Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

C O KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O ŚRODKACH UNIJNYCH WIEDZIEĆ POWINIEN ! M ARCIN K OWALSKI Wrocław, dnia 6.10.2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "C O KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O ŚRODKACH UNIJNYCH WIEDZIEĆ POWINIEN ! M ARCIN K OWALSKI Wrocław, dnia 6.10.2014."— Zapis prezentacji:

1 C O KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O ŚRODKACH UNIJNYCH WIEDZIEĆ POWINIEN ! M ARCIN K OWALSKI Wrocław, dnia 6.10.2014

2 Doradztwo PROGRAMY ROZWOJOWE SZKOLENIA Czym się zajmujemy ?

3 W latach 2014-2020 samorządy województw będą zarządzać około 40 proc. funduszy polityki spójności - 31,28 mld euro. Zainwestują te pieniądze poprzez regionalne programy operacyjne. Programy regionalne będą dwufunduszowe, tj. finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. To nowość w porównaniu z perspektywą 2007-2013. Nowe podejście w podziale środków UE 2014-2020

4 . W OJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 2 252 546 589 EURO Każde województwo w wyniku pierwszej rundy negocjacji otrzymało konkretną ilość środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Nowe podejście w podziale środków UE 2014-2020 – C.D

5 Wsparcie dla firm MŚP Preferowane będzie wsparcie do przedsiębiorstw wysokiego wzrostu, tj. przedsiębiorstw o największym potencjale do generowania nowych miejsc pracy w regionie w porównaniu do innych firm, zatrudniające minimum 10 pracowników na początku badanego okresu, które doświadczały wzrostu powyżej 20% w skali roku w okresie 3 kolejnych lat podatkowych, a wzrost mierzony był poprzez liczbę pracowników oraz obroty.

6 W ramach RPO WD 2014-2020 przedsiębiorcy będą mieli do dyspozycji dedykowana Oś Priorytetową I – o nazwie „Przedsiębiorstwa i Innowacje”. Za nabory wniosków w tej Osi Priorytetowej RPO WD 2014-2020 będzie odpowiedzialna Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (DIP). Dedykowane środki dla MŚP

7 1.Wzmacnianie potencjału B+ R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych (48,6 mln Euro) 2.Innowacyjne przedsiębiorstwa (120 mln Euro) 3.Rozwój przedsiębiorczości (81,2 mln Euro) 4.Internacjonalizacja przedsiębiorstw (39,1 mln Euro) 5.Rozwój produktów i usług (131, 6 mln Euro) Podział Osi Priorytetowej „Przedsiębiorstwa i innowacje” w RPO 2014-2020

8 Dziękuję za uwagę Marcin Kowalski Prezes zarządu e-mail: m.kowalski@humanpartner.pl + 48/ 71 797 67 69


Pobierz ppt "C O KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O ŚRODKACH UNIJNYCH WIEDZIEĆ POWINIEN ! M ARCIN K OWALSKI Wrocław, dnia 6.10.2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google