Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.umcs.pl Programowanie rozwoju lokalnego w latach 2014-2020 Dr Mariusz Sienkiewicz Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej Wydział Politologii UMCS.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.umcs.pl Programowanie rozwoju lokalnego w latach 2014-2020 Dr Mariusz Sienkiewicz Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej Wydział Politologii UMCS."— Zapis prezentacji:

1 www.umcs.pl Programowanie rozwoju lokalnego w latach 2014-2020 Dr Mariusz Sienkiewicz Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej Wydział Politologii UMCS

2 www.umcs.pl ROZWÓJ LOKALNY – cechy wybrane RL jest procesem (świadomym, celowym, ciągłym, dynamicznym, złożonym) RL oznacza zharmonizowane i systematyczne działanie „całej” społeczności RL opiera się na „kapitale społecznym” RL wykorzystuje miejscowe zasoby niematerialne i materialne RL jest realizowany w oparciu o zidentyfikowane problemy i potrzeby wspólnoty RL oznacza zmianę istniejącego stanu na „lepsze” RL ma charakter endo- i egzogeniczny.

3 www.umcs.pl Programowanie rozwoju po 2014 roku W nowym okresie programowania UE 2014-2020 polityka rozwoju lokalnego gmin i powiatów powinna być m. in. prowadzona w oparciu o „Program Rozwoju Gminy/Powiatu”. Wymóg taki został zawarty w „Ustawie z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju” Art. 17-19. (Dz. U. 2006 Nr 227 poz. 1658 z poźn. zm.). Ustawa ma na celu ułatwienie jednostkom samorządu terytorialnego sporządzenia Programu Rozwoju tak, by był on jak najbardziej spójny z dokumentami na szczeblu krajowym i regionalnym, i mógł stanowić źródło odniesień w procesie ubiegania się o środki zewnętrzne.

4 www.umcs.pl Strategia rozwoju lokalnego Strategia rozwoju jest najważniejszym dokumentem w funkcjonowaniu jednostki samorządu terytorialnego wskazując strategiczne kierunki rozwoju jednostki najbliższe kilkanaście lat.

5 www.umcs.pl Jakie korzyści wynikają z dobrze opracowanej strategii rozwoju lokalnego? pozwala na kompleksową diagnozę stanu gminy/powiatu/miasta stwarza warunki do konsultacji władz z przedstawicielami społeczności lokalnej w zakresie wytyczenia celów strategicznych i sposobów ich realizacji, a tym samym przybliża władze do społeczeństwa wyzwala oddolną inicjatywę i odkrywa ciekawe inicjatywy mieszkańców, ich stowarzyszeń, grup, itp. wymusza zapisanie celów, dzięki czemu możliwy jest monitoring ich realizacji pozwala mieszkańcom, przedsiębiorcom i inwestorom ocenić, w jakim kierunku dany obszar zamierza się rozwijać

6 www.umcs.pl Strategia rozwoju – korzyści… stanowi punkt odniesienia dla planów inwestycyjnych prywatnych i instytucjonalnych inwestorów pozwala poszukiwać płaszczyzn wspólnych celów i interesów z sąsiadującym powiatem, miastem czy gminą umożliwia kompleksowy rozwój danego obszaru eliminuje koszty niezrównoważonego rozwoju gminy/powiatu czy miasta, w szczególności przypadku podejmowanych decyzji inwestycyjnych ad hoc pozwala na wykorzystanie optymalnych narzędzi realizacji wytyczonych celów umożliwia zgromadzenie środków finansowych na realizację wyznaczonych w strategii zadań

7 www.umcs.pl Zakres usług doradczych Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy (Powiatu) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy (Powiatu) Lokalny Program Rewitalizacji Wieloletnia Prognoza Finansowy Wieloletni Plan Inwestycyjny Plan Promocji Gminy (Powiatu) Strategia Rozwoju Turystyki Strategia Rozwoju Kultury Program Ochrony Środowiska Plan Gospodarki Odpadami Strategia Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii Studium Wykonalności Projektu Raporty Oddziaływania na Środowisko Opracowanie Wniosku Aplikacyjnego

8 www.umcs.pl ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!! Dr Mariusz Sienkiewicz Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej Wydział Politologii UMCS


Pobierz ppt "Www.umcs.pl Programowanie rozwoju lokalnego w latach 2014-2020 Dr Mariusz Sienkiewicz Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej Wydział Politologii UMCS."

Podobne prezentacje


Reklamy Google