Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy Rezolucja Rady Unii Europejskiej GUIDANCE THROUGHOUT LIFE IN EUROPE pozwoli na złożenie puzzli polskiego poradnictwa w jedną całość ?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy Rezolucja Rady Unii Europejskiej GUIDANCE THROUGHOUT LIFE IN EUROPE pozwoli na złożenie puzzli polskiego poradnictwa w jedną całość ?"— Zapis prezentacji:

1 Czy Rezolucja Rady Unii Europejskiej GUIDANCE THROUGHOUT LIFE IN EUROPE pozwoli na złożenie puzzli polskiego poradnictwa w jedną całość ?

2 Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu KOWEZiU – Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne (ok. 570) Obszary aktywności: wczesna diagnoza i rehabilitacja. poradnictwo dla młodzieży (w tym profilaktyka uzależnień), poradnictwo rodzinne, pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, poradnictwo zawodowe Szkolny Doradca Zawodowy !!!. Nowa aktywność – wprowadzenie możliwości - Szkolny Doradca Zawodowy !!!. Elemeny puzzle i wyzwania stojące przed MENiS Stworzenie spójnej polityki społecznej w zakresie poradnictwa zawodowego Odzwierciedlenie polityki w strukturze MENiS Metodologiczne przywództwo i tworzenie niezbędnych narzędzi, zasobów, informacji... Konkretny harmonogram wprowadzenia szkolnych doradców zawodowych do wszystkich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Polsce Wprowadzenie systemowych mechanizmów kształcenia dla rynku pracy Kompleksowe wsparcie dla usług poradnictwa zawodowego w szkołach (np. SzOK)

3 Elementy puzzle w resorcie MGiP Poziom centralny - Ministerstwo Gospodarki i Pracy Wydział Poradnictwa Zawodowego i Sieci EURES Poziom regionalny - 16 Wojewódzkich Urzędów Pracy, - 54 Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Poziom lokalny - 373 Powiatowe Urzędy Pracy oraz Gminne Centra Informacji (otwarty dostęp dla wszystkich – idea społeczeństwa informacyjnego) Akademickie Biura Karier (dla studentów i absolwentów) SzOK-i - Szkolne Ośrodki Kariery (dla młodzieży szkolnej) Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP (dla młodzieży) Multimedialne Kioski Informacyjne (otwarty dostęp) Plus niepubliczne – agencje poradnictwa zawodowego !!!

4 Rada Unii Europejskiej, wcześniej nazywana Radą Ministrów UE, jest najważniejszym organem decyzyjnym Unii Europejskiej. Tworzą ją ministrowie poszczególnych resortów każdego z państw członkowskich, a przewodniczą kolejno wszystkie państwa członkowskie - każde przez pół roku. Radzie Unii Europejskiej przewodniczą kolejno wszystkie państwa członkowskie, każde przez pół roku. Na czele Rady UE stoi minister spraw zagranicznych kraju sprawującego przewodnictwo. Rezolucja Rady Unii Europejskiej dotycząca całożyciowego poradnictwa zawodowego

5 Rada Unii Europejskiej

6 Jakie ma zadania Rada Unii Europejskiej ? - tworzy prawodawstwo dla Unii (niektóre decyzje podejmuje wspólnie z Parlamentem Europejskim ) - ustala cele polityczne - koordynuje politykę gospodarczą państw członkowskich - zawiera porozumienia międzynarodowe w imieniu UE - podejmuje decyzje w kwestiach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Rada Unii Europejskiej

7 Memorandum on Lifelong Learning Unia Europejska: Lizbona Barcelona Deklaracja Kopenhaska (XI 2002) OECD - raporty o stanie poradnictwa zawodowego w 14 krajach świata Bank Światowy oraz Komisja Unii Europejskiej – dodatkowe raporty w 24 krajach... podstawowym warunkiem i osią dalszego rozwoju gospodarczo-ekonomicznego jest dostosowany do wymagań społeczeństwa opartego na wiedzy, pro-zatrudnieniowy system edukacji ustawicznej...... nie jest możliwe zbudowanie systemu edukacji ustawicznej bez oparcia się o profesjonalne poradnictwo zawodowe... idea LIFELONG CAREER GUIDANCE Międzynarodowa Konferencja w Toronto X.2003 r. Powołanie Międzynarodowego Instytutu Poradnictwa Zawodowego REZOLUCJA RADY UNII EUROPEJSKIEJ - GUIDANCE THROUGHOUT LIFE IN EUROPE – 28.V.2004 r.

8 Rezolucja Rady UE dot. całożyciowego poradnictwa zawodowego RADA UNII EUROPEJSKIEJ W dniu 28 Maja 2004 r. na spotkaniu Ministrów Edukacji Państw Członkowskich - pod przewodnictwem Irlandii, przyjęła rezolucję w dziedzinie poradnictwa zawodowego: GUIDANCE THROUGHOUT LIFE IN EUROPE

9 Struktura Rezolucji Rady Unii Europejskiej RADA UNII EUROPEJSKIEJ I PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZEBRANI W RADZIE PRZEKONANI, ŻE :... BIORĄC POD UWAGĘ :... ZWRACAJĄC SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ :... PODKREŚLAJĄC:... POTWIERDZAJĄ JAKO PRIORYTETOWE:... WZYWAJĄ KOMISJĘ UNII EUROPEJSKIEJ DO:... WZYWAJĄ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE:... ZACHĘCAJĄ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE I KOMISJĘ W RAMACH ICH INDYWIDUALNYCH KOMPETENCJI:...

10 Inspirując stworzenie Wspólnej Polityki Społecznej w zakresie Poradnictwa Zawodowego W jaki sposób Rezolucja może pomóc ułożyć nasze puzzle ?


Pobierz ppt "Czy Rezolucja Rady Unii Europejskiej GUIDANCE THROUGHOUT LIFE IN EUROPE pozwoli na złożenie puzzli polskiego poradnictwa w jedną całość ?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google