Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G _____________________________________________________________________ Spółka Jawna Spółka Jawna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G _____________________________________________________________________ Spółka Jawna Spółka Jawna."— Zapis prezentacji:

1 NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G _____________________________________________________________________ Spółka Jawna Spółka Jawna

2 Partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki na obszarze Limanowszczyzny w ramach Pilotażowego Programu LEADER + Spotkanie inaugurujące– Mszana Dolna dnia 2 grudnia 2005 r., godz. 11:00 NIZIELSKI & BORYS NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

3 Nizielski & Borys Cosulting jest firmą świadczącą usługi doradcze dla: jednostek samorządu terytorialnego jednostek samorządu terytorialnego przedsiębiorców przedsiębiorców organizacji pozarządowych organizacji pozarządowych instytucji naukowo - badawczych instytucji naukowo - badawczych NIZIELSKI & BORYS NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

4 Specjalizujemy się w świadczeniu usług doradczych związanych z: przedsięwzięciami wykorzystującymi zewnętrzne źródła finansowania przedsięwzięciami wykorzystującymi zewnętrzne źródła finansowania obsługą prawną ze szczególnym uwzględnieniem zamówień publicznych obsługą prawną ze szczególnym uwzględnieniem zamówień publicznych kompleksową działalnością projektową związaną z ochroną środowiska kompleksową działalnością projektową związaną z ochroną środowiska doradztwem z zakresu wykorzystania rozwiązań informatycznych doradztwem z zakresu wykorzystania rozwiązań informatycznych NIZIELSKI & BORYS NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

5 Przygotowujemy: strategie rozwoju strategie rozwoju programy rozwoju lokalnego programy rozwoju lokalnego programy rewitalizacji programy rewitalizacji wieloletnie plany inwestycyjne wieloletnie plany inwestycyjne studia wykonalności inwestycji studia wykonalności inwestycji raporty ocen oddziaływania na środowisko raporty ocen oddziaływania na środowisko opracowania analiz efektywności projektów badawczo-wdrożeniowych opracowania analiz efektywności projektów badawczo-wdrożeniowych NIZIELSKI & BORYS NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

6 Zespół firmy tworzą specjaliści o dużym doświadczeniu osobistym jak i wspólnym w ramach zrealizowanych projektów przez Nizielski & Borys Consulting NIZIELSKI & BORYS NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

7 Formy prawne LGD Wybór, członkowie, statut, rejestracja NIZIELSKI & BORYS NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

8 Dopuszczalne formy prawne Zgodnie z zapisami Uzupełnienia SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004 – 2006 – Działanie 2.7. Pilotażowy Program Leader+: Fundacja, Fundacja, Stowarzyszenie, Stowarzyszenie, Związek stowarzyszeń Związek stowarzyszeń NIZIELSKI & BORYS NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

9 Założyciele - fundacja Osoby fizyczne Osoby fizyczne Osoby prawne Osoby prawne NIZIELSKI & BORYS NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

10 Założyciele - stowarzyszenie Tylko osoby fizyczne w liczbie minimum 15. Tylko osoby fizyczne w liczbie minimum 15. Osoby prawne mogą być tylko członkami wspierającymi. Osoby prawne mogą być tylko członkami wspierającymi. NIZIELSKI & BORYS NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

11 Założyciele – związek stowarzyszeń Stowarzyszenia w liczbie minimum 3. Stowarzyszenia w liczbie minimum 3. Inne osoby prawne, z tym że osoby prawne mające cele zarobkowe mogą być tylko członkami wspierającymi związku stowarzyszeń. Inne osoby prawne, z tym że osoby prawne mające cele zarobkowe mogą być tylko członkami wspierającymi związku stowarzyszeń. NIZIELSKI & BORYS NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

12 Statut LGD – wymagania Programu Leader+ Zapisy statutu muszą wskazywać, że LGD realizuje działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Zapisy statutu muszą wskazywać, że LGD realizuje działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Zapisy statutu wskazują, że członkami zarządu są co najmniej w 50% partnerzy społeczni i gospodarczy. Zapisy statutu wskazują, że członkami zarządu są co najmniej w 50% partnerzy społeczni i gospodarczy. Zapisy statutu wskazują, że w składzie zarządu nie może być mniej niż 40% kobiet i mniej niż 40% mężczyzn. Zapisy statutu wskazują, że w składzie zarządu nie może być mniej niż 40% kobiet i mniej niż 40% mężczyzn. NIZIELSKI & BORYS NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

