Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

B UDOWANIE KOMPETENCJI DO WSPÓŁPRACY MIĘDZYSAMORZĄDOWEJ I MIĘDZYSEKTOROWEJ JAKO NARZĘDZI ROZWOJU LOKALNEGO I REGIONALNEGO Budowanie partnerstw- perspektywa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "B UDOWANIE KOMPETENCJI DO WSPÓŁPRACY MIĘDZYSAMORZĄDOWEJ I MIĘDZYSEKTOROWEJ JAKO NARZĘDZI ROZWOJU LOKALNEGO I REGIONALNEGO Budowanie partnerstw- perspektywa."— Zapis prezentacji:

1 B UDOWANIE KOMPETENCJI DO WSPÓŁPRACY MIĘDZYSAMORZĄDOWEJ I MIĘDZYSEKTOROWEJ JAKO NARZĘDZI ROZWOJU LOKALNEGO I REGIONALNEGO Budowanie partnerstw- perspektywa socjologiczna i obywatelska dr Grzegorz Kaczmarek (ZMP) Konferencja informacyjna na temat projektu predefiniowanego w ramach Programu Regionalnego MF EOG 2009-2014 Warszawa, 26.07.2012

2 Kontekst i uzasadnienie Projektu Cel programu regionalnego MRR: Osiągniecie lepszej spójności społecznej i gospodarczej na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym poprzez wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy między-samorządowej i międzysektorowej Cele projektu doradczego ZMP (tzw. predefiniowanego): Pomoc partnerstwom ubiegającym się o granty w komponencie konkursowym Programu Regionalnego MRR w przygotowaniu dobrych wniosków aplikacyjnych (Faza I) Pomoc w rozwijaniu kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej w trakcie realizacji projektów wspieranych grantami MRR (Faza II) Szerokie upowszechnienie wiedzy i doświadczeń z zakresu współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej wynikających z projektu - wśród ogółu jednostek samorządu w kraju

3 Cel przekrojowy projektu -partycypacja społeczna – wzmocnienie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji lokalnych; konsultowanie z partnerami projektów prawa lokalnego, strategii i planów rozwoju, działania na rzecz realnego zwiększenia wpływu partnerów na działania władz lokalnych Diagnoza: Współpraca i budowanie partnerstw między samorządowych i międzysektorowych jest obszarem wielkiego niewykorzystanego potencjału, a Partycypacja społeczna dopiero kształtującym się (słabym) ogniwem tych procesów i relacji Rekomendacja: Potrzeba przeanalizowania przyczyn tego stanu rzeczy (w każdym konkretnym przypadku!): dlaczego TAK dlaczego Nie (SWOT )

4 Już samo budowanie partnerstw i kompetencji (do) współpracy jest w istocie ugruntowane na partycypacji - jej poszerzaniu i pogłębianiu 1.Aspekt instytucjonalny i formalny partnerstwa i partycypacji - oczywisty… 2.Aspekt społeczny (socjologiczny i obywatelski - polityczny a/ jego funkcja legitymizacyjna i polityczna b/ funkcja mobilizacji kapitałów (nie tylko społecznych) wartość oddana c/ funkcja integracyjna (misyjna… )

5 PRAKTYKA SPOŁECZNEJ PARTYCYPACJI Miejsca – wszędzie, gdzie to możliwe, potrafimy i…chcemy Czas – na każdym etapie (jak najwcześniej i na koniec) Formy – dostosowane do projektu i warunków… korzystamy ze sprawdzonych form i dobrych praktyk (ale rekomendujemy też innowacyjność !)

6 Budowanie partnerstw (partycypacja i integracja): 1/ Poprzez i w ramach wspólnych problemów; potrzeb, celów, zadań – wspólne ich definiowanie i hierarchizowanie. 2/ Poprzez i w ramach wspólnych obszarów i przestrzeni (terytorialnie) – miejskie obszary funkcjonalne 3/ Poprzez i w ramach wspólnych obszarów i przestrzeni kulturowych (etnograficznych) (rekomendowane łączenie tych 3 wymiarów)

7 Rekomendowane standardowe - sprawdzone! formy i narzędzia partycypacji (zob. dobre praktyki!) 1.Informacja (wczesna; rzetelna; aktualna) 2.Aktywna komunikacja (potrzebny partner !!!) społeczna 3.Publiczne debaty; prezentacje, konsultacje, itp. 4.Badania społeczne - analityczne i in –formacyjne – bad. opinii 5.Zewnętrzna i wewnętrzna promocja projektu 6.Wykorzystanie istniejących struktur i instytucji: samorządowych; NGO, kościelnych, (potencjalnych partnerów) - reanimacja rad i komisji rad gmin! 7.Wyhodowanie i wspieranie nowych (zwłaszcza w małych gminach) 8.Ciała doradcze; obywatelskie, - kluczowe znaczenie procedur ich uczestnictwa - ich zbiurokratyzowanie ! 9.Lokalne instytucje badawcze ; oświatowe itp. – budowanie ich potencjałów i kompetencji. 10.…. To nie dekalog !

8 Uwagi końcowe: - Znaczenie partycypacji społecznej – jej wartości a pragmatyka projektowa i samorządowa (administracyjna); - Miary i wskaźniki efektów (korzyści społecznych) – nie zawsze bezpośrednio finansowe, ale ekonomiczne !!! - Przywództwo lokalne… a nosiciel(e) i beneficjenci projektów; a Lider projektu… - Partnerstwo musi być wartością dodaną - uczmy się i nie bójmy współpracy i partnerstwa ( ) - czerpać korzyści z partnerstwa i współpracy. - Etap partnerstw i współpracy - List intencyjny – duży obszar dla rozwoju !

9 Dziękuję Zapraszam do dyskusji


Pobierz ppt "B UDOWANIE KOMPETENCJI DO WSPÓŁPRACY MIĘDZYSAMORZĄDOWEJ I MIĘDZYSEKTOROWEJ JAKO NARZĘDZI ROZWOJU LOKALNEGO I REGIONALNEGO Budowanie partnerstw- perspektywa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google