Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sieci Lifelong Learning Pomysł na …? Anna Atłas Gdańsk, 9.12.2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sieci Lifelong Learning Pomysł na …? Anna Atłas Gdańsk, 9.12.2011."— Zapis prezentacji:

1 Sieci Lifelong Learning Pomysł na …? Anna Atłas Gdańsk, 9.12.2011

2 Skąd ten pomysł? Doświadczenia FRSE we wdrażaniu programów edukacyjnych dla różnych sektorów – feedback beneficjentów; Konferencja Developing cooperation between VET, higher education and adult learning in response to the challenge of lifelong learning, 23.09.2011; Konieczność podjęcia działań w celu lepszego wykorzystania środków finansowych w programie LLP w akcjach centralnych; Promowanie podejścia do uczenia się przez całe życie i poszukiwanie nowych metod, bardziej adekwatnych do potrzeb.

3 Erasmus for All - nowy program wobec nowych wyzwań? Stale rośnie znaczenie kształcenia i szkolenia dla innowacji, wydajności i wzrostu, szczególnie wobec obecnego kryzysu… Należy prowadzić intensywniejsze działania aby w ramach systemów kształcenia i szkolenia można było zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne na coraz bardziej zglobalizowanym rynku pracy, wspierając przy tym młodzież i umożliwiając wszystkim uczenie się przez całe życie.

4 Korzystanie z osiągnięć poprzednich programów Międzynarodowa współpraca źródłem inspiracji dla reform, rozwiązań systemowych i wspólnych narzędzi; Nowatorskie metody przy opracowywaniu programów nauczania; Zwiększanie jakości i przejrzystości; Dowartościowanie kształcenia pozaformalnego i nieformalnego.

5 Erasmus for All… Zwiększy spójność i udoskonali ideę uczenia się przez całe życie, łącząc wsparcie dla uczenia się formalnego i pozaformalnego w całym systemie kształcenia i szkolenia; Rozszerzy zakres zorganizowanych partnerstw, zarówno między różnymi sektorami edukacji, jak i przedsiębiorstwami oraz innymi zainteresowanymi podmiotami;

6 Erasmus for All… Zapewni elastyczność i odpowiednie zachęty, po to, aby środki przydzielone działaniom, beneficjentom i państwom lepiej odzwierciedlały wyniki i wpływ. Stanie się synonimem mobilności edukacyjnej oraz takich wartości ja wielokulturowość i wielojęzyczność.

7 Kluczowe działania Działanie 1 Mobilność edukacyjna obywateli Działanie 2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Działanie 3 Wspieranie reform politycznych

8 Partnerstwa strategiczne WSKAŹNIK: 23000 partnerstw / 115 000 podmiotów Różnorodne umowy o współpracy w celu wzmocnienia transnarodowej współpracy między instytucjami edukacyjnymi Połączenie mobilności i działań na rzecz współpracy ze skutkiem systemowym, np. opracowywanie programów nauczania Partnerstwa z udziałem władz regionalnych i lokalnych, różne podmioty z rożnych sektorów

9 Sojusze na rzecz wiedzy Kluczowe znaczenie wsparcia uczelni w modernizacji i podniesieniu jakości oraz zwiększenie innowacyjności; Ustrukturyzowane partnerstwa miedzy instytucjami szkolnictwa wyższego a przedsiębiorstwami, w ramach których rozwijane sa nowatorskie metody zdobywania i wymiany wiedzy, opracowanie nowych programów nauczania, określanie i potwierdzanie nowych kwalifikacji.

10 Platformy wsparcia IT / wirtualna mobilność Partnerskie uczenie się i wymiana dobrych praktyk; Otwarte zasoby edukacyjne; E-zajęcia / e-kursy; Wirtualna mobilność; Przykład eTwinning zaimplementowany do VET, uczenia się dorosłych i działań na rzecz młodzieży.

11 Współpraca międzynarodowa i budowanie potencjału WSKAŹNIK: 1000 projektów Współpraca z państwami trzecimi, zgodnie z priorytetami politycznymi dla działań zewnętrznych; Wykorzystanie doświadczenia programów TEMPUS i MUNDUS; Poprawa jakości adekwatności i w szkolnictwie wyższym zarządzania; Oddolne projekty realizowane przez konsorcja na rzecz budowania potencjalu instytucji (Azja, Ameryka Łacińska, Afryka i Kraje Pacyfiku).

12 Jaką sieć LLL chcemy zbudować? Jakie instytucje powinny się włączyć do budowania sieci? Czego oczekują uczestnicy od sieci i od siebie nawzajem? Jakie są możliwe formy zaangażowania uczestników? W czym może pomóc FRSE? Dalsze kroki.


Pobierz ppt "Sieci Lifelong Learning Pomysł na …? Anna Atłas Gdańsk, 9.12.2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google