Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. 2 Propozycja zmian w Kryteriach wyboru operacji finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. 2 Propozycja zmian w Kryteriach wyboru operacji finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 1

2 2 Propozycja zmian w Kryteriach wyboru operacji finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Wrocław

3 3 19 kwietnia 2013 r. – Sejm uchwalił nowelizację ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 12 czerwca 2013 r. podpisana przez Prezydent RP 28 czerwca 2013 r. – wejdą w życie nowe przepisy dotyczące m.in. procedury odwoławczej podczas ubiegania się o dofinansowanie unijne Negatywna ocena projektu art. 1 pkt. 6 (dot. art. 30b uzppr): 1) projekt nie uzyskał minimum punktowego lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie może być zakwalifikowany do dofinansowania lub skierowany do kolejnego etapu oceny; 2)projekt uzyskał minimum punktowe lub spełnił kryteria wyboru projektów, umożliwiające zakwalifikowanie go do dofinansowania, jednak dofinansowanie nie jest możliwe z uwagi na wyczerpanie w ramach konkursu przeznaczonych na ten cel środków Przesłanki wprowadzenia zmian

4 4 3. STRATEGICZNE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Kryterium nr 1 - Liczba punktów otrzymana przez projekt Propozycja zmiany zapisu: Kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 % max. możliwych do uzyskania punktów z dotychczasowej oceny Punkty przyznawane na etapie wyboru projektów przez Zarząd Województwa. 0-25Projekty nie dopuszczone do oceny strategicznej Powyżej 25 0,4 pkt. przyznawane za każdy procent spełnienia wymogów merytorycznych. Projekty powyżej 10 pkt przechodzą do dalszego etapu procedury wyboru.

5 5 Propozycja nowego zapisu: Uzyskanie przez projekt podczas oceny merytorycznej do 25 % włącznie możliwych do uzyskania punktów w ramach kryteriów dodatkowych, stanowi negatywną ocenę merytoryczną. Wprowadzenie do opisu zasad ogólnych w rozdziale: II. dotyczącym Priorytetów od I do X, z wyłączeniem działania 1.1, 1.2, 1.3 oraz projektów dotyczących współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej; III. dotyczącym projektów współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej możliwych do realizacji w ramach wszystkich Priorytetów RPO WD z wyłączeniem Priorytetu X Pomoc Techniczna Kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

6 6 Efekty zmian: usystematyzowanie etapów oceny projektów weryfikacja punktów możliwych do uzyskania w ramach kryteriów dodatkowych jako ostatniego elementu etap oceny merytorycznej dostosowanie procedury odwoławczej do zapisów znowelizowanej ustawy

7 7


Pobierz ppt "1. 2 Propozycja zmian w Kryteriach wyboru operacji finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google