Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BEZPIECZEŃSTWO. Program spotkania 10.00-10.30 Przedmioty wsparcia, możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach PIW INTERREG.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BEZPIECZEŃSTWO. Program spotkania 10.00-10.30 Przedmioty wsparcia, możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach PIW INTERREG."— Zapis prezentacji:

1 BEZPIECZEŃSTWO

2 Program spotkania 10.00-10.30 Przedmioty wsparcia, możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach PIW INTERREG IIIA Czechy-Polska 10.30-11.00 Omówienie procesu naboru i oceny wniosków, najczęściej popełniane błędy we wnioskach 11.00-12.00 Potencjalne projekty – cześć I warsztatów 12.00-12.30 Lunch 12.30-14.00 Wniosek – cześć II warsztatów Od 14.00 Indywidualne konsultacje

3 Nadrzędnym celem Programu Interreg III A Czechy-Polska 2004-2006 jest poprawa warunków i standardu życia na objętym programem obszarze przygranicznym poprzez wspólne działania społeczeństw i instytucji po obydwu stronach granicy. Cel programu

4 Priorytety i działania 1. Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności obszaru pogranicza 1.1. Wspieranie rozwoju infrastruktury o znaczeniu transgranicznym 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska i ochrony przeciwpowodziowej 1.3.Rozwój infrastruktury okołobiznesowej i turystycznej 2. Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza 2.1. Rozwój turystyki 2.2 Wspieranie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty) 2.3. Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur organizacyjnych i współpracy sieciowej 3. Pomoc techniczna

5 Priorytet 1 Priorytet ma na celu wspieranie : Rozwoju infrastruktury lokalnej o znaczeniu transgranicznym Poprawę infrastruktury ochrony środowiska i zapobieganie powodziom Rozwoju infrastruktury okołobiznesowej i turystycznej

6 Priorytet1. Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności obszaru pogranicza Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska i ochrony przeciwpowodziowej Główny cel: Poprawa jakości i ilości infrastruktury ochrony środowiska o znaczeniu transgranicznym Cele szczegółowe Poprawa gospodarki odpadami na obszarze przygranicznym Poprawa jakości i ochrona wód powierzchniowych i podziemnych, ochrona cywilna Rozwój współpracy w zakresie zapobiegania i monitorowania powodzi Rozwój alternatywnych, ekologicznych źródeł energii

7 Tworzenie i modernizacja infrastruktury transgranicznej w celu monitorowania środowiska, w tym zapobieganie ryzyku, ochrona cywilna (w tym straż pożarna) Wspólne programy budowy infrastruktury przeciwdziałania powodziom na obszarach leśnych Tworzenie wspólnych systemów zapobiegania powodziom, systemów retencyjnych i systemów wczesnego ostrzegania Kwalifikujące się działania - przykłady

8 Priorytet 2 Priorytet ma na celu wspieranie : promocji wspólnych działań o charakterze społeczno-ekonomicznym na obszarze czesko-polskiego pogranicza rozwoju struktur i sieci organizacyjnych o charakterze transgranicznym

9 Priorytet 2 Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza Działanie 2.3. Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur organizacyjnych i współpracy sieciowej Cel główny: Stworzenie sieci i struktur transgranicznych oraz wzmacnianie ich współpracy Cele szczegółowe: Promowanie współpracy przyczyniającej się do rozwoju społeczno – gospodarczego obszaru pogranicza polsko – czeskiego Kreowanie wspólnej tożsamości poprzez współpracę pomiędzy różnymi regionami organizacjami z obu stron granicy Zwiększenie liczby wspólnych polsko – czeskich instytucji i grup roboczych Ułatwienie współpracy transgranicznej pomiędzy sąsiadującymi władzami lokalnymi i społecznościami lokalnymi z obu państw

10 Współpraca pomiędzy służbami publicznymi (np. koordynacja transportu publicznego) Wspólne działania służb ratowniczych Wspólne długoterminowe działania w zakresie systemu kulturowego i ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego Rozwój współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi Kwalifikujące się działania - przykłady

11 Beneficjenci Beneficjentami programu mogą być jednostki należące do sektora finansów publicznych lub spoza tego sektora o ile realizują projekty mające na celu dobro publiczne. Mogą to być m.in. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, partnerzy społeczno-ekonomiczni, organizacje pozarządowe i inne non-profit, jednostki edukacyjne i kulturalne, itp.

12 Regionalny Punkt Kontaktowy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ul. Ogrodowa 5b pok 319 58-306 Wałbrzych tel./fax. +48 74 840 73 11 e-mail: wbrpk-interreg3a@dolnyslask.pl Osoba kontaktowa: Ilona Kwiecińska Informacja Promocja Doradztwo

13 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej


Pobierz ppt "BEZPIECZEŃSTWO. Program spotkania 10.00-10.30 Przedmioty wsparcia, możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach PIW INTERREG."

Podobne prezentacje


Reklamy Google