Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy Rezolucja Rady Unii Europejskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy Rezolucja Rady Unii Europejskiej"— Zapis prezentacji:

1 Czy Rezolucja Rady Unii Europejskiej
„GUIDANCE THROUGHOUT LIFE IN EUROPE” pozwoli na złożenie puzzli polskiego poradnictwa w jedną całość ?

2 Elemeny puzzle i wyzwania stojące przed MENiS
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Stworzenie spójnej polityki społecznej w zakresie poradnictwa zawodowego KOWEZiU – Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Odzwierciedlenie polityki w strukturze MENiS Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne (ok. 570) Obszary aktywności: wczesna diagnoza i rehabilitacja. poradnictwo dla młodzieży (w tym profilaktyka uzależnień), poradnictwo rodzinne, pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, poradnictwo zawodowe Metodologiczne przywództwo i tworzenie niezbędnych narzędzi, zasobów, informacji... Kompleksowe wsparcie dla usług poradnictwa zawodowego w szkołach (np. SzOK) Wprowadzenie systemowych mechanizmów kształcenia dla rynku pracy Nowa aktywność – wprowadzenie możliwości - Szkolny Doradca Zawodowy !!! . Konkretny harmonogram wprowadzenia szkolnych doradców zawodowych do wszystkich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Polsce

3 Elementy puzzle w resorcie MGiP
Poziom centralny - Ministerstwo Gospodarki i Pracy  Wydział Poradnictwa Zawodowego i Sieci EURES Poziom regionalny - 16 Wojewódzkich Urzędów Pracy, - 54 Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Poziom lokalny - 373 Powiatowe Urzędy Pracy oraz Gminne Centra Informacji (otwarty dostęp dla wszystkich – idea społeczeństwa informacyjnego) Akademickie Biura Karier (dla studentów i absolwentów) SzOK-i - Szkolne Ośrodki Kariery (dla młodzieży szkolnej) Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP (dla młodzieży) Multimedialne Kioski Informacyjne (otwarty dostęp) Plus niepubliczne – agencje poradnictwa zawodowego !!!

4 Rezolucja Rady Unii Europejskiej dotycząca całożyciowego poradnictwa zawodowego
Rada Unii Europejskiej, wcześniej nazywana Radą Ministrów UE, jest najważniejszym organem decyzyjnym Unii Europejskiej. Tworzą ją ministrowie poszczególnych resortów każdego z państw członkowskich, a przewodniczą kolejno wszystkie państwa członkowskie - każde przez pół roku. Radzie Unii Europejskiej przewodniczą kolejno wszystkie państwa członkowskie, każde przez pół roku. Na czele Rady UE stoi minister spraw zagranicznych kraju sprawującego przewodnictwo.

5 Rada Unii Europejskiej

6 Rada Unii Europejskiej
Jakie ma zadania Rada Unii Europejskiej ? - tworzy prawodawstwo dla Unii (niektóre decyzje podejmuje wspólnie z Parlamentem Europejskim ) - ustala cele polityczne - koordynuje politykę gospodarczą państw członkowskich - zawiera porozumienia międzynarodowe w imieniu UE - podejmuje decyzje w kwestiach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa

7 Lizbona  Barcelona  Deklaracja Kopenhaska (XI 2002)
Unia Europejska: Lizbona  Barcelona  Deklaracja Kopenhaska (XI 2002) „ ... podstawowym warunkiem i osią dalszego rozwoju gospodarczo-ekonomicznego jest dostosowany do wymagań społeczeństwa opartego na wiedzy, pro-zatrudnieniowy system edukacji ustawicznej ...” Memorandum on Lifelong Learning „ ... nie jest możliwe zbudowanie systemu edukacji ustawicznej bez oparcia się o profesjonalne poradnictwo zawodowe ...”  idea LIFELONG CAREER GUIDANCE OECD - raporty o stanie poradnictwa zawodowego w 14 krajach świata Bank Światowy oraz Komisja Unii Europejskiej – dodatkowe raporty w 24 krajach Międzynarodowa Konferencja w Toronto X.2003 r.  Powołanie Międzynarodowego Instytutu Poradnictwa Zawodowego REZOLUCJA RADY UNII EUROPEJSKIEJ - GUIDANCE THROUGHOUT LIFE IN EUROPE – 28.V.2004 r.

8 Rezolucja Rady UE dot. całożyciowego poradnictwa zawodowego
RADA UNII EUROPEJSKIEJ W dniu 28 Maja 2004 r. na spotkaniu Ministrów Edukacji Państw Członkowskich - pod przewodnictwem Irlandii, przyjęła rezolucję w dziedzinie poradnictwa zawodowego: GUIDANCE THROUGHOUT LIFE IN EUROPE

9 Struktura Rezolucji Rady Unii Europejskiej
RADA UNII EUROPEJSKIEJ I PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZEBRANI W RADZIE PRZEKONANI, ŻE : „ ... ” BIORĄC POD UWAGĘ : ZWRACAJĄC SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ : PODKREŚLAJĄC: POTWIERDZAJĄ JAKO PRIORYTETOWE: WZYWAJĄ KOMISJĘ UNII EUROPEJSKIEJ DO: WZYWAJĄ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE:   ZACHĘCAJĄ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE I KOMISJĘ W RAMACH ICH INDYWIDUALNYCH KOMPETENCJI:

10 W jaki sposób Rezolucja może pomóc ułożyć nasze puzzle ?
Inspirując stworzenie Wspólnej Polityki Społecznej w zakresie Poradnictwa Zawodowego W jaki sposób Rezolucja może pomóc ułożyć nasze puzzle ?


Pobierz ppt "Czy Rezolucja Rady Unii Europejskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google