13 Fundacja, Stowarzyszenie (porównanie) – cz. I Osoba prawna o charakterze zakładowym; dominujące znaczenie ma substrat majątkowy. Osoba prawna o charakterze zakładowym; dominujące znaczenie ma substrat majątkowy. Tworzą dowolne osoby fizyczne lub prawne. Tworzą dowolne osoby fizyczne lub prawne. Osoba prawna o charakterze korporacyjnym; dominujące znaczenie ma substrat osobowy. Tworzą osoby fizyczne (stowarzyszenie) lub stowarzyszenia i inne osoby prawne (związek stowarzyszeń) NIZIELSKI & BORYS NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

14 Fundacja, Stowarzyszenie (porównanie) – cz. II Ustanowienie: oświadczenie woli, co do zasady w formie aktu notarialnego. Ustanowienie: oświadczenie woli, co do zasady w formie aktu notarialnego. Akt prawa wewnętrznego: statut. Akt prawa wewnętrznego: statut. Organ zarządzający: zarząd. Organ zarządzający: zarząd. Osobowość prawna: wpis konstytutywny do KRS Osobowość prawna: wpis konstytutywny do KRS Utworzenie: uchwała zebrania założycielskiego. Akt prawa wewnętrznego: statut. Organ zarządzający: zarząd. Osobowość prawna: wpis konstytutywny do KRS. NIZIELSKI & BORYS NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

15 LGD – stowarzyszenie jako rekomendowana forma prawna Dominujący substrat osobowy. Dominujący substrat osobowy. Bezpośrednie uczestnictwo w pracach organizacji (na zasadzie członkowstwa) i możliwość wpływu na podejmowane przez LGD działania. Bezpośrednie uczestnictwo w pracach organizacji (na zasadzie członkowstwa) i możliwość wpływu na podejmowane przez LGD działania. Struktura nie tylko materialnego wsparcia dla inicjatyw lokalnych, ale także forum na którym będą one przedstawiane. Struktura nie tylko materialnego wsparcia dla inicjatyw lokalnych, ale także forum na którym będą one przedstawiane. Płaszczyzna wymiany poglądów dotyczących rozwoju regionu, a także współpracy różnych osób (liderów) i organizacji dotychczas działających w regionie, nakierowanej na cel zawarty w działaniu 2.7 Pilotażowy Program Leader+. Płaszczyzna wymiany poglądów dotyczących rozwoju regionu, a także współpracy różnych osób (liderów) i organizacji dotychczas działających w regionie, nakierowanej na cel zawarty w działaniu 2.7 Pilotażowy Program Leader+. NIZIELSKI & BORYS NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G

16 Utworzenie LGD – krok po kroku Ustalenie listy zainteresowanych udziałem w pracach LGD na zasadzie członkowstwa. Ustalenie listy zainteresowanych udziałem w pracach LGD na zasadzie członkowstwa. Opracowanie projektu statutu, jego uzgodnienie i akceptacja przez zainteresowane podmioty. Opracowanie projektu statutu, jego uzgodnienie i akceptacja przez zainteresowane podmioty. Przygotowanie projektów uchwał i porządku obrad zebrania założycielskiego. Przygotowanie projektów uchwał i porządku obrad zebrania założycielskiego. Odbycie zebrania założycielskiego (uchwała o utworzeniu LGD, wybór komitetu założycielskiego, wybór władz LGD, sporządzenie protokołu). Odbycie zebrania założycielskiego (uchwała o utworzeniu LGD, wybór komitetu założycielskiego, wybór władz LGD, sporządzenie protokołu). Sporządzenie wniosków rejestrowych i złożenie w sądzie. Sporządzenie wniosków rejestrowych i złożenie w sądzie. Wpis LGD do rejestru stowarzyszeń. Wpis LGD do rejestru stowarzyszeń. NIZIELSKI & BORYS NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G


Pobierz ppt "NIZIELSKI & BORYS C o n s u l t i n G _____________________________________________________________________ Spółka Jawna Spółka Jawna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google