Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Miasta w polityce Unii Europejskiej. Współpraca dla rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Miasta w polityce Unii Europejskiej. Współpraca dla rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 Miasta w polityce Unii Europejskiej. Współpraca dla rozwoju.
Budowanie partnerstw ponadnarodowych Zenon Kiczka Przewodniczący Komitetu Gospodarki Komunalnej Ostrów Wielkopolski 21 lipca 2011 r.

2 niedoceniana jako obszar potencjalnej działalności gospodarczej
Miasta w polityce Unii Europejskiej. Gospodarka miejska: niedoceniana jako obszar potencjalnej działalności gospodarczej typowy „grzech zaniechania” brak wyczucia dla zrobienia dobrego biznesu brak koncepcji i strategii jej rozwoju (brak polityki miejskiej w Polsce) Zenon Kiczka. Przewodniczący Komitetu Gospodarki Komunalnej 2

3 Miasta w polityce Unii Europejskiej.
Miasta coraz częściej są postrzegane raczej jako napęd gospodarki krajowej i regionalnej – bogactwo narodów, a nie jako obciążenie gospodarcze. Jednak są one nie tylko gospodarczymi aktywami, zwykłymi rynkami zbytu. Mają ogromne możliwości promowania rozwoju lokalnego, społecznej integracji oraz obywatelskiej i kulturowej tożsamości. Zenon Kiczka. Przewodniczący Komitetu Gospodarki Komunalnej 3

4 Zrównoważony rozwój obszarów miejskich ma znaczenie
Miasta w polityce Unii Europejskiej. Zrównoważony rozwój obszarów miejskich ma znaczenie dla europejskiej polityki regionalnej. Jakiego rodzaju miasta próbuje stworzyć UE: miasta mają stać się bardziej atrakcyjne, mają zwiększyć swój wkład w innowacyjność, wspierać przedsiębiorczość, promować i inicjować działania dla gospodarki opartej na wiedzy, tworzyć więcej i lepszej jakości miejsc pracy zmniejszać różnice społeczne. Cztery obszary dla zwiększania konkurencyjności i atrakcyjności miast: dostępność środków transportu i mobilność, jakość usług, jakość środowiska, dostęp do kultury. Zenon Kiczka. Przewodniczący Komitetu Gospodarki Komunalnej 4

5 Dostępność środków transportu i mobilność Zasadnicze wyzwania:
Miasta w polityce Unii Europejskiej. Dostępność środków transportu i mobilność Zasadnicze wyzwania: partnerzy krajowi, regionalni i lokalni muszą wspierać tworzenie dobrych połączeń z głównymi lotniskami i arteriami transportowymi, lepsza współpraca pomiędzy władzami lokalnymi, bardziej dostępna, skuteczna, efektywna i zintegrowana komunikacja miejska, promocja alternatywnych środków transportu, większa mobilność i dostępność dla osób niezmotoryzowanych. Zenon Kiczka. Przewodniczący Komitetu Gospodarki Komunalnej 5

6 Równy dostęp do wysokiej jakości usług i infrastruktury
Miasta w polityce Unii Europejskiej. Równy dostęp do wysokiej jakości usług i infrastruktury Wysokiej jakości usługi sprawiają, że miasta stają się bardziej atrakcyjne, zapewniają zatrudnienie i zwiększają konkurencyjność. Miasta powinny podejmować działania aby: zapewnić efektywne i dostępne usługi w zakresie ochrony zdrowia, usługi socjalne, możliwość kształcenia i dobre zarządzanie; opiekę przedszkolną, by promować równość szans obu płci; dobre usługi w obrębie całego miasta; dostęp do nich środowisk odizolowanych pod względem kulturowym. Zenon Kiczka. Przewodniczący Komitetu Gospodarki Komunalnej 6

7 zapewnić stymulujące warunki dla innowacyjności i biznesu,
Miasta w polityce Unii Europejskiej. Wspieranie innowacyjności, przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy Miasta odgrywają kluczową rolę w tym obszarze gospodarczej konkurencyjności. Miasta powinny: zapewnić stymulujące warunki dla innowacyjności i biznesu, uprościć administrację publiczną, wspierać partnerstwa pomiędzy uniwersytetami, instytucjami badawczo-rozwojowymi i sektorem prywatnym. Zenon Kiczka. Przewodniczący Komitetu Gospodarki Komunalnej 7

8 Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw. W tym celu miasta muszą:
Miasta w polityce Unii Europejskiej. Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw. W tym celu miasta muszą: ulepszyć ogólną infrastrukturę gospodarczą na swoim terenie, zapewnić doradztwo i usługi dodatkowe dla biznesu, promować współpracę pomiędzy partnerami gospodarczymi, ułatwić dostęp do finansowania, zająć się problemami napotykanymi przez młodych przedsiębiorców. Zenon Kiczka. Przewodniczący Komitetu Gospodarki Komunalnej 8

