galuba Anna Galuba kontakt: http://web.ae.katowice.pl/ic/


Pobierz ppt "Studenckie Koło Naukowe INTERNATIONAL CHALLENGE Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google