Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autor: inż. Michał Kruk Promotor: dr inż. Teresa Dzikowska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autor: inż. Michał Kruk Promotor: dr inż. Teresa Dzikowska"— Zapis prezentacji:

1 Autor: inż. Michał Kruk Promotor: dr inż. Teresa Dzikowska
Katedra Planowania i Urządzania Terenów Wiejskich Temat: Problematyka wyznaczania granicy rolno – leśnej - wybrane aspekty Autor: inż. Michał Kruk Promotor: dr inż. Teresa Dzikowska

2 Problematyka wyznaczania granicy rolno – leśnej - wybrane aspekty
Cel i zakres pracy 1. Racjonalne gospodarowanie gruntami 2. Weryfikacja istniejącej granicy rolno – leśnej 3. Określenie znaczenia zalesień dla kraju 4. Wpływ i pomoc budżetu państwa i Unii Europejskiej w racjonalnym gospodarowaniu gruntami

3 Znaczenie zalesień dla kraju
Problematyka wyznaczania granicy rolno – leśnej - wybrane aspekty Znaczenie zalesień dla kraju Gospodarcze znaczenie lasów Społeczne znaczenie zalesień Wpływ lasów na środowisko przyrodnicze

4 Wpływ lasów na środowisko przyrodnicze
Problematyka wyznaczania granicy rolno – leśnej - wybrane aspekty Wpływ lasów na środowisko przyrodnicze Bardzo ważnym zadaniem jakie mają wypełniać zalesienia to ochrona i wzmacnianie najcenniejszych obszarów przyrodniczych. Należą do nich: Węzły ekologiczne Obszary buforowe Obszary rekonstrukcji Wytyczne w sprawie ustalenia granicy rolno - leśnej (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska 2003)

5 Finansowy aspekt zalesień
Problematyka wyznaczania granicy rolno – leśnej - wybrane aspekty Finansowy aspekt zalesień SYSTEMY WSPARCIA I system realizowany w oparciu o ustawę o lasach II system realizowany ze środków UE Źródła finansowania Budżet Państwa (w 20 %) Środki pochodzące z Unii Europejskiej (80 %) Źródło finansowania Budżet Państwa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Fundusz Leśny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.

6 Problematyka wyznaczania granicy rolno – leśnej - wybrane aspekty
OBSZAR BADAŃ Obręb: Osjaków Obręb: Kuźnica Ługowska Gmina: Osjaków Powiat: Wieluń Województwo: łódzkie

7 BADANIA WŁASNE Dane ogólne o gminie Położenie Budowa geologiczna
Problematyka wyznaczania granicy rolno – leśnej - wybrane aspekty BADANIA WŁASNE Dane ogólne o gminie Położenie Budowa geologiczna Zasoby wodne Gleby Struktura użytków rolnych Klimat Powietrze Roślinność Chronione elementy krajobrazu Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki Załęczański Park Krajobrazowy wraz z jego otuliną Osjakowski Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy

8 BADANIA WŁASNE Roślinność leśna w gminie Osjaków
Problematyka wyznaczania granicy rolno – leśnej - wybrane aspekty BADANIA WŁASNE Roślinność leśna w gminie Osjaków Opis istniejącej granicy rolno – leśnej gminy Osjaków Wybór obszaru badań

9 Charakterystyka gruntów w obrębie Kuźnica Ługowska
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Ewidencji Gruntów, styczeń 2007

10 Struktura wielkościowa gospodarstw rolnych w obrębie Kuźnica Ługowska
Powierzchnia gospodarstw 1-2 ha 2-5 ha 5-10 ha pow.10 ha Liczba gospodarstw 21 25 1 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Ewidencji Gruntów, styczeń 2007

11 Charakterystyka gruntów w obrębie Osjaków
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Ewidencji Gruntów, styczeń 2007

12 Techniczne opracowanie granicy rolno leśnej na badanych obrębach

13

14

15 Porównanie istniejącej granicy rolno leśnej z nowo projektowaną granicą w obrębie Osjaków oraz Kuźnica Ługowska Powierzchnia projektowanych zalesień w obrębie Osjaków Powierzchnia projektowanych zalesień w obrębie Kuźnica Ług. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z planu miejscowego

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Autor: inż. Michał Kruk Promotor: dr inż. Teresa Dzikowska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google