Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie wdrażania ZPORR w pomorskim PRZEDSIĘBIORCY I INNOWACJE Podsumowanie wdrażania ZPORR w pomorskim PRZEDSIĘBIORCY I INNOWACJE Łukasz Żelewski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie wdrażania ZPORR w pomorskim PRZEDSIĘBIORCY I INNOWACJE Podsumowanie wdrażania ZPORR w pomorskim PRZEDSIĘBIORCY I INNOWACJE Łukasz Żelewski."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie wdrażania ZPORR w pomorskim PRZEDSIĘBIORCY I INNOWACJE Podsumowanie wdrażania ZPORR w pomorskim PRZEDSIĘBIORCY I INNOWACJE Łukasz Żelewski Prezes Agencji Rozwoju Pomorza S.A. Gdańsk, 12 czerwca 2008 roku

2 Podsumowanie wdrażania ZPORR w pomorskim PRZEDSIĘBIORCY I INNOWACJE Agencja Rozwoju Pomorza S.A. (ARP) wdraża Fundusze Europejskie dla MŚP od 8 lat. Od 2000 roku pomorscy przedsiębiorcy złożyli 4855 wniosków i podpisali 1844 umowy, których wartość wyniosła prawie 283 mln złotych. ARP obsługiwała następujące programy: Phare (18 programów w ramach edycji Phare 2000, 2001, 2002, 2003) Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (działanie: 2.1, 2.3, 2.2.1) Sektorowy Program Operacyjny –Rozwój Zasobów Ludzkich (działanie: 2.3 ) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (działania: 2.5, 2.6, 3.4)

3 W latach 2004-2006 w ramach ZPORR ARP wdrażała: Działanie 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości – budżet 3,5 mln EUR Działanie 2.6 – Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy – budżet 3,5 mln EUR Działanie 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa – budżet 4,3 mln EUR Podsumowanie wdrażania ZPORR w pomorskim PRZEDSIĘBIORCY I INNOWACJE

4 Działanie 2.5. Promocja Przedsiębiorczości Wsparcie usług doradczych i szkoleniowych oraz pomoc finansowa dla mikroprzedsiębiorstw utworzonych w wyniku projektów Projektodawcy – instytucje otoczenia biznesu, instytucje szkoleniowe, organizacje pozarządowe, agencje rozwoju regionalnego Max. poziom dofinansowania – 100% W ramach 6 rund aplikacyjnych złożono 44 wnioski i podpisano 17 umów (w tym 1 projekt własny ARP) 232 Beneficjentów Ostatecznych otrzymało wsparcie finansowe w ramach jednorazowej dotacji, a 160 skorzystało też z przedłużonego wsparcia pomostowego Projekt złożony przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Szansa na sukces – kompleksowe wsparcie dla osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą otrzymał nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego w konkursie Dobre praktyki EFS, a także tytuł Najlepszej inwestycji w człowieka

5 Podsumowanie wdrażania ZPORR w pomorskim PRZEDSIĘBIORCY I INNOWACJE Działanie 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Wsparcie projektów mających na celu podniesienie potencjału regionów w sferze innowacji poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem badawczo – rozwojowym a gospodarką Projektodawcy – m.in. JST, szkoły wyższe, jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, instytucje wspierające rozwój innowacyjny Beneficjenci ostateczni – m.in. przedstawiciele samorządów, uczestnicy studiów doktoranckich, absolwenci szkół wyższych, przedsiębiorcy Poziom dofinansowania – 100% W ramach 7 rund aplikacyjnych złożono 40 wniosków i podpisano 19 umów (w tym 2 projekty własne ARP) Najwięksi odbiorcy wsparcia – Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański

6 Podsumowanie wdrażania ZPORR w pomorskim PRZEDSIĘBIORCY I INNOWACJE Działanie 3.4. Mikroprzedsiębiorcy Dofinansowanie działań inwestycyjnych lub doradczych dla mikroprzedsiębiorstw, mających na celu zwiększenie ich konkurencyjności oraz zdolności inwestycyjnych Drugie co do popularności Działanie spośród wszystkich wdrażanych przez ARP w okresie programowania 2004 – 2006 Beneficjenci – Mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające do 9 osób oraz osiągające przychód netto do 2 mln Euro lub których suma aktywów wynosi do 2 mln Euro Max. poziom dofinansowania – 55% w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, 65% w innych powiatach woj. pomorskiego W ramach 7 rund aplikacyjnych złożono 449 wniosków i podpisano 163 umowy Najpopularniejsze branże korzystające z dofinansowania: turystyczno – gastronomiczna, ochrona zdrowia, w tym praktyka stomatologiczna oraz branża przemysłowa

7 Podsumowanie wdrażania ZPORR w pomorskim PRZEDSIĘBIORCY I INNOWACJE W ramach projektów powstały m.in… … lotnisko w Kornem k. Kościerzyny oraz pole golfowe w Gdyni

8 Podsumowanie wdrażania ZPORR w pomorskim PRZEDSIĘBIORCY I INNOWACJE ZPORR w ARP: Ogłoszono 20 konkursów Złożono 534 wnioski Podpisano 199 umów Przelano na konta beneficjentów poszczególnych Działań ponad 24, 5 mln PLN, z czego najwyższa kwotę w ramach Działania 3.4 – ok.13,1 mln PLN (dane-maj2008 roku) Według badania MRR dotyczącego wskaźników oddziaływania dla Działania 2.5. województwo pomorskie odnotowało NAJWYŻSZY ODSETEK NOWOUTWORZONYCH MIKROPRZEDSIĘBIORSTW działających przez okres 18 miesięcy, w liczbie nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw w projektach ogółem

9 Podsumowanie wdrażania ZPORR w pomorskim PRZEDSIĘBIORCY I INNOWACJE W nowym okresie programowania 2007 - 2013 ARP pełni rolę Instytucji Pośredniczącej II Stopnia oraz Regionalnej Instytucji Finansującej, wdrażając Fundusze Europejskie dla MŚP w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego WP Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

10 Podsumowanie wdrażania ZPORR w pomorskim PRZEDSIĘBIORCY I INNOWACJE Dziękuję za uwagę www.arp.gda.pl


Pobierz ppt "Podsumowanie wdrażania ZPORR w pomorskim PRZEDSIĘBIORCY I INNOWACJE Podsumowanie wdrażania ZPORR w pomorskim PRZEDSIĘBIORCY I INNOWACJE Łukasz Żelewski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google