Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Lokalny program rewitalizacji Metodyka przygotowania dokumentu LPR Rafał Szporko, MIELEC, 24 lutego 2006 r. 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Lokalny program rewitalizacji Metodyka przygotowania dokumentu LPR Rafał Szporko, MIELEC, 24 lutego 2006 r. 1."— Zapis prezentacji:

1 1 Lokalny program rewitalizacji Metodyka przygotowania dokumentu LPR Rafał Szporko, MIELEC, 24 lutego 2006 r. 1

2 2 Etapy prac nad LPR dla Miasta Mielca Zasadne jest podzielenie pracy na kluczowe etapy: Zasadne jest podzielenie pracy na kluczowe etapy: 1. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do prac nad LPR 2. Powołanie zespołu zadaniowego ds. przygotowania LPR 3. Przygotowanie zarysu LPR 4. Konsultacje społeczne 5. Przygotowanie ostatecznej wersji LPR

3 3 Oznaczenia:PM - Prezydent Miasta K - konsultanci ZZ - Zespół zadaniowy ds. przygotowania LPR S - sekretarz Zespołu Zadaniowego PS - partnerzy społeczni

4 4 Ustalenie treści LPR Analiza sytuacji Miasta Wybór obszarów zdegradow anych Analiza sytuacji obszarów Wskazanie celów Wskazanie środków Wskazanie kryteriów wyboru projektów Wskazanie źródeł finansowania Wybór projektów Dokument: Lokalny Program Rewitalizacji

5 5 ANALIZA W TRZECH SFERACH: ANALIZA W TRZECH SFERACH: 1. Zagospodarowanie przestrzenne 2. Sfera gospodarcza 3. Sfera społeczna

6 6 Wybór obszarów rewitalizacji to kluczowe zagadnienie, bowiem rewitalizacja to zawsze reakcja na wielopłaszczyznowy kryzys określonego obszaru Wybór obszarów rewitalizacji to kluczowe zagadnienie, bowiem rewitalizacja to zawsze reakcja na wielopłaszczyznowy kryzys określonego obszaru Określenie konkretnego terenu, jaki zostanie poddany rewitalizacji pozwala na kompleksowe podejście do rozwoju lokalnego Określenie konkretnego terenu, jaki zostanie poddany rewitalizacji pozwala na kompleksowe podejście do rozwoju lokalnego Wybór obszarów na etapie tworzenie LPR nie ma charakteru ostatecznego, włączanie kolejnych terenów do programu rewitalizacji winno być dokonywane dynamicznie – wraz z pojawianiem się kolejnych problemów. Wybór obszarów na etapie tworzenie LPR nie ma charakteru ostatecznego, włączanie kolejnych terenów do programu rewitalizacji winno być dokonywane dynamicznie – wraz z pojawianiem się kolejnych problemów.

7 7 Prawidłowe określenie charakteru odnawianego obszaru pod względem: Prawidłowe określenie charakteru odnawianego obszaru pod względem: bezrobocia; zamożności mieszkańców; warunków mieszkaniowych; przestępczości; wykształcenia mieszkańców; przedsiębiorczości mieszkańców; degradacji infrastruktury technicznej i budynków; zanieczyszczenia środowiska naturalnego. pozwala na wskazanie kluczowych problemów indywidualizujących ten teren

8 8 Dokładna charakterystyka konkretnego obszaru pozwala na określenie, do czego ma doprowadzić rewitalizacja tego obszaru. Dokładna charakterystyka konkretnego obszaru pozwala na określenie, do czego ma doprowadzić rewitalizacja tego obszaru. Przywrócenie dawnych funkcji Nadanie obszarowi nowej funkcji CEL

9 9 W trakcie konsultacji społecznych należy wskazywać potencjalnych autorom projektów, jakiego typu działania będą najlepiej wpisywać się w przyjętą w LPR strategię zrównoważonego rozwoju środowiska lokalnego W trakcie konsultacji społecznych należy wskazywać potencjalnych autorom projektów, jakiego typu działania będą najlepiej wpisywać się w przyjętą w LPR strategię zrównoważonego rozwoju środowiska lokalnego

10 10 LPR nie jest tworzony po to tylko, by umożliwić uzyskanie finansowania zewnętrznego z funduszy UE i EOG; LPR nie jest tworzony po to tylko, by umożliwić uzyskanie finansowania zewnętrznego z funduszy UE i EOG; W programie powinny być wskazane możliwości finansowania zgłoszonych projektów z różnych źródeł publicznych i prywatnych. W programie powinny być wskazane możliwości finansowania zgłoszonych projektów z różnych źródeł publicznych i prywatnych.

11 11 Wybór zgłaszanych projektów w oparciu o: Wybór zgłaszanych projektów w oparciu o: - Zasady planowania przestrzennego; - Kryteria ekonomiczne; - Zgodność z celami rewitalizacji. W celu sprawnego wyboru zgłaszanych projektów przygotować należy kartę zgłoszenia projektu oraz kartę oceny projektu

12 12 Zaproszenie do składania wniosków o wpisanie projektów do LPR skierowane jest do tych wszystkich: Zaproszenie do składania wniosków o wpisanie projektów do LPR skierowane jest do tych wszystkich: –których projekty powinny być wpisane do LPR w celu uzyskania dofinansowania z Programów Operacyjnych, –którzy będą ubiegać się o dofinansowanie z tytułu realizacji projektów komplementarnych w ramach rewitalizacji, –którzy zamierzają realizować swoje projekty ze środków prywatnych, mimo iż z przyczyn formalnych nie mogą stać się obecnie beneficjentami funduszy. Wpisanie do LPR wszystkich kategorii projektów, ma na celu uzyskanie efektu synergii działań na obszarze rewitalizacji. Wpisanie do LPR wszystkich kategorii projektów, ma na celu uzyskanie efektu synergii działań na obszarze rewitalizacji.

13 13 Przykładowa struktura LPR Charakterystyka obecnej sytuacji w mieście i poszczególnych dzielnicach, Charakterystyka obecnej sytuacji w mieście i poszczególnych dzielnicach, Nawiązanie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju przestrzenno- społeczno- gospodarczego miasta i regionu, Nawiązanie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju przestrzenno- społeczno- gospodarczego miasta i regionu, Założenia programu rewitalizacji (wizja i cele), Założenia programu rewitalizacji (wizja i cele), Planowane działania na obszarze rewitalizowanym (działania, mikroprogramy, projekty), Planowane działania na obszarze rewitalizowanym (działania, mikroprogramy, projekty), Plan finansowy realizacji rewitalizacji, Plan finansowy realizacji rewitalizacji, System wdrażania i promocji, System wdrażania i promocji, Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej.


Pobierz ppt "1 Lokalny program rewitalizacji Metodyka przygotowania dokumentu LPR Rafał Szporko, MIELEC, 24 lutego 2006 r. 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google