Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inwestycje Gminy w latach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inwestycje Gminy w latach"— Zapis prezentacji:

1 Inwestycje Gminy w latach 2010-2014
GMINA SYPNIEWO Inwestycje Gminy w latach

2

3 Gmina Sypniewo w Powiecie Makowskim
Gmina sąsiaduje z pięcioma gminami wiejskimi: od południa: Czerwonka, od zachodu: Płoniawy-Bramura, od północnego zachodu: Krasnosielc, od północnego wschodu: Olszewo-Borki, od wschodu: Młynarze

4 Podział Gminy Sypniewo na okręgi wyborcze

5 Powierzchnia gminy Sypniewo i jej zagospodarowanie
Obszar gminy w ha: w tym: użytki rolne: ,00 (ha) tereny zurbanizowane: ,00 (ha) tereny leśne: ,04 (ha) w tym lasy państwowe 1481,11 ha nieużytki: ,59 (ha) liczba gospodarstw rolnych szt. średnia pow. gospodarstwa ,54 ha (na podstawie ewidencji podatkowej)

6 Oddziaływanie samorządów lokalnych na rozwój obszarów wiejskich
Samorząd Gminy Sypniewo realizuje programy stymulujące rozwój przedsiębiorczości, gospodarstw rolnych, zasobów ludzkich, bezpieczeństwa oraz z zakresu ochrony środowiska. Z pośród nich należy wymienić: - informacyjno szkoleniowe na temat funduszy inwestycyjnych dostępnych dla zainteresowanych grup, - inwestycyjne w zakresie poprawy infrastruktury technicznej i społecznej - ochrony środowiska (np. program usuwania azbestu) - projekty edukacyjne (realizowane głównie przez jednostki organizacyjne gminy).

7 Inwestycje w gminie Sypniewo w latach 2010-2014
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sypniewie

8 Inwestycje w gminie Sypniewo w latach 2010-2014
inwestycje drogowe

9 Inwestycje w gminie Sypniewo w latach 2010-2014
Rekultywacja składowisk dla projektu partnerskiego obejmującego rekultywację składowiska odpadów w miejscowości Chełchy

10 „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sypniewo” etap I zakup sprzętu

11 Inwestycje w gminie Sypniewo w latach 2010-2014
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sypniewo” etap II (102 szt)

12 Budowa placu zabaw w Sypniewie w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła

13 Inwestycje w gminie Sypniewo w latach 2010-2014
Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Gąsewie Poduchownym

14 „Przebudowa placów parkingowych w centrum miejscowości gminnej Sypniewo działki nr 208/1, 209/1” (parking przed GOK)

15 Przebudowa drogi gminnej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych współfinansowana z budżetu Państwa.

16 „Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest „
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sypniewo. Program realizowany z dotacji Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

17 „Remont świetlicy gminnej w miejscowości Rzechowo Gać”

18 „Remont świetlicy gminnej w miejscowości Mamino”

19 2010 Zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Sypniewo – etap IV” Zadanie pn. „Równe szanse w drodze do osiągnięcia sukcesu” Zadanie pn. „Z wodą za pan brat” Realizacja zadania pn. „Dostawa materiałów elektroinstalacyjnych wraz z ich zainstalowaniem oraz budowa nowego oświetlenia w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy, finansowana z oszczędności w opłatach za energię elektryczną na cele oświetlenia dróg na terenie Gminy Sypniewo”

20 2011 Realizacja zadania pn Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Glącka- Stare Glinki. Realizacja projektów : ,,Podniesienie poziomu wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności przez uczniów gminy Sypniewo w zakresie komunikacji drogowej i pierwszej pomocy – karta motorowerowa” ,,Podniesienie poziomu wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności przez uczniów gminy Sypniewo w zakresie komunikacji drogowej i pierwszej pomocy – karta rowerowa” „Nauka i zabawa sposobem na sukces” „Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest „

21 2012 Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Sypniewo etap IV – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zamość „Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 41, 76 w obrębie wsi Rzechówek” „Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest „

22 2013 „Przebudowa placów parkingowych w centrum miejscowości gminnej Sypniewo - działki nr 208/1, 209/1” (parking przed GOK) Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Gąsewie Poduchownym „Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Nr 41, 33 w obrębie wsi Rzechówek”. „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Sypniewo etap IV. Modernizacja części technologicznej Stacji Uzdatniania Wody w Sypniewie”. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sypniewo” etap I zakup sprzętu „Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest „

23 2014  „Rekultywacja składowisk dla projektu partnerskiego obejmującego rekultywację składowiska odpadów w miejscowości Chełchy, gmina Sypniewo i składowiska odpadów w miejscowości Jaciążek, gmina Płoniawy - Bramura” „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechowo Wielkie" „Remont świetlicy gminnej w miejscowości Biedrzyce Koziegłowy” „Remont świetlicy gminnej w miejscowości Rzechowo Gać” „Remont świetlicy OS w Sławkowie” „Remont świetlicy gminnej w miejscowości Mamino Zakup i montaż kontenerów modułowych służących jako zaplecze sanitarne boiska sportowego na Gminnym Stadionie Sportowym w Sypniewie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sypniewo” etap II (102 szt) Budowa placu zabaw w Sypniewie w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” „Przebudowy drogi gminnej transportu rolnego Nr 150, 14/1, 14/2 w obrębie wsi Jarzyły, Glinki Rafały”. „Przebudowy drogi gminnej transportu rolnego Rzechówek, Rzechowo Gać” „Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest „

24 Podczas realizacji inwestycji gmina Sypniewo korzystała z wsparcia w ramach następujących programów:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 „Odnowa i rozwój wsi” działanie 313, 322, 323 Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza komponenty: B, C, D, E Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza - komponenty B, C, D, E Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet III Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

25 Prezentacji powyższej dokonano na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach budżetowych oraz materiałach archiwalnych gminy Sypniewo z lat Jarosław Napiórkowski Wójt Gminy Sypniewo

26 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Inwestycje Gminy w latach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google