Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Postulaty Polskiej Izby Firm Szkoleniowych w sprawie uczenia się przez całe życie Ireneusz Górecki, Prezes Zarządu Warszawa, 18 grudnia 2012 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Postulaty Polskiej Izby Firm Szkoleniowych w sprawie uczenia się przez całe życie Ireneusz Górecki, Prezes Zarządu Warszawa, 18 grudnia 2012 roku."— Zapis prezentacji:

1 Postulaty Polskiej Izby Firm Szkoleniowych w sprawie uczenia się przez całe życie Ireneusz Górecki, Prezes Zarządu Warszawa, 18 grudnia 2012 roku

2 Nasza Izba 318 firm członkowskich z 70 miast, zatrudniających ponad 1000 aktywnych trenerów Reprezentacja branży szacowanej na miliardy zł rocznego obrotu Stałe kontakty robocze z ministerstwami i agendami rządowymi Stała obecność przedstawicieli Izby w mediach

3 Współpraca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Urzędy Marszałkowskie Wojewódzkie Urzędy Pracy

4 Misja PIFS: Działanie na rzecz ciągłego rozwoju kompetencji i kształcenia się przez całe życie poprzez rozwój rynku szkoleniowego, na którym obowiązują zasady uczciwej konkurencji.

5 Postulaty Polskiej Izby Firm Szkoleniowych w sprawie uczenia się przez całe życie
Edukacja jako jedność - synergia edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej.

6 Postulaty Polskiej Izby Firm Szkoleniowych w sprawie uczenia się przez całe życie
Zasada równorzędności edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej w tworzonym systemie potwierdzania i rejestrowania nabytych kwalifikacji.

7 Postulaty Polskiej Izby Firm Szkoleniowych w sprawie uczenia się przez całe życie
Efekt uczenia się i osoba ucząca się istotą procesu edukacji. Kluczowa cecha toczącego się procesu zmian, to koncentracja na efektach uczenia się (wyniku) i walidacji kompetencji osiąganych w różnych formach edukacji.

8 Postulaty Polskiej Izby Firm Szkoleniowych w sprawie uczenia się przez całe życie
Odpowiedzialność za efekty edukacji spoczywa na uczącym się. Wobec różnorodności treści oraz zmienności metod i form wspierających skuteczność uczenia się osób dorosłych, a także w warunkach złożonego i różnorodnego, dynamicznie zmieniającego się rynku pracy to osoba ucząca się winna być odpowiedzialna za wybór ścieżki uczenia się.

9 Postulaty Polskiej Izby Firm Szkoleniowych w sprawie uczenia się przez całe życie
Wolny rynek instytucji edukacji dorosłych oraz instytucji potwierdzających kwalifikacje. Wierzymy w rynkowe mechanizmy sterujące popytem i podażą, którym należy dać priorytet także w edukacji dla rynku pracy.

10 Postulaty Polskiej Izby Firm Szkoleniowych w sprawie uczenia się przez całe życie
Różnorodność oraz zmienność metod i form wspierających uczenie się ludzi i organizacji w warunkach złożonego, różnorodnego i dynamicznie zmieniającego się rynku pracy jest priorytetem.

11 Prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
Dziękuję za uwagę! Ireneusz Górecki Prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych


Pobierz ppt "Postulaty Polskiej Izby Firm Szkoleniowych w sprawie uczenia się przez całe życie Ireneusz Górecki, Prezes Zarządu Warszawa, 18 grudnia 2012 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google