Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lokalny program rewitalizacji Metodyka przygotowania dokumentu LPR

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lokalny program rewitalizacji Metodyka przygotowania dokumentu LPR"— Zapis prezentacji:

1 Lokalny program rewitalizacji Metodyka przygotowania dokumentu LPR
Rafał Szporko, MIELEC, 24 lutego 2006 r. 1

2 Etapy prac nad LPR dla Miasta Mielca
Zasadne jest podzielenie pracy na kluczowe etapy: Podjęcie uchwały o przystąpieniu do prac nad LPR Powołanie zespołu zadaniowego ds. przygotowania LPR Przygotowanie zarysu LPR Konsultacje społeczne Przygotowanie ostatecznej wersji LPR

3 Oznaczenia: PM - Prezydent Miasta K - konsultanci
Miesiące 2006 Tygodnie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Etap I Podjęcie uchwały o przyst. do prac na LPR RM Etap II Powołanie ZZ ds. wdrażania LPR PM Etap III Przygotowanie zarysu LPR 3.1. Spotkanie wstępne K/ ZZ 3.1.1. Prezentacja wprowadzająca K 3.1.2. Przyjęcie planu działania i podział zadań 3.2. Zbieranie i analiza informacji 3.3 Uruchomienie strony internetowej ZZ 3.4 Zgłaszanie obszarów rewitalizacji PS do 21 IV 3.5 Przygotowanie Zarysu LPR 3.6 Drugie Spotkanie ZZ 3.6.1 Wyznaczenie obszarów rewitalizacji 3.6.2 Dyskusja na Tekstem 3.6.3 Przyjęcie zarysu LPR Etap IV Konsultacje społeczne 4.1. Zaproszenie do Konsultacji S 4.2. Spotkanie otwierające konsultacje K/ ZZ/ PS 4.3. Spotkania Lokalne ZZ/ PS 4.4. Zbieranie informacji od uczestników 4.5. Spotkanie podsumowujące 4.6 Zgłaszanie projektów Etap V Przygotowanie ostatecznej wersji LPR 5.1. Spotkanie końcowe ZZ 5.1.1. Wybór zgłoszonych projektów 5.1.2 Dyskusja nad wynikami konsultacji 5.1.3 Uzupełnienie LPR 5.1.4 Decyzja o ostatecznym kształcie LPR 5.2. Edycja tekstu LPR Etap VI Przyjęcie LPR przez RM 6.1. Dyskusja nad tekstem LPR 6.2. Przyjęcie LPR przez RM w formie uchwały VI VII II III IV V Opis prac Nr Uczestnicy Terminy Oznaczenia: PM - Prezydent Miasta K - konsultanci ZZ - Zespół zadaniowy ds. przygotowania LPR S - sekretarz Zespołu Zadaniowego PS - partnerzy społeczni

4 Dokument: Lokalny Program Rewitalizacji
Ustalenie treści LPR Analiza sytuacji Miasta Wybór obszarów zdegradowanych Analiza sytuacji obszarów Wskazanie celów Wskazanie środków Wskazanie źródeł finansowania Wskazanie kryteriów wyboru projektów Wybór projektów Dokument: Lokalny Program Rewitalizacji

5 ANALIZA W TRZECH SFERACH:
Zagospodarowanie przestrzenne Sfera gospodarcza Sfera społeczna

6 Wybór obszarów rewitalizacji to kluczowe zagadnienie, bowiem rewitalizacja to zawsze reakcja na wielopłaszczyznowy kryzys określonego obszaru Określenie konkretnego terenu, jaki zostanie poddany rewitalizacji pozwala na kompleksowe podejście do rozwoju lokalnego Wybór obszarów na etapie tworzenie LPR nie ma charakteru ostatecznego, włączanie kolejnych terenów do programu rewitalizacji winno być dokonywane dynamicznie – wraz z pojawianiem się kolejnych problemów.

7 Prawidłowe określenie charakteru odnawianego obszaru pod względem:
bezrobocia; zamożności mieszkańców; warunków mieszkaniowych; przestępczości; wykształcenia mieszkańców; przedsiębiorczości mieszkańców; degradacji infrastruktury technicznej i budynków; zanieczyszczenia środowiska naturalnego. pozwala na wskazanie kluczowych problemów indywidualizujących ten teren

8 Przywrócenie dawnych funkcji Nadanie obszarowi nowej funkcji
Dokładna charakterystyka konkretnego obszaru pozwala na określenie, do czego ma doprowadzić rewitalizacja tego obszaru. CEL Przywrócenie dawnych funkcji Nadanie obszarowi nowej funkcji

9 W trakcie konsultacji społecznych należy wskazywać potencjalnych autorom projektów, jakiego typu działania będą najlepiej wpisywać się w przyjętą w LPR strategię zrównoważonego rozwoju środowiska lokalnego

10 LPR nie jest tworzony po to tylko, by umożliwić uzyskanie finansowania zewnętrznego z funduszy UE i EOG; W programie powinny być wskazane możliwości finansowania zgłoszonych projektów z różnych źródeł publicznych i prywatnych.

11 Wybór zgłaszanych projektów w oparciu o:
Zasady planowania przestrzennego; Kryteria ekonomiczne; Zgodność z celami rewitalizacji. W celu sprawnego wyboru zgłaszanych projektów przygotować należy kartę zgłoszenia projektu oraz kartę oceny projektu

12 Zaproszenie do składania wniosków o wpisanie projektów do LPR skierowane jest do tych wszystkich:
których projekty powinny być wpisane do LPR w celu uzyskania dofinansowania z Programów Operacyjnych, którzy będą ubiegać się o dofinansowanie z tytułu realizacji projektów komplementarnych w ramach rewitalizacji, którzy zamierzają realizować swoje projekty ze środków prywatnych, mimo iż z przyczyn formalnych nie mogą stać się obecnie beneficjentami funduszy. Wpisanie do LPR wszystkich kategorii projektów, ma na celu uzyskanie efektu synergii działań na obszarze rewitalizacji.

13 Przykładowa struktura LPR
Charakterystyka obecnej sytuacji w mieście i poszczególnych dzielnicach, Nawiązanie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju przestrzenno- społeczno-gospodarczego miasta i regionu, Założenia programu rewitalizacji (wizja i cele), Planowane działania na obszarze rewitalizowanym (działania, mikroprogramy, projekty), Plan finansowy realizacji rewitalizacji, System wdrażania i promocji, Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej.


Pobierz ppt "Lokalny program rewitalizacji Metodyka przygotowania dokumentu LPR"

Podobne prezentacje


Reklamy Google