Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: Problematyka wyznaczania granicy rolno – leśnej - wybrane aspekty Autor: inż. Michał Kruk Promotor: dr inż. Teresa Dzikowska Katedra Planowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: Problematyka wyznaczania granicy rolno – leśnej - wybrane aspekty Autor: inż. Michał Kruk Promotor: dr inż. Teresa Dzikowska Katedra Planowania."— Zapis prezentacji:

1 Temat: Problematyka wyznaczania granicy rolno – leśnej - wybrane aspekty Autor: inż. Michał Kruk Promotor: dr inż. Teresa Dzikowska Katedra Planowania i Urządzania Terenów Wiejskich

2 Problematyka wyznaczania granicy rolno – leśnej - wybrane aspekty Cel i zakres pracy 1. Racjonalne gospodarowanie gruntami 2. Weryfikacja istniejącej granicy rolno – leśnej 3. Określenie znaczenia zalesień dla kraju 4. Wpływ i pomoc budżetu państwa i Unii Europejskiej w racjonalnym gospodarowaniu gruntami

3 Znaczenie zalesień dla kraju Gospodarcze znaczenie lasów Gospodarcze znaczenie lasów Społeczne znaczenie zalesień Społeczne znaczenie zalesień Wpływ lasów na środowisko przyrodnicze Wpływ lasów na środowisko przyrodnicze Problematyka wyznaczania granicy rolno – leśnej - wybrane aspekty

4 Bardzo ważnym zadaniem jakie mają wypełniać zalesienia to ochrona i wzmacnianie najcenniejszych obszarów przyrodniczych. Należą do nich: Problematyka wyznaczania granicy rolno – leśnej - wybrane aspekty Wpływ lasów na środowisko przyrodnicze Węzły ekologiczne Obszary buforowe Obszary rekonstrukcji Wytyczne w sprawie ustalenia granicy rolno - leśnej (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska 2003)

5 Finansowy aspekt zalesień Problematyka wyznaczania granicy rolno – leśnej - wybrane aspekty SYSTEMY WSPARCIA I system realizowany w oparciu o ustawę o lasach II system realizowany ze środków UE Źródło finansowania Budżet Państwa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Fundusz Leśny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. Źródła finansowania Budżet Państwa (w 20 %) Środki pochodzące z Unii Europejskiej (80 %)

6 Problematyka wyznaczania granicy rolno – leśnej - wybrane aspekty OBSZAR BADAŃ Obręb: Osjaków Obręb: Kuźnica Ługowska Gmina: Osjaków Powiat: Wieluń Województwo: łódzkie

7 BADANIA WŁASNE Dane ogólne o gminie Położenie Budowa geologiczna Zasoby wodne Gleby Struktura użytków rolnych Klimat Powietrze Roślinność Chronione elementy krajobrazu Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki Załęczański Park Krajobrazowy wraz z jego otuliną Osjakowski Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Problematyka wyznaczania granicy rolno – leśnej - wybrane aspekty

8 BADANIA WŁASNE Roślinność leśna w gminie Osjaków Roślinność leśna w gminie Osjaków Opis istniejącej granicy rolno – leśnej gminy Osjaków Opis istniejącej granicy rolno – leśnej gminy Osjaków Wybór obszaru badań Wybór obszaru badań Problematyka wyznaczania granicy rolno – leśnej - wybrane aspekty

9 Charakterystyka gruntów w obrębie Kuźnica Ługowska Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Ewidencji Gruntów, styczeń 2007

10 Struktura wielkościowa gospodarstw rolnych w obrębie Kuźnica Ługowska Powierzchnia gospodarstw1-2 ha2-5 ha5-10 hapow.10 ha Liczba gospodarstw Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Ewidencji Gruntów, styczeń 2007

11 Charakterystyka gruntów w obrębie Osjaków Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Ewidencji Gruntów, styczeń 2007

12 Techniczne opracowanie granicy rolno leśnej na badanych obrębach

13

14

15 Porównanie istniejącej granicy rolno leśnej z nowo projektowaną granicą w obrębie Osjaków oraz Kuźnica Ługowska Powierzchnia projektowanych zalesień w obrębie Osjaków Powierzchnia projektowanych zalesień w obrębie Kuźnica Ług. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z planu miejscowego

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Temat: Problematyka wyznaczania granicy rolno – leśnej - wybrane aspekty Autor: inż. Michał Kruk Promotor: dr inż. Teresa Dzikowska Katedra Planowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google