Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GMINA ROKIETNICA W LICZBACH ZEBRANIA WIEJSKIE 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GMINA ROKIETNICA W LICZBACH ZEBRANIA WIEJSKIE 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 GMINA ROKIETNICA W LICZBACH ZEBRANIA WIEJSKIE 2010 r.

2 I. Struktura budżetu Gminy Rokietnica w latach 2006 - 2010

3 1. Budżet gminy Rokietnica w latach 2006-2010

4 2. Struktura budżetu 2006 – 2008 w podziale na kwoty 2. Struktura budżetu 2006 – 2008 w podziale na kwoty 200620072008 Dochody 17.985.536,00 zł19.910.294,00 zł21.746.531,00 zł Wydatki 17.959.224,00 zł24.640.294,00 zł24.089.237,00 zł Deficyt 4.730.000,00 zł 2.342.706,00 zł

5 3. Struktura budżetu na rok 2009 w podziale na kwoty 3. Struktura budżetu na rok 2009 w podziale na kwoty Dochody - 24.518.011,00 zł Wydatki - 26.525.785,00 zł Deficyt - 2.007.774,00 zł

6 Rok 2009

7

8 4. Struktura budżetu na rok 2010 w podziale na kwoty Dochody - 27.760.906,00 zł Wydatki - 31.661.082,00 zł Deficyt - 3.900.176,00 zł

9 Rok 2010

10

11

12 5. Zadłużenie gminy Rokietnica w latach 2004 - 2009

13 6. Struktura wydatków na oświatę i wychowanie w latach 2006 - 2010

14 II. Pozyskiwanie środków z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych w latach 2007 - 2010

15 1. Rok 2007 10.660,00 zł - dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - program UCZEŃ NA WSI, 11.696,00 zł - środki z rezerwy budżetowej Państwa na nauczanie języka angielskiego w klasach I i II szkół podstawowych, 57.200,00 zł – dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rekultywację drogi stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Napachanie – Dalekie,

16 2. Rok 2008 177 658,00 zł - dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, 110 000,00 zł - dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rekultywację drogi stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Krzyszkowo, 41 134,45 zł - dofinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt systemowy pt. O lepszą jakość życia realizowany przez Kapitał Ludzki, 6 760 630,00 zł – dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę Budowa gimnazjum w miejscowości Rokietnica przy ulicy Trakt Napoleoński

17 Rok 2008 c.d. 14.811,69 zł - dotacja celowa w ramach rządowego programu wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, 3.887,42 zł - dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - program UCZEŃ NA WSI, 666.000,00 zł - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego oraz z Województwa Wielkopolskiego na budowę boisk wielofunkcyjnych z budynkiem sanitarno-szatniowym w miejscowości Napachanie w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012

18 3. Rok 2009 11.998,00 zł - dotacja programu Radosna szkoła dla Szkoły Podstawowej w Rokietnicy 90.000,00 zł - dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rekultywację drogi stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Napachanie – Dalekie, 2.346,00 zł - dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na remont świetlicy wiejskiej w Żydowie, 5.594,00 zł - dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na remont świetlicy wiejskiej w Krzyszkowie,

19 Rok 2009 c.d. 165.724,00 zł – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ramach Programu Rozwoju Obszarów na budowę placów zabaw w Kiekrzu, Krzyszkowie, Mrowinie, Napachaniu i Żydowie 54.376,27 zł - dofinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt systemowy pt. O lepszą jakość życia realizowany przez Kapitał Ludzki,

20 III. Dynamika wzrostu liczby mieszkańców w Gminie Rokietnica

21 1. Wykres ilustrujący wzrost mieszkańców (oś X) w okresie 01.01.1998 do 11.09.2009 (oś Y)

22 Najwyższy przyrost ludności odnotowały miejscowości Rokietnica oraz Kiekrz. Szczegóły zawiera poniższy wykres, gdzie oś X to liczba mieszkańców na daną miejscowość a oś Y to poszczególne miejscowości. Przy każdej miejscowości mamy 10 słupków ilustrujących kolejne lata w okresie 01.01.2000 do 11.09.2009. Liczba mieszkańców w gminie w okresie 2000-2009

23 3. Szczegółowa tabela danych

24 IV. Inwestycje zrealizowane w 2009 roku

25 Inwestycje w 2009 roku Oświetlenie drogowe ulicy Szkolnej w Rokietnicy - 64.898,25 zł Budowa chodnika w Rostworowie - 58.682,00 zł Budowa chodnika w Kiekrzu na ul. Kierskiej - 239.800,00 zł Budowa chodnika w Krzyszkowie na ul. Koszycy - 285.452,35 zł Remont łazienek w świetlicy wiejskiej w Żydowie - 18.176,98 zł Rekultywacja nawierzchni drogi stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Napachanie -Dalekie - 69.855,25 zł Budowa drogi ul. Mickiewicza w Rokietnicy, 615.081,19 zł

26 Oświetlenie Parku w miejscowości Rokietnica przy ulicy Trakt Napoleoński - 69.866,25 zł Oświetlenie Urzędu Gminy Rokietnica, przy ul. Golęcińskiej - 40.684,07 zł Remont rurociągu melioracyjnego w Krzyszkowie - 108.000,00 zł Remont Szkoły Podstawowej w Mrowinie - 620.000,00 zł Budowa placów zabaw w miejscowościach: Kiekrz, Krzyszkowo, Mrowino, Napachanie i w Żydowie - 499.405,54 zł. Inwestycje w 2009 roku

27 V. Najważniejsze inwestycje planowane do realizacji w 2010 roku

28 1. Gimnazjum w Rokietnicy Budowa nowoczesnego gimnazjum w miejscowości Rokietnica przy ul. Trakt Napoleoński.

29 Gimnazjum w Rokietnicy

30

31

32 2. Rokietnicki Ośrodek Sportu Budowa Centrum sportowo – usługowego z galerią handlową w miejscowości Rokietnica

33 Rokietnicki Ośrodek Sportu

34

35 3. Budowa zachodniej obwodnicy Przebudowa ulicy Poznańskiej w miejscowości Starzyny oraz ulicy Trakt Napoleoński w miejscowości Rokietnica.

36 Budowa zachodniej obwodnicy

37

38


Pobierz ppt "GMINA ROKIETNICA W LICZBACH ZEBRANIA WIEJSKIE 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google