Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja TVP3 27 stycznia 2012 LANGUAGE RICH EUROPE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja TVP3 27 stycznia 2012 LANGUAGE RICH EUROPE."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja TVP3 27 stycznia 2012 LANGUAGE RICH EUROPE

2 Antoine de Saint-Exupéry Kto się przestaje rozwijać, umiera

3 http:// pl.wiktionary.org postęp, ewolucja, doskonalenie (się) ROZWÓJ

4 UCZENIE SIĘ

5 proces kształtowania wiedzy, umiejętności oraz zdolności adaptacyjnych i twórczych osób UCZENIE SIĘ

6 LIFELONG LEARNING LIFEWIDE LEARNING UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

7 EDUKACJA FORMALNA EDUKACJA POZAFORMALNA EDUKACJA NIEFORMALNA UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

8 KSZTAŁCENIE USTAWICZNE „kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny” (Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) „kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w odniesieniu do bezrobotnych, poszukujących pracy, pracowników i pracodawców” (Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r., Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 z późniejszymi zmianami)

9 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE formalne, „pozaformalne” i nieformalne uczenie się od najmłodszych lat do późnej starości polegające na kształtowaniu wiedzy, umiejętności oraz zdolności wykorzystania ich w życiu prywatnym, obywatelskim i zawodowym dotyczy wszystkich osób jako podmiotów, co podkreśla znaczenie autentycznej równości szans i jakości w uczeniu się

10 Tyle razy jesteś człowiekiem, ile znasz języków J.W. Goethe

11 EWOLUCJA UNIJNEJ POLITYKI JĘZYKOWEJ -od 4 języków oficjalnych (francuski, niemiecki, włoski, niderlandzki) do 23 obecnie -od jednego języka obcego nauczanego w szkołach drugiego etapu edukacji do dwóch języków obcych nauczanych na wszystkich etapach kształcenia -dostrzeżenie pozytywnych aspektów wielojęzyczności dla rozwoju społeczeństw Europy -uczenie się przez całe życie: od wczesnego dzieciństwa do starości przy zapewnieniu różnorodności form i innowacyjnych metod nauczania języków -dostrzeżenie konieczności promowania nauki języków obcych w państwach członkowskich

12 CEL: każdy mieszkaniec Unii powinien porozumiewać się przynajmniej dwoma językami obcymi (porozumiewanie się w językach obcych – jedna z 8 kompetencji kluczowych!)

13 LANGUAGE RICH EUROPE EUROPA JĘZYKAMI BOGATA Multilingualism for stable and prosperous societies

14 KOMISJA EUROPEJSKA - organ wykonawczy Unii Europejskiej będący instytucją odpowiedzialną za bieżącą politykę Unii, nadzorujący prace wszystkich jej agencji i zarządzający jej funduszami, posadowiony w Brukseli BRITISH COUNCIL - brytyjska agencja do spraw współpracy kulturalnej i oświatowej, z nastawieniem na promocję nauki języka angielskiego, z siedzibą w Londynie, założona w 1934 roku (The British Council for Relations with Other Countries)

15 Projekt ma na celu zwrócenie uwagi przedstawicieli rządów, biznesu i społeczeństw w Europie na: -obecną sytuację w dziedzinie nauczania języków obcych i przykłady dobrych praktyk, które mają pomóc w podjęciu odpowiednich decyzji politycznych -konieczność odbycia publicznej debaty na temat wielojęzyczności poprzez podkreślane roli, jaką odgrywają języki w budowaniu stabilnie rozwijających się społeczeństw -konieczność motywowania obywateli UE do nauki języków obcych

16

17 Przełomowy sposób na zaangażowanie biznesu i administracji publicznej w koalicje językową. Oparty na testach językowych BULATS opracowanych wspólnie przez University of Cambridge ESOL Examinations, Alliance Française, Goethe-Institut oraz Universidad de Salamanca. Możliwość certyfikacji we wszystkich podstawowych językach (angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim) na okresy roczne. Doskonałe narzędzie promocji przed EURO 2012 - w ramach rywalizacji o wydatki turystów.

18

19

20 Kluczowym uczestnikiem akcji certyfikacyjnej jest British Council, którego sekcja egzaminacyjna co roku z powodzeniem przeprowadza w Polsce i na świecie tysiące testów diagnostycznych BULATS.

21 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Bożena Ziemniewicz bc1@british-centre.pl * BRITISH CENTRE SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne * Stowarzyszenie LIFELONG LEARNING

22 http://www.kwalifikacjetopodstawa.eu/pliki/kwalifikacjet opodstawa_podstawy_ksztalcenia_ustawicznego_3.pdf Bożena Ziemniewicz Implikacje unijnej polityki językowej dla podmiotów systemu edukacji i firm szkoleniowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej


Pobierz ppt "Konferencja TVP3 27 stycznia 2012 LANGUAGE RICH EUROPE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google