9 Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy Miasta powinny:
Miasta w polityce Unii Europejskiej. Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy Miasta powinny: przyciągnąć potencjalnie mobilnych pracowników poprzez poprawę jakości lokalnych warunków życia, odgrywać pierwszoplanową rolę w przygotowaniu innowacyjnych rozwiązań dla całego regionu, spowodować, aby kształcenie, prace badawcze i rozwój technologiczny były efektywniejsze i łatwiej dostępne dla MŚP opracować zintegrowaną i zrównoważoną strategię w zakresie społeczeństwa informacyjnego wprowadzić innowacyjne i ekologiczne systemy zarządzania środowiskiem. Zenon Kiczka. Przewodniczący Komitetu Gospodarki Komunalnej 9

10 Wzrost zatrudnienia przez kształcenie i szkolenie
Miasta w polityce Unii Europejskiej. Wzrost zatrudnienia przez kształcenie i szkolenie Wyzwaniem dla miast jest: wspieranie systemów ustawicznego kształcenia, zapewnienie wysokiej jakości szkoleń, zwiększenie inwestycji w infrastrukturę edukacyjną, pomoc na rynku pracy dla najbardziej zagrożonych grup, przyciągnięcie pracowników o różnorodnych kwalifikacjach, szczególnie w sektorze usług, opracowanie programów szkoleń pomocnych w powrocie na rynek pracy i stymulujących przedsiębiorczość. Zenon Kiczka. Przewodniczący Komitetu Gospodarki Komunalnej 10

11 Świat i kontynenty Miasta w polityce Unii Europejskiej. Zenon Kiczka.
Przewodniczący Komitetu Gospodarki Komunalnej 11

12 Europejski Pentagon MEGA: 14% powierzchni EU27 32% ludności 43% PKB
Miasta w polityce Unii Europejskiej. Europejski Pentagon MEGA: 14% powierzchni EU27 32% ludności 43% PKB GLOBALNE WĘZŁY LOKOMOTYWY EUROPY SILNE MEGA POTENCJALNE MEGA SŁABE MEGA Zenon Kiczka. Przewodniczący Komitetu Gospodarki Komunalnej 12

13 Rankingi metropolii Miasta w polityce Unii Europejskiej.
Według danych ONZ 40 tysięcy przedsiębiorstw ma dziś charakter międzynarodowy. 500 z nich to elita ponadnarodowych gigantów. W rękach ich rad nadzorczych pozostaje obecnie: 70% światowego handlu, 80% inwestycji zagranicznych, 30% globalnej produkcji. Zenon Kiczka. Przewodniczący Komitetu Gospodarki Komunalnej 13

14 Miasta w polityce Unii Europejskiej.
Program ESPON zalicza większość polskiego terytorium do wysokiego ryzyka „wiejskiej marginalizacji” w perspektywie do 2030 r. Zenon Kiczka. Przewodniczący Komitetu Gospodarki Komunalnej 14

15 Oddziaływanie Aglomeracji: DO 50 KM – ssanie zasobów
Miasta w polityce Unii Europejskiej. Oddziaływanie Aglomeracji: DO 50 KM – ssanie zasobów DO 100 KM - czerpanie korzyści METROPOLIE BARDZIEJ WSPÓLPRACUJĄ MIĘDZY SOBĄ NIŻ MIĘDZY WŁASNYM OTOCZENIEM Zenon Kiczka. Przewodniczący Komitetu Gospodarki Komunalnej 15

16 BUDOWA SIECI WSPÓŁPRACY
Miasta w polityce Unii Europejskiej. KIERUNKI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ SYGNATARIUSZY POROZUMIENIA BUDOWA SIECI WSPÓŁPRACY Zenon Kiczka. Przewodniczący Komitetu Gospodarki Komunalnej 16

17 Kreatywni ludzie. Silne struktury. Rozległe sieci
Miasta w polityce Unii Europejskiej. Nowe „miękkie” czynniki rozwoju: kapitał ludzki: kwalifikacje, umiejętności kapitał społeczny: współdziałanie, zaufanie powiązania wewnątrz regionu – bardzo ważne relacje nauki i sfery gospodarki powiązania regionu z otoczeniem. Kreatywni ludzie. Silne struktury. Rozległe sieci Zenon Kiczka. Przewodniczący Komitetu Gospodarki Komunalnej 17

18 TO NIE MUSZĄ BYĆ RZECZY WIELKIE, ALE MUSZĄ BYĆ RZECZY NOWE
Miasta w polityce Unii Europejskiej. TYLKO MIASTA KREATYWNE BĘDĄCE W STANIE NAWIĄZAĆ KONTAKTY Z KONKURENCYJNĄ GOSPODARKĄ GLOBALNĄ OSIĄGNĄ MASĘ KRYTYCZNĄ KONIECZNĄ DLA WŁASNEGO ROZWOJU. TO NIE MUSZĄ BYĆ RZECZY WIELKIE, ALE MUSZĄ BYĆ RZECZY NOWE Zenon Kiczka. Przewodniczący Komitetu Gospodarki Komunalnej 18

19 Dziękuję za uwagę Zenon Kiczka.
Przewodniczący Komitetu Gospodarki Komunalnej 19


Pobierz ppt "Miasta w polityce Unii Europejskiej. Współpraca dla rